Børne- og ungdomslitteratur

​Søger du inspiration til arbejdet med udvikling af undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur? Så er dette modul relevant for dig. I undervisningen bliver du præsenteret for ny viden og forskning om det litteraturpædagogiske og børnelitterære felt.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

25.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du udvælge og begrunde valg af litteratur til børn og unge.

  Du bliver bedre til at:

  • Analysere og fortolke børne- og ungdomslitteratur
  • Reflektere over børnelitteraturens æstetik, barndomssyn og dannelsesforestillinger
  • Udvikle egen praksis inden for børne- og ungdomslitteratur
  • Indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisning i og formidling af børne- og ungdomslitteratur
 • ​Modulet giver dig bred viden om børne- og ungdomslitteratur samt relationen mellem børnelitteratur og pædagogik.

  Du arbejder med:

  • Forskellige børnelitterære tendenser
  • Repræsentative forfatterskaber og genrer – herunder billedbogen som medie
  • Børnelitteraturens særkende
  • Analyse og perspektivering af et udvalg af børne- og ungdomsbøger
  • Forskning inden for det børnelitterære felt og litteraturpædagogik – herunder læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer
 • ​Modulet henvender sig til lærere og pædagoger, der varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde. 

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt