Modul

Ledelse og coaching

​Coaching er en vigtig ressource for dig som leder. Øget engagement, kompetence og ejerskab er blandt coachingens mange positive virkninger, og coaching kan bidrage til udviklingen på flere niveauer i din virksomhed eller organisation.

Sted

Holstebro

Pris

8500.00 kr.

Dato

28.08.2020 - 23.10.2020

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

8500.00 kr.

Dato

18.01.2021 - 05.03.2021

Ansøgningsfrist

01.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at implementere og udvikle coaching i dit lederskab. Gennem modulet opnår du viden om og forståelse af forskellige teorier og metoder, der styrker din ledelsesmæssige coaching.

  Du bliver bedre til at:

  • Reflektere over teorier og metoder i din praksis
  • Igangsætte, lede og udvikle coachingprocesser
  • Lede coachingsamtaler på individ- og teamniveau
 • ​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder i praksis, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at udvikle og implementere coachingprocessen i dit lederskab. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Udvikling og implementering af coachingprocesser i lederskabet
  • Coachingsamtaler på individ- og teamniveau
  • Coaching i en organisatorisk ramme og kontekst
  • Forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching
  • Ledelse, udvikling og implementering af coachingprocesser i din praksis
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til dine professionelle relationer som leder i en virksomhed eller organisation.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt