Børns sprogtilegnelse

Er du optaget af at styrke børns sproglige udvikling? Modulet giver dig indsigt i de nyeste teorier om børns sprog. Du lærer at omsætte viden til praksis og skabe gode sprogmiljøer. Du får kompetencer til at styrke børns sprog i din daglige praksis. Vælg modulet som et selvstændigt fagligt boost eller som del af sprogvejlederuddannelsen.​

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

02.09.2024 - 11.10.2024

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

24.02.2025 - 04.04.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

01.09.2025 - 10.10.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Børns sprog er afgørende for trivsel, mulighed for at deltage i leg og andre børnefællesskaber og for livsbaner på langt sigt. Desværre har alle børn ikke samme sproglige muligheder for at udvikle sig sprogligt derhjemme, hvilket skaber ulige vilkår for børnene; en ulighed som forfølger dem gennem hele livet. Pædagogisk personale, der sikrer sproglige udviklingsmuligheder, kan derfor for nogle børn være dem, der ændrer livsbaner.

  Samtidig er hverdagen i dagtilbuddet travl, og derfor er det vigtigt, at det pædagogiske personale kan udnytte alle de muligheder, hverdagen byder på, for at skabe gode sproglige læringsmiljøer.

  Vi kan ikke give dig alle svarene, men vi kan give dig viden og kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle de sproglige læringsmiljøer i praksis, og ved hjælp af dybdegående indsigt i teori om børns sprogtilegnelse skabe rammer for ændringer og udvikling til gavn for både børn og dine kolleger.

  På modulet lærer du: 

  • ​Forskellige perspektiver og tilgange til, hvordan du didaktisk og pædagogisk kan arbejde med børns sproglige udvikling. 
  • At omsætte teoretisk viden om sproglig udvikling og evaluering af konkrete sproglige læringsmiljøer i din praksis. 
  • At forstå din og dit arbejdsplads’ rolle, ansvar og muligheder i forhold til at styrke børns sprog.​
 • På modulet kommer du til at arbejde med følgende faglige indhold:

  • ​​Du får indsigt i den nyeste teori om, hvordan børn lærer sprog, og får viden om, hvordan du kan omsætte den til konkrete indsatser i din praksis.
  • Der bliver lagt vægt på at udvikle din forståelse af forskellige aspekter af børns sproglige og kommunikative tilegnelse. Dette omfatter en dybdegående indsigt i, hvordan kognition, interaktion og sociale faktorer påvirker børns sprogudvikling.
  • Du lærer at reflektere over, hvordan forskellige sproglige læringsmiljøer kan påvirke sprogudviklingen.
  • Du får kompetencer til at indgå i samarbejde og dialog om sprogindsatser for alle børn. Dette kræver en dybdegående indsigt i sprogets opbygning.
  • Forskellige typer af sproglige vurderinger og evaluering af børns sproglige udvikling og funktionelle kommunikative kompetencer.
  • Du får en større forståelse af, hvordan sproglige færdigheder har betydning for barnets læseudvikling, og hvordan du kan bruge denne viden til at planlægge effektive sprogindsatser.​

  Modulet er et valgmodul på uddannelsesretningen Børns Sprog på den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.​

 • ​Modulet er for dig, der arbejder med børn i dagtilbud, indskoling eller i fritidspædagogiske rammer.  Modulet er også for dig, som arbejder i institutioner, der samarbejder med fx dagtilbud, såsom biblioteker eller PPR. 

  Du er pædagog, børnehaveklasseleder, indskolingslærer eller har en anden faglig baggrund og interesse for børns sproglige udvikling.

 • Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser i studiegruppen og refleksion på egen hånd og i grupper over din praksis. På den måde bliver du klædt godt på til at sætte processer i gang i din egen praksis. Dermed er det ikke kun dig, der får udbytte af undervisningen, men hele din arbejdsplads.

  Modulet er et fuldtidsmodul og består typisk af:

  • ​12-20 studerende
  • Seks undervisningsgange med fysisk fremmøde (kl. 9-15)
  • En selvstudiedag i studiegrupper eller alene
  • Mulighed for vejledning omkring dine konkrete problemstillinger
  • Øvelser og dialog i studiegrupper og i undervisningen
  • Afsluttende eksamen​

  VIA University College, Efter- og videreuddannelsen har det største sprogfaglige team blandt alle landets professionshøjskoler og er med vores brede sprogfaglige kompetencer og mange års erfaring eksperter i at uddanne sprogvejledere. ​

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

tork480x480_2021.jpg

Faglig kontakt