Modul

Ledelse, kommunikation og teamrelationer - TDV

​Styrk dine ledelseskompetencer gennem øget kendskab til dig selv som nuværende eller kommende projekt- og/eller linjeleder. Få styr på kommunikationen med dine medarbejdere og lær, hvordan du motiverer dine samarbejdspartnere.

Sted

Fredericia

Pris

16000.00 kr.

Dato

31.08.2020 - 11.12.2020

Ansøgningsfrist

03.08.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Fredericia

Pris

16000.00 kr.

Dato

25.01.2021 - 17.06.2021

Ansøgningsfrist

04.01.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du viden, færdigheder og kompetencer inden for ledelse, kommunikation og samarbejdsrelationer. Du styrker din bevidsthed om egne stærke og mindre stærke sider og lærer at identificere ledelsesmæssige kompetencer og træne anvendelsen af dem i
  relation til din daglige praksis som leder.

  Du bliver i stand til at:

  • Anvende relevante metoder til ledelsespraksis
  • Kommunikere effektivt
  • Anvende teorier om kommunikation og teamudvikling
 • På modulet får du en introduktion til psykologiske og sociologiske grundbegrebers betydning for forståelse af ledelse og kommunikation.

  Du arbejder med:

  • Personprofilanalyse – herunder afdækning af egne styrker og udviklingsmuligheder i relation til lederrollen
  • Medarbejderes individuelle ledelsesbehov, situationsbestemt ledelse og delegering
  • Menneskesyn, motivation og vedligeholdelsesfaktorer
  • Strategier og værktøjer til effektiv kommunikation – herunder spørge- og lytteteknik
  • Coaching og facilitering som effektiv ledelsesstil
  • Teamrolleanalyse og teamledelse
  • Roller og adfærd i teamet samt optimering af samarbejde og kommunikation i teams
 • ​Modulet henvender sig til nuværende og kommende ledere og projektledere med ansvar for at skabe resultater i dagligdagen gennem motivation og engagement af kolleger/medarbejdere – eller eksterne samarbejdspartnere (fx via outsourcede ydelser).

 • Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem forelæsning, cases, diskussioner og hjemmearbejde.

  De studerende indgår i faste studiegrupper à 3-5 personer, der bl.a. har til formål at drøfte samt præsentere cases fra egen hverdag for holdet.

  • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

niha480x4802019.jpg

Faglig kontakt