Det personlige lederskab og forandring

Vil du gerne blive klogere på, hvem du er som leder? Har du lyst til at se nye handlemuligheder og måske sætte dig selv ud over det, du plejer at gøre? Så er dette modul noget for dig. Her får du mulighed for at udvikle din ledelsesfaglighed og -identitet med afsæt i det menneske du er, og den leder du gerne vil være. 

Sted

Herning

Pris

15000 kr.

Dato

16.08.2024 - 25.10.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Fuldt booket

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

28.08.2024 - 04.12.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Fuldt booket

Sted

Silkeborg

Pris

15000 kr.

Dato

29.08.2024 - 17.12.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Fuldt booket

Sted

Horsens

Pris

15000 kr.

Dato

03.09.2024 - 18.12.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Fuldt booket

Sted

Holstebro

Pris

15000 kr.

Dato

21.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

15000 kr.

Dato

21.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

15000 kr.

Dato

22.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

24.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Obligatorisk
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Uanset om du har en formel eller uformel lederrolle, så har du højst sandsynligt følt dig alene, været i tvivl om, hvad der er det gode at gøre og sige i en given situation eller følt dig splittet mellem mange modsatrettede krav og hensyn.

  At finde ro i sit lederskab kræver, at man bliver mere bevidst om, hvordan man arbejder professionelt med det personlige. Herunder finder ud af hvilke styrker og svagheder man har med sig ind i lederskabet, hvilke værdier og etiske principper man bygger sine beslutninger og kommunikation på og at man løbende reflekterer over dette.

  På dette modul opnår du viden om og færdigheder til: 

  • At arbejde professionelt med din person ind i rollen som leder
  • At skabe mening og legitimitet gennem dit personlige lederskab
  • At identificere og beskrive egne værdier og etiske perspektiver
  • At engagere og skabe følgeskab gennem forskellige former for kommunikation
  • At navigere i lederrollens mange modsatrettede krav og hensyn
  • At bruge refleksionen i din hverdag som en vej til fortsat udvikling af dit personlige og faglige lederskab
 • På modulet vil du blive præsenteret for forskellige teorier og metoder, der knytter sig til det personlige lederskab herunder f.eks. teorier om:

  • Ledelse set i et historisk perspektiv
  • Etik og værdier
  • Kommunikation
  • Ledelse i kompleksitet og paradoksledelse
  • Personlighedsprofiler 
  • Kritisk refleksion
  • Videnskabsteori​
 • Modulet er for dig, der gerne vil blive klogere på dig selv og dit lederskab uanset om du har en formel eller uformel lederrolle. Det kan både være i det offentlige, det private, som NGO’er eller som frivillig. Måske har du været leder et stykke tid og har brug for nye input, måske er du ny i ledelse eller påtænker at blive leder i den nærmeste fremtid. 

 • Undervisningen består af en vekselvirkning mellem holdundervisning, selvstudier, øvelser i grupper, interviews eller prøvehandlinger i egen organisation.

  På forløbet tager vi udgangspunkt i dine nuværende erfaringer med ledelse og arbejder med at omsætte teorier og metoder, så de er relevante og brugbare for dig. Undervisningen er således anvendelsesorienteret i forhold til din ledelsespraksis.

  Underviserne på modulet har alle en solid akademisk baggrund og mange års praksiserfaring som konsulenter og ledere.

 • For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: ​

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om r​ealkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt