Fra specialist til leder

​Det kan føles som et kvantespring at gå fra specialist til leder. Modulet her er en introduktion til EBA-uddannelsen og er for dig, der gerne vil have viden og konkrete færdigheder til at træde ind i lederrollen. Vi klæder dig på, så du står stærkere i overgangen fra specialist til leder og guider dig i din videre personlige og faglige udvikling gennem EBA-forløbet.

Sted

Horsens

Pris

11500 kr.

Dato

22.08.2023 - 10.11.2023

Ansøgningsfrist

24.07.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

12000 kr.

Dato

15.01.2024 - 21.06.2024

Ansøgningsfrist

02.01.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Jobbet som specialist er kendetegnet ved stærke fagfaglige kompetencer. Er dit næste skridt at skulle lede projekter, processer eller medarbejdere, kan det være en svær transformation at skulle gennemgå.

  Det stærke lederskab kommer ikke af sig selv, men er kompetencer, der skal læres, udfoldes og styrkes. Derfor vil dette undervisningsforløb primært fokusere på dit personlige lederskab og lette overgangen til at træde ind i rollen som leder.

  Dette får du med dig:

  • En introduktion til udviklingsrejsen ind i dit personlige lederskab
  • Klarhed over dine potentialer i lederrollen
  • Redskaber til at skabe stærke relationer til egen leder, kolleger og medarbejdere
  • Refleksioner over dine egne udviklingsbehov
  • Et netværk med andre nye ledere

  Når du har gennemført forløbet, vil du være klogere på dit eget ledelsesgrundlag og have arbejdet aktivt med dine ledelseskompetencer i relation til din hverdag.

  Ønsker du at tage hele lederuddannelsen Engineering Business Administration (EBA), er dette modul oplagt at starte med. Du vil dog også kunne vælge det senere i et EBA-forløb. Det er også muligt at følge et af de øvrige obligatoriske moduler på samme semester. Vi anbefaler 'Forretningsudvikling og ledelse' eller 'Strategisk markedsføring'.

 • I forhold til materialer, teorier og metoder vi kommer til at arbejde med, fokuserer vi på overgangen fra specialist til leder. Vi arbejder blandt andet med:

  • Hvad er ledelse, og hvad kræves der?
  • Dine personlige og faglige kompetencer
  • Ledelses- og samarbejdsteorier
  • Personprofiler og ledelsesadfærd i praksis
  • Dit eget ledelsesgrundlag

  En del af undervisningen består af prøvehandlinger og arbejde i studiegrupper, hvor du får mulighed for at omsætte teorien til praktiske handlinger. Gennem arbejde og dialog i studiegruppen får du sparring og inspiration fra dine medstuderende.

 • Modulet er for dig, der gerne vil have en grundlæggende indsigt, viden og konkrete færdigheder i ledelse og det at træde ind i lederrollen. Herunder et billede af egne potentialer og planer.

  Modulet er det oplagte og optimale sted at starte en EBA-uddannelse. Du vil dog også kunne vælge modulet senere i et EBA-forløb eller som enkeltfag, hvis du blot er blevet nysgerrig på lederrollen og dine potentialer.

  Målgruppen er ledere eller kommende ledere, som ønsker at arbejde aktivt med egne kompetencer og udviklingsplaner i forhold til lederskabet.

  Modulet gennemføres i samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

 • For at komme godt fra start, består undervisningen af et 2-dages internat (med én overnatning). Resten af forløbet består af en hel undervisningsdag, online vejledning og en mundtlig eksamen.

  Du vil opleve et godt samspil mellem kortere teoretiske oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler og erfaringer fra din egen hverdag.

  Er du interesseret i en hel EBA-uddannelse, vil du også få tilbudt en personlig coach, der kan give dig støtte og sparring gennem hele uddannelsesforløbet. Det er frivilligt om du vil benytte dig af coach-ordningen, som i øvrigt er uden ekstra omkostninger for dig.

 • ​For at blive optaget på diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA) skal du som minimum have:

  • En teknisk videregående uddannelse på akademiniveau eller højere (f.eks. ingeniør, konstruktør, maskinmester)
  • To års relevant erhvervserfaring

  Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Læs om mere om realkompetencevurdering.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

niha480x4802019.jpg

Faglig kontakt

pjes480x4802019.jpg

Faglig kontakt