Sprogvejlederuddannelsen har ændret Pernilles arbejde med børns sprog

Inden Pernille blev sprogvejleder var sprogarbejdet noget Pernille og kollegaerne gik til og fra og som mest handlede om at teste børnene. I dag har hun og kollegaerne et helt naturligt fokus på børns sprog gennem hele dagligdagen i dagtilbuddet. 

Sprogvejleder Pernille Brandt

Pernilles rejse inden for sprogområdet startede med et 3-dages sprogkursus, som vakte hendes interesse for efteruddannelse. Nu kan Pernille kalde sig færdiguddannet sprogvejleder efter at have gennemført tre diplommoduler hos VIA. 

Vi har spurgt Pernille, hvilken forskel efteruddannelsen har gjort - både personligt og for dagtilbuddet, hvor Pernille arbejder som pædagog.

Hvorfor valgte du at efteruddanne dig til sprogvejleder?

Jeg er interesseret i alt, hvad der kan gøre mig klogere på børns udvikling og især sprog. Både viden om, hvordan børn lærer sprog, hvad vi som pædagoger kan gøre for at understøtte – og hvordan vi kan tilrettelægge en hverdag og sørge for, at vi har det optimale læringsmiljø for børnene. Jeg er også optaget af, hvordan jeg bliver bedre til at vejlede andre, så min viden om sprog bliver bredt ud.

Jeg synes, det er vildt spændende at være med til at udvikle området. Det er fantastisk, når jeg mærker, at mine kolleger bliver lige så begejstrede for sprog, som jeg er. Når de bliver opmærksomme på, at sproget er der hele dagen, og de har lyst til at lave nogle små ændringer allerede dagen efter, at vi har snakket om det. Eller når vi sammen får øje på, hvordan vi kan arbejde endnu bedre med børnene. 

Var der noget, du manglede, inden du tog sprogvejlederuddannelsen?

Inden jeg blev sprogvejleder, var sprogarbejdet ikke formaliseret, og der var ikke samme fokus på børns sprog. Jeg skulle bygge det op fra bunden. Men jeg manglede en konkret viden om børns sprog, hvordan vi skulle arbejde med det, og hvordan jeg skulle understøtte og vejlede mine kolleger.

Jeg manglede et sprogfagligt grundlag at stå på, så vi ikke bare arbejdede med synsninger. Det har jeg fået nu, og uddannelsen har virkelig udviklet mig som sprogvejleder.

Hvordan har sprogvejlederuddannelsen gjort en forskel for dig og dagtilbuddet?

Min efteruddannelse til sprogvejleder har haft en kæmpe betydning for, hvordan vi arbejder med børns sprog, og hvad vi prioriterer. Vi arbejder med de 10 understøttende sprogstrategier, og vi har fokus på hele tiden at udvikle på vores praksis i forhold til at skabe mere tid til sprog og dialog med børnene.

Vi er for eksempel blevet mere opmærksomme på, hvordan vi laver gode sproglige læringsmiljøer, hvordan vi får mere sprog ind i lege, hvor lange samtaler vi har med børnene, at vi kolleger ikke afbryder hinanden i samtalerne, hvem vi får læst og ikke får læst med, hvilke børn vi skal holde øje med og så videre. Det har gjort en stor forskel for os. Før tænkte vi sprog, som noget, man skulle gå fra til. Men sproget ligger jo i hele dagligdagen - også i rutinesituationerne. Der er kommet en større bevidsthed og fokus på sproget generelt. 

Det er fedt at få bygget ovenpå og efteruddanne sig i noget, man er interesseret i, og vi er nødt til at lære nyt. Vi kan jo ikke blive ved med at fortælle det, vi lærte, da vi blev uddannede. Vi er nødt til at få den nyeste forskning med. Der er alt for lidt efteruddannelse inden for vores fag, og der er alt for lidt tid til det i vores hverdag generelt. Vores fag og vores arbejdsdag, kører jo bare derudad - som et tog, der bare tromler afsted - så giv dig selv den mulighed at få lov til at stoppe op og lære noget nyt.

Hvordan bruger du din nye viden som sprogvejleder? 

Jeg kan noget nu, som de andre ikke kan, og som der er brug for. Det vil jeg gerne inspirere andre med. Jeg er sprogvejleder for tre institutioner, hvor jeg blandt andet holder oplæg, vejleder, observerer og giver feedback til kolleger, så vi får bredt viden om børns sprog ud i alle kroge.

Jeg elsker at komme ud og have samtaler med kolleger i andre institutioner og se på deres praksis og finde ud af, hvad der virker og ikke virker, og hvad vi skal gøre mere eller mindre af. Jeg holder også forældresamtaler på en anden måde nu. Og jeg har holdt en workshop for forældre om, hvordan de kan understøtte ved at arbejde med sproget derhjemme.  

Hvordan var dit uddannelsesforløb?

Alle tre moduler har været virkelig gode, og jeg har mødt nogle rigtig dygtige undervisere, som var gode til at formidle litteraturen i øjenhøjde. Det har været spændende og lærerigt, og jeg har virkelig nydt det. Det var fedt at være studerende igen, og jeg fik faktisk lyst til at bare tage flere moduler.

Det er også enormt fedt, at det er et fuldtidsstudie, så der er tid til at fordybe sig. Undervisningen har været rigtig godt sat sammen med en blanding af teori, gruppeøvelser og walk and talks. Jeg var også vild med kombinationen af at læse hjemme, deltage i undervisningen og komme ud og lave observationer og interviews ude i institutionen.

Hvad betød det for dig at møde andre sprogvejledere?

Det har været godt at møde andre sprogvejledere, og jeg mødes stadig med en fra forløbet, som jeg ikke kendte i forvejen. Det har også været spændende at høre om de andre institutioner.

Der er meget, man kan relatere til, men der er også udfordringer, der er forskellige. Jeg kommer fra en ressourcestærk forældreinstitution, så er det også interessant at høre, hvordan de arbejder i mindre ressourcestærke institutioner og hvilke udfordringer, de har. 

3 gode råd til kommende sprogvejledere

1. Vi skal som pædagoger være bedre til at kæmpe for efteruddannelse. Hvis vi skal blive ved med at være nogen, der skal inspirere, sætte nye ting i gang i vores institutioner og skabe en bedre hverdag for børnene og for os selv, så kræver det efteruddannelse.

2. Der er meget litteratur, der skal læses, men prioriter at få læst, for det giver virkelig god mening, når man er i det. Jeg var overrasket selv over, hvor nemt det faldt mig at læse og dykke ned i det. Niveauet har været fint, og alt blev godt forklaret til undervisningen, så man kom til at forstå det, hvis der var noget, der var lidt svært. 

3. Lad være med at tænke for meget på den afsluttende eksamen. Jeg fornemmer, at nogen tror, at det er noget stort og svært. Men man tager modulerne som fuldtidsstudier, så der er tid til at dykke ned i det. Så sug til dig, og slip arbejdet og institutionen. Det er det vildeste frirum at få.