Seksualitet og seksualvejledning

​Bliver I udfordret af seksualitet i jeres daglige arbejde? Hvad er god faglighed ift. børns, unges og voksnes seksualitet? Få et kompetenceløft, så I på arbejdspladsen og som ressourcepersoner kan blive bedre til at håndtere udfordringer og spørgsmål i relation til seksualitet.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • ​Ved at I fagligt og professionelt får kompetencerne til at arbejde med barnets, den unges eller den voksnes seksualitet, vil I som arbejdsplads:

  • Blive i stand til at varetage både den ’almindelige’ og ’ualmindelige’ seksualitet, som en naturlig del af det at hjælpe et menneske til trivsel og udvikling.
  • Blive bedre til fagligt og professionelt at identificere problemstillinger og iværksætte handlinger med respekt og omsorg for det enkelte menneske.
  • Få en medarbejder, der har en særlig kompetence i et, for mange, svært emne, og dermed en medarbejder, der kan gå i front.
  • Få en medarbejder, der på en helhedsorienteret måde kan anskue seksualiteten som en naturlig og integreret del af ethvert menneskes liv på lige fod med andre aspekter af menneskets liv.
 • ​I kompetenceudviklingen vil medarbejderne sikre sig viden om:

  • Seksualitet som en integreret del af livet – hele livet.
  • Etiske perspektiver og lovgivningsmæssige rammer.
  • Biologiske, sansemæssige og psykologiske aspekter med variationer inden for de enkelte områder afhængigt af målgruppen.

  Medarbejderne vil blandt andet arbejde med et helhedsorienteret perspektiv, hvor det biologiske, psykologiske og sociale går hånd i hånd. Herudfra tilegner de sig viden, metoder og kompetencer til at hjælpe det enkelte menneske ud fra dets ønsker og behov.

  Der vil samtidig blive arbejdet med at skærpe forståelsen af seksualitet som både noget privat, men for mange i bo- eller beskæftigelsestilbud noget, der også kan være meget offentligt. Medarbejderne vil blive klædt på til at kunne håndtere balancen mellem, at seksualitet kan være et pædagogisk arbejdsfelt, samtidig med at det foregår i den private sfære.

  Undervisningen eller sparringen tilrettelægges ud fra det, der er relevant for jeres arbejdsplads - hvad enten I primært arbejder med børn, unge eller voksne med eller uden særlige behov.

 • ​Et forløb med fokus på seksualitet kan være for jer, der gerne vil arbejde fagligt og professionelt, når børn, unge eller voksne henvender sig med spørgsmål om seksualitet. Om medarbejderne er assistenter, pædagoger, myndighedsrådgivere eller ledere er underordnet. Vi tilrettelægger forløbet, så det passer præcist til jer.

 • ​Undervisningsformen vil typisk være en vekselvirkning mellem tavleundervisning, cases og gruppearbejde samt øvelser i egen praksis. Og som et særligt tilrettelagt forløb kan det samtidig tilrettelægges som faglig sparring på brede problemstillinger eller på specifikke borgersager. Det er i dialogen med jer, vi finder den form, der passer jer bedst.

Kontakt

msec480x4802019.jpg

Faglig kontakt