Børns sprogtilegnelse

​Søger du inspiration til arbejdet med børns sprog og udvikling? Så er modulet ’Børns sprogtilegnelse’ henvendt til dig. Tilmeld dig nu og tilfør din praksis anerkendt viden om forskellige sprogindsatser.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

28.02.2022 - 08.04.2022

Ansøgningsfrist

15.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

05.09.2022 - 14.10.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11600 kr.

Dato

09.02.2023 - 05.04.2023

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du bruge viden om sprogtilegnelse og -udvikling til at begrunde planlægningen af en sprogindsats.

  Du bliver i stand til at:

  • Planlægge sprogindsatser på individ- og gruppeniveau med afsæt i relevant forskning
  • Reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige udvikling
  • Indgå i dialog om sprogindsatser med afsæt i viden om sprogets opbygning
  • Iværksætte en indsats for tosprogede børn
  • Evaluere børns sproglige udvikling og kommunikative færdigheder
  • Identificere og begrunde behov for indsatser
 • ​Modulet giver dig indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative udvikling.

  Du arbejder med:

  • Sprogtilegnelse
  • Børns sproglige og kommunikative udvikling
  • Typisk og atypisk sprogudvikling
  • Indikatorer på sprogvanskeligheder
  • Vurderingskriterier i sprogvurderingsmaterialer og -tests
 • ​Modulet er relevant for dig, der har særlige opgaver og ansvar i forhold til børns sprog og udvikling. Du arbejder fx som pædagog i dagtilbud.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Du kan også tilmelde dig dette modul online, hvor det eneste du behøver er en computer (med webkamera og mikrofon) og en internetadgang.
  Du får undervisning af nogle af landets dygtigste undervisere, som alle har erfaring med udvikling og afholdelse af digital undervisning. VIAs online undervisning er kendetegnet af høj fleksibilitet kombineret med høj kvalitet, hvor pædagogik og didaktik understøttes af teknik.
  I undervisningen gøres brug af forskellige læringsteknologier, så læringen kommer til at foregå helt eller delvis digitalt, vekslende fra det statiske (fx moduler, du selv kan tilgå uafhængig af tid og sted) til det interaktive (fx livestreamet undervisning med digital interaktion). På alle moduler understøtter teknologien det pædagogiske og didaktiske sigte med modulet.
  Du vil møde livestreamet undervisning eller blended learning, hvor den digitale læring fx bruges før eller efter livestreamet undervisningen.

   

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

tork480x480_2021.jpg

Faglig kontakt