Økonomisk styring

​Vil du have kompetencer til at foretage økonomiske beslutninger i din virksomhed eller organisation? Så er modulet i Økonomisk styring relevant for dig. Tilmeld dig nu og få bred indsigt i økonomisk styring af en virksomhed.

Sted

Horsens

Pris

19500 kr.

Dato

20.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

02.01.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du foretage økonomiske beslutninger i egen virksomhed med blik for tekniske, merkantile og lovgivningsmæssige faktorer.

  Du bliver i stand til at:

  • Forstå virksomhedens omkostningsstrukturer og indtægtsmekanismer
  • Konstruere simple økonomiske modeller til understøttelse af (tekniske) beslutninger
  • Indsamle og anvende økonomiske rådata
  • Formulere virksomhedens overordnede økonomiske mål
  • Analysere og vurdere regnskaber aflagt i henhold til lovgivningen
  • Kommunikere økonomiske problemer og beslutninger til forskellige parter
 • ​Modulet giver dig indsigt i og forståelse for værdien af økonomisk styring af en virksomheds aktiviteter, ressourceanvendelse, investeringer og finansiering.

  Undervisningen er inddelt i tre faser, hvor du arbejder med:

  • Del 1. Omkostningsteori, fordelingsproblematik, beslutningsmodeller, prissætning, budgettering og budgetkontrol, finansiel kontrol samt strategisk styring
  • Del 2. Investeringsteori, beslutnings- og optimeringsmodeller samt risikovurdering. Finansiering med egenkapital og fremmedkapital på kort og på langt sigt
  • Del 3. Virksomhedens årsrapport med fokus på:
   (a) ledelsesberetningen
   (b) virksomhedens årsregnskab (resultatopgørelse, balance, pengestrøm og noter)
   (c) virksomhedsvurdering
 • ​Modulet henvender sig til ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører og andre med en teknisk videregående uddannelse.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem forelæsninger, diskussioner, øvelseseksempler og skriftlige opgaver.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

keso480x4802019.jpg

Faglig kontakt