Modul

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Vil du styrke dine lederevner inden for udviklingen af professionelle relationer i og uden for organisationen? Og vil du dybere ned i forståelsen af hvad magt og motivation er for en størrelse?

Sted

Herning

Pris

13100.00 kr.

Dato

31.03.2020 - 19.06.2020

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Ledighed

Få pladser

Sted

Horsens

Pris

13600.00 kr.

Dato

01.09.2020 - 15.01.2021

Ansøgningsfrist

01.06.2019

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Randers

Pris

13600.00 kr.

Dato

02.09.2020 - 15.01.2021

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13600.00 kr.

Dato

02.09.2020 - 15.01.2021

Ansøgningsfrist

01.06.2019

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

13600.00 kr.

Dato

05.11.2020 - 12.02.2021

Ansøgningsfrist

15.09.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Holstebro

Pris

13600.00 kr.

Dato

27.01.2021 - 11.06.2021

Ansøgningsfrist

01.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13600.00 kr.

Dato

28.01.2021 - 11.06.2021

Ansøgningsfrist

01.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

13600.00 kr.

Dato

29.01.2021 - 11.06.2021

Ansøgningsfrist

01.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

13600.00 kr.

Dato

06.04.2021 - 18.06.2021

Ansøgningsfrist

01.03.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Du bliver i stand til at udvikle og lede professionelle relationer, og samtidig få et større indblik i, hvordan relationer og udviklingsforløb understøtter opgaveløsningen i din organisation, hvilket fx indebærer samarbejde og arbejdsmiljø.

  Du opnår ligeledes kompetencer til at:

  • Anvende ledelsesinformation med henblik på udvikling
  • Strukturere og udvikle professionelle relationer i egen organisation ved brug af teknologier, metoder og data
  • Etablere, udvikle og lede relationer i løsningen af organisationens behov og opgaver
  • Lede læring og kompetenceudvikling til gavn for den organisatoriske opgave.
  • Håndtere professionelle samtaler
 • ​Du kommer til at arbejde med at lede og udvikle professionelle relationer og herigennem får du mulighed for at kvalificere den måde du løser ledelsesopgaven på.

  Der findes nogle rammevilkår, som har betydning for professionelle relationer i og uden for organisationen. De knytter sig både til det samfundsmæssige, men også til organisationens egne rammevilkår. Du kommer også til at arbejde med:

  • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik – på gruppe- og individniveau.
  • Teorier og metoder til professionelle samtaler samt personale- og kompetenceudvikling

  OBS: På Diplomuddannelsen i Ledelse trådte der pr. 1. august 2018 en ny studieordning i kraft. I denne har de obligatoriske moduler fået ny struktur, sådan at de hidtidige obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til moduler á 10 ECTS-point.

  Modulet ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” erstatter derfor de tidligere obligatoriske ”Den professionelle relation - Ledelse af medarbejdere 1” og ”Læring og kompetenceudvikling - Ledelse af medarbejdere 2”.
  Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler og gå fra en todelt eksamination til én samlet eksamen.

  Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadigt gældende. Hvis du har gennemført den ene del af det forhenværende todelte obligatoriske moduler, og ønsker at gennemføre den del du mangler, skal du henvende dig til os inden september 2019.

  Er du allerede tilmeldt de tidligere obligatoriske moduler i efteråret, overgår du automatisk til den nye struktur og titler. Du kan læse mere i studieordningen, og hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner eller studievejleder.

 • Modulet er for dig, der står med ledelsesopgaven i det daglige enten som NGO’er eller fra den private, offentlige eller frivillige sektor. Du har måske været leder i et stykke tid - eller er på vej ind i en lederstilling.

 • Undervisningen finder sted som en kombination af holdundervisning og læringsaktiviteter på den elektroniske læringsplatform. Der er et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion.

  Du kommer til at bringe din egen ledelsesopgave, de relationelle vilkår, værdier og visioner i spil. Undervisningen er anvendelsesorienteret i forhold til praksis.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt