Sprogpædagogik og sprogindsatser

Vil du skabe de bedste sproglige læringsmiljøer i din praksis for alle børn? Vil du blive klogere på, hvordan børns legekompetencer spiller sammen med deres sproglige udvikling? Modulet her giver dig nye sprogpædagogiske redskaber i værktøjskassen. Vælg modulet som et selvstændigt fagligt boost eller som del af sprogvejlederuddannelsen.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

21.10.2024 - 29.11.2024

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

20.10.2025 - 28.11.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Børns har brug for sprog for at kunne deltage i leg og andre børnefællesskaber. Derfor bliver det pædagogiske personales evne til at planlægge, udføre og evaluere meningsfulde sprogindsatser ud fra gode sprogpædagogiske principper afgørende. 

  Desværre møder ikke alle børn høj kvalitet i de sproglige læringsmiljøer. 

  ​​Vi kan ikke give dig alle svarene, men vi kan give dig viden og kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser af høj kvalitet i din praksis. 

  På dette modul opnår du samlet set:

  • ​​Praktiske færdigheder og teoretisk viden, der gør dig i stand til at skabe dynamiske og stærke sproglige læringsmiljøer for alle børn i din praksis.
  • Evne til at planlægge, implementere og evaluere målrettede sprogindsatser​.
 • ​​​På modulet kommer du til at arbejde med følgende faglige indhold:

  • ​Viden om børns sproglige (og skriftsproglige) udvikling til planlægning og kvalificering af læringsmiljøer i din egen praksis. 
  • Indsigt i børns sproglige læreprocesser. Denne forståelse vil danne grundlag for din evne til at reflektere over, udvikle og evaluere sprogindsatser og sproglige læringsmiljøer.
  • Vurdering og anvendelse af didaktiske modeller til konkret planlægning og justering af sproglige tiltag for børnene i din praksis.
  • Greb til samarbejde med forældre og andre relevante samarbejdspartnere for at støtte børns sproglige udvikling med et helhedsblik på barnet.​
 • Modulet er for dig, der arbejder med børn i dagtilbud, indskoling eller i fritidspædagogiske rammer.  Modulet er også for dig, som arbejder i institutioner, der samarbejder med fx dagtilbud, såsom biblioteker eller i PPR-regi. 

  Du er pædagog, indskolingslærer eller har en anden faglig baggrund og interesse for børns sproglige udvikling.

  Modulet er et valgmodul på uddannelsesretningen Børns Sprog på den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt. ​

 • Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser i studiegruppen og refleksion på egen hånd og i grupper over, hvordan læring på modulet omsættes til din praksis. På den måde vil du blive klædt godt på til at sætte processer i gang i din egen praksis. Dermed er det ikke kun dig, der får udbytte af undervisningen, men hele din arbejdsplads.

  Modulet er et fuldtidsmodul og består typisk af:

  • ​​12-20 studerende
  • Seks undervisningsgange med fysisk fremmøde (kl. 9-15)
  • En observationsdag i egen praksis
  • Mulighed for vejledning omkring dine konkrete problemstillinger
  • Øvelser og dialog i studiegrupper og i undervisningen
  • Afsluttende eksamen​

  VIA University College, Efter- og videreuddannelsen har det største sprogfaglige team blandt alle landets professionshøjskoler og er med vores brede sprogfaglige kompetencer og mange års erfaring eksperter i at uddanne sprogvejledere. ​

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

tork480x480_2021.jpg

Faglig kontakt