Fagdidaktik og klasseledelse

Søger du inspiration til at forstå og tackle undervisning og elever på nye måder? Dette modul er noget for dig, der vil styrke dine kompetencer til at udøve god klasseledelse og som gerne vil blive en mere kompetent underviser.

Sted

Aarhus

Pris

12100 kr.

Dato

22.02.2023 - 09.06.2023

Ansøgningsfrist

15.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Igennem forløbet opnår du ny viden om didaktik og klasseledelse, som styrker din undervisning. Du får større forståelse for sammenhænge mellem didaktik, relationer og klasseledelse, så du kan analysere, begrunde og udvikle din pædagogiske praksis.

  Du bliver bedre til:

  • at udvikle din undervisning, så du har en god strukturering med indholdsmæssig klarhed og en velfungerende klasseledelse
  • at mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til begrundede principper for klasseledelse
  • at samarbejde og sparre med dine kolleger om fagdidaktik og klasseledelse
  • at deltage i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring.
 • I undervisningen kommer du til at beskæftige dig med både klassisk teori og nyeste viden om didaktik og klasseledelse som vi sætter i samspil med dine egne praksiserfaringer. Vi er optaget af fællesskabende didaktikker, hvor du med didaktiske og klasseledelsesmæssige greb understøtter et dynamisk læringsmiljø, der er præget af aktive, motiverede elever i et velfungerende klassefællesskab.

  Du arbejder med:

  • sammenhænge mellem underviserrolle og elevroller, positioneringer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer
  • formålsunderstøttende kommunikationsformer i undervisningen
  • god undervisning og dygtig klasseledelse – i eget perspektiv, elevernes perspektiv og i teoretisk perspektiv
  • iagttagelse, analyse og refleksion over undervisning og klasseledelsestilgange.
 • Du er lærer eller pædagog og vil udvikle din egen undervisningskompetence. Eller du er pædagogisk leder, konsulent eller vejleder og arbejder med forbedring af undervisnings- og læringsmiljøer og didaktiske udviklingsprocesser.

  Du kan også være underviser på ungdomsuddannelser eller andre i sammenhænge end grundskolen.

 • Undervisningen er præget af en god blanding af oplæg, holddiskussioner, øvelser, refleksion, projekt- og gruppearbejde. Vi kobler teori og praksis og inddrager eksempler fra din hverdag i undervisningen.

  Mellem hver undervisningsgang skal du fordybe dig dels i litteraturlæsning og dels i at undersøge og afprøve din nye viden i praksis, og du ender ud med at forene i dette i et eksamensprojekt.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt