Sprogpædagogik og sprogindsatser

​Beskæftiger du dig med børns sproglige udvikling? Så sidder du med et stort ansvar. Tag hånd om dette ansvar ved at tilmelde dig modulet i ’Sprogpædagogik og sprogindsatser’. Her bliver du klædt på til at kvalificere sproglige læringsmiljøer.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

25.10.2021 - 03.12.2021

Ansøgningsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at kvalificere og videreudvikle de sprogpædagogiske indsatser med afsæt i relevant viden og metode.

  Du bliver i stand til at:

  • Planlægge og kvalificere sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • Reflektere over børns læreprocesser på individ- og gruppeniveau
  • Vurdere didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer
  • Evaluere sprogindsatser på individ- og gruppeniveau
  • Samarbejde med forældre og kolleger om børns sprog
 • ​Modulet giver dig viden om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling.

  Du arbejder med:

  • Sprogstøttende metoder
  • Sprogstimulering
  • Planlægning af sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • Didaktiske modeller på området
  • Evaluering af sprogindsatser
 • ​Modulet er relevant for dig, der har særlige opgaver og ansvar i forhold til børns sprog og udvikling. Du arbejder fx som pædagog i dagtilbud.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

tork480x4802019.jpg

Faglig kontakt