Det personlige lederskab og forandring

Vil du udvikle din egen identitet som leder, og dermed håndtere komplekse ledelsesopgaver på din egen måde? Og vil du samtidig praktisere et professionelt lederskab både på den personlige og faglige bane?

Sted

Herning

Pris

13600 kr.

Dato

19.08.2021 - 29.10.2021

Ansøgningsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

13600 kr.

Dato

31.08.2021 - 14.01.2022

Ansøgningsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Randers

Pris

13600 kr.

Dato

01.09.2021 - 14.01.2022

Ansøgningsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13600 kr.

Dato

01.09.2021 - 14.01.2022

Ansøgningsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Du får et større indblik i, hvem du er som leder, og derved får du mulighed for at udvikle din egen identitet som leder. Gennem refleksion og kommunikation får du kompetencer til at praktisere et professionelt lederskab både personligt og fagligt, hvor organisationens behov er i højsædet. 

  Derudover bliver du i stand til at:

  • Håndtere komplekse ledelsesopgaver
  • Udvikle din egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
  • Reflektere over din egen ledelsespraksis og identificere dine egne læringsbehov
  • Udøve dit lederskab i et relationelt perspektiv
 • Gennem relevante teorier og metoder arbejder du med dit eget personlige lederskab - og får således mulighed for at kvalificere den måde du løser ledelsesopgaven på. Du vil ligeledes arbejde med kommunikation og betydningen i et ledermæssigt sammenhæng.

  Derudover kommer du til at arbejde med:

  • Sammenhæng mellem værdier, ledelsesidentitet og –etik
  • Hvordan du kan identificere og skabe mening og legitimitet
  • Metoder til at skabe engagement og følgeskab inden for organisationens rammer og vilkår

  OBS: På Diplomuddannelsen i Ledelse trådte der pr. 1. august 2018 en ny studieordning i kraft. I denne har de obligatoriske moduler fået ny struktur, sådan at de hidtidige obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til moduler á 10 ECTS-point.

  Modulet ”Det personlige lederskab og forandring” erstatter derfor de tidligere obligatoriske moduler ”Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1” og ”Professionelt Lederskab - Det personlige lederskab 2”.  Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler og gå fra en todelt eksamination til én samlet eksamen.

  Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadigt gældende. Hvis du har gennemført den ene del af det forhenværende todelte obligatoriske moduler, og ønsker at gennemføre den del du mangler, skal du henvende dig til os inden september 2019.

  Hvis du allerede er tilmeldt de tidligere obligatoriske moduler i efteråret, overgår du automatisk til den nye struktur og titler. Du kan læse mere i studieordningen, og hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner eller studievejleder.

 • Modulet er for dig, der står med ledelsesopgaven i det daglige enten som NGO’er eller fra den private, offentlige eller frivillige sektor. Du har måske været leder i et stykke tid - eller er på vej ind i en lederstilling.

 • Undervisningen finder sted som en kombination af holdundervisning og læringsaktiviteter på den elektroniske læringsplatform.

  Der vil være et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion.

  Du kommer til at bringe din egen ledelsesopgave, dine vilkår, værdier og visioner i spil. Undervisningen er anvendelsesorienteret i forhold til praksis.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt