Udbredelse af projektets resultater

Projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er afviklet fra april 2019 til januar 2021 med VIA University College som projektleder – og i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt 12 involverede erhvervsskoler. 

Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

De resultater og erfaringer, der er høstet i projektet, bliver udbredt på følgende måder:

  • Via seminarer og/eller webinarer, som alle erhvervsskoler i hele Danmark får mulighed for at tilmelde sig – formentlig i efteråret 2021.
  • Via en forskningsartikel i bogen ’Mulighedernes didaktik’, der udgives af VIAs Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab. Bogen udkommer i 2. halvår 2021.
  • Via undervisningsmateriale til den erhvervspædagogiske diplomuddannelse (DEP), der er målrettet erhvervsskolelærere.