Elever med særlige behov i matematikundervisningen

​Vil du kunne tage ansvaret for at udvikle målrettede indsatser for elever med særlige behov i matematikundervisningen? Så er modulet relevant for netop dig. Tilmeld dig nu og få indsigt i metoder og teorier, som du kan bruge på din arbejdsplads og vejlede dine kolleger om.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

25.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du informere og vejlede kolleger og ledelse om relevante pædagogiske indsatser i relation til elevers vanskeligheder ved læring af matematik.

  Du bliver i stand til at:

  • Kortlægge elevens opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation
  • Vejlede om undervisningstiltag for elever med særlige behov
  • Planlægge differentieret undervisning
  • Identificere behov for støttemuligheder og hjælpemidler
 • ​På modulet får du dybdegående viden om elevers vanskeligheder ved læring af matematik.

  Du arbejder med:

  • Teori om tidlige indsatser og inklusion
  • Differentierede undervisningsmetoder, støttemuligheder og hjælpemidler
  • Adfærdsbeskrivelser, definitioner og diagnoser
  • Nationale og internationale forskningsresultater om læring hos og undervisning af elever med særlige behov
 • ​Modulet er relevant for matematiklærere, der vil styrke deres kompetencer til at udvikle matematikundervisningen på skolerne.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt