Fra forskningsviden til praksisviden

Her kan du læse om, hvordan forløbet foregår på skolerne samt hvilke skoler, der har medvirket i iMOOW!-projektet. Du finder også en visuel oversigt hvor projektets metode og resultater, samt et visuelt overblik over, hvordan og til hvem resultaterne af iMOOW! er blevet formidlet i projektperioden.

Det samlede forløb på skolerne er sat op som et aktionsforskningsforløb indeholdende tre forskellige praksisrum; innovationsworkshops, bevægelsesaktioner og events. Processen er altså udvikling – afprøvning - refleksion - justering og udvikling - afprøvning, mv.

Med designet er målet at binde forskningsviden sammen med praksisviden og at udvikle bevægelse sammen med praktikerne i skolen. Sammen har vi ønsket at udvikle en bevægelsespraksis, der kan bidrage med svar på:

  • Hvordan bevægelsesaktiviteter understøtter læring i de enkelte fag og dermed elevernes tilegnelse af nyt fagligt stof
  • Hvad der skal til for at motions- og bevægelsesaktiviteter opleves som særligt relevante og meningsfulde af elever og pædagogiske medarbejdere
  • Hvordan bevægelse kan bruges til at skabe dynamiske pauser i undervisningen og hvordan det påvirker elevernes trivsel?

Hvilke skoler har medvirket i iMOOW!-projektet?

Følgende skoler har medvirket i iMOOW!-projektet i alle tre år: Tingløkkeskolen, Odense; Lisbjergskolen, Aarhus; Sølystskolen, Silkeborg; Niels Ebbesen skolen, Skanderborg; Skovbyskolen, Skanderborg og Skibet skole, Vejle.

Følgende i to år: Risingeskolen, Odense; Vorrevangskolen, Aarhus; Gødvad skole, Silkeborg; Stilling skole, Skanderborg og Gyvelhøjskolen, Skanderborg.

Følgende i et år: Tranbjerg Skole, Aarhus; Ellevangskolen, Aarhus; Dybkær Skole, Silkeborg; Morten Børup Skole, Skanderborg; Højboskolen, Skanderborg; Ikast Brande Ungdomscenter, Ikast-Brande; Virklund Skole, Silkeborg; Gludsted Friskole, Ikast-Brande; Hammerum Friskole, Herning; Sanderum Skole, Odense og Beder Skole, Aarhus.

Tak for samarbejdet og jeres store bidrag til projektet. Vi håber, I holder dampen oppe!

 

Formidling af iMOOW!

Infografik af aktionsforskning

Infografik af formidling af iMOOW