Coaching – læring og udvikling

​Hvordan bruger du den udviklende samtale som ledelsesværktøj? På dette diplommodul får du konkrete redskaber til at bruge coaching til at løfte udvikling og læring. Målet er at styrke dig i din rolle som projektleder, så du åbner for det potentiale, der er hos dig selv og de mennesker eller grupper, du arbejder med i din organisation.

Sted

Horsens

Pris

19500 kr.

Dato

02.09.2024 - 05.12.2024

Ansøgningsfrist

01.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Mange forbinder projektledelse med projektstyring. Så handler det om at planlægge og skabe fremdrift i projekter, overholde planer og budgetter, og sikre at der er styr på risici.

  Men projektledelse handler i lige så høj grad om de ledelsesmæssige aspekter – dér, hvor vi styrker både individer og grupper/teams til at præstere, skabe udvikling og forandring. Her er det din fornemmeste opgave som projektleder at være den igangsættende og motiverende og få alle med.

  Coaching er en effektiv metode til lige netop at styrke ejerskab og engagement blandt projektdeltagere.

  Coaching – læring og udvikling er et valgmodul på Diplomuddannelsen i projektledelse, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Når du har gennemført modulet, har du tilegnet dig en række praktiske færdigheder i brugen af coaching som effektivt kommunikations- og udviklingsværktøj.

  • Du får et bredt perspektiv på din egen praksis og styrker din forståelse og refleksion.
  • Du får viden om forskellige tænkninger, teorier og metoder til at gennemføre udviklende og meningsfulde samtaler.
  • Du lærer at bruge den coachende samtale i praksis og får inspiration til udvikling og læring gennem effektive samtaleteknikker.
  • Du tilegner dig og udvikler dine færdigheder, så du selv kan coache individer og teams.
  • Du lærer at koble udvikling og læring med coaching i en organisatorisk kontekst.
  • Du reflekterer over egen læring via refleksion og selviagttagelse.
 • ​Modulet udfolder coaching-metoder og værktøjer i en dynamisk vekslen mellem teori og praksis. Du præsenteres for forskellige perspektiver og positioner i forhold til coaching, og du tilegner dig en kvalificeret forståelse af, hvad du kan bruge hvor og hvordan.

  • Fokus på coaching som udviklende samtaleværktøj bredt set.
  • Læring via praktisk træning i coachingsamtaler i studiegrupper.
  • Personlig faglig udvikling af egne kompetencer i den udviklende samtale.
  • Både fokus på udvikling af individer og grupper/teams.
 • ​Modulet er for dig, der er projektleder, projektmedarbejder, leder, konsulent, sagsbehandler eller vejleder. Du arbejder med mennesker og beskæftiger dig professionelt med samtaler, der skal engagere og udvikle mennesker.

 • Undervisningen er en dynamisk vekslen mellem korte oplæg, øvelser og cases. Du bliver en del af en fast studiegruppe, der sammen og i et trygt miljø afprøver værktøjer og metoder. Herunder aktionslæring.

  Eksamen i Coaching – læring og udvikling er en individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg (max 2 normalsider). Til eksamen gennemføres en coachingsamtale "live", hvorefter der redegøres for refleksioner over til- og fravalg af teorier og metoder i relation hertil.

   

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst ​samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

  Vi anbefaler desuden, at de studerende har erfaring med projektledelse eller projektarbejde.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

niha480x4802019.jpg

Faglig kontakt