Undervisningsmateriale: Brug bevægelse som didaktisk redskab 

iMOOW! projektet har bidraget til udviklingen af en bevægelsesdidaktik, som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj. Aktiviteterne er her samlet i en lang række aktivitetskort, som du gratis kan downloade og dermed bruge i din undervisning. Aktivitetskortene er inddelt i 6 kategorier, som følger bevægelsesdidaktikkens kategorier: Enactive, Læringsforudsætninger, Drivkraft, Relationsdannelse, Bevægelsesglæde og Kropslighed. Du kan frit hente aktivitetskortene og lærervejledningen.

Didaktiske aktivitetskort

I perioden 2017-2020 har forskere i samarbejde med ca. 100 lærere og pædagoger fra 25 forskellige skoler udviklet, afprøvet og evalueret bevægelsesaktiviteter, der kan skabe læring og trivsel blandt eleverne.

Aktiviteterne er delt op i trivselsaktiviteter og læringsaktiviteter:

Trivselsaktiviteter:

Læringsaktiviteter:

Lærervejledning

Ud over kortene kan du også downloade en lærervejledning, som indeholder dels en introduktion til den bevægelsesdidaktik, som ligger til grund for bevægelsesaktiviteterne, og dels en introduktion til hvordan kortene kan anvendes i den daglige praksis.

Hent lærervejledningen (pdf)

Imoow - samarbejdspartnere

iMOOW! logo