Økonomisk styring

​Vil du have kompetencer til at foretage økonomiske beslutninger i din virksomhed eller organisation? Så er modulet i Økonomisk styring relevant for dig. Tilmeld dig nu og få bred indsigt i økonomisk styring af en virksomhed.

Sted

Horsens

Pris

18000 kr.

Dato

01.09.2023 - 06.12.2023

Ansøgningsfrist

01.08.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

19000 kr.

Dato

15.01.2024 - 21.06.2024

Ansøgningsfrist

02.01.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du foretage økonomiske beslutninger i egen virksomhed med blik for tekniske, merkantile og lovgivningsmæssige faktorer.

  Du bliver i stand til at:

  • Forstå virksomhedens omkostningsstrukturer og indtægtsmekanismer
  • Konstruere simple økonomiske modeller til understøttelse af (tekniske) beslutninger
  • Indsamle og anvende økonomiske rådata
  • Formulere virksomhedens overordnede økonomiske mål
  • Analysere og vurdere regnskaber aflagt i henhold til lovgivningen
  • Kommunikere økonomiske problemer og beslutninger til forskellige parter
 • ​Modulet giver dig indsigt i og forståelse for værdien af økonomisk styring af en virksomheds aktiviteter, ressourceanvendelse, investeringer og finansiering.

  Undervisningen er inddelt i tre faser, hvor du arbejder med:

  • Del 1. Omkostningsteori, fordelingsproblematik, beslutningsmodeller, prissætning, budgettering og budgetkontrol, finansiel kontrol samt strategisk styring
  • Del 2. Investeringsteori, beslutnings- og optimeringsmodeller samt risikovurdering. Finansiering med egenkapital og fremmedkapital på kort og på langt sigt
  • Del 3. Virksomhedens årsrapport med fokus på:
   (a) ledelsesberetningen
   (b) virksomhedens årsregnskab (resultatopgørelse, balance, pengestrøm og noter)
   (c) virksomhedsvurdering
 • ​Modulet henvender sig til ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører og andre med en teknisk videregående uddannelse.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem forelæsninger, diskussioner, øvelseseksempler og skriftlige opgaver.

 • ​For at blive optaget på Diploma of Engineering Business Administration (EBA) skal du have:

  • En teknisk videregående uddannelse på akademiniveau eller højere
  • To års relevant erhvervserfaring

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

keso480x4802019.jpg

Faglig kontakt