Organisation, udvikling og samskabelse

Vil du styrke dine ledelseskompetencer til at realisere organisatoriske mål? Vil du være bedre til at lede processer i samspil mellem struktur, styring, strategi, kultur og samarbejde? Så er modulet for dig. Du får viden og redskaber til at arbejde med konkrete organisatoriske udfordringer, der løfter dig som leder og din organisation. 

Sted

Herning

Pris

15000 kr.

Dato

28.08.2024 - 21.11.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

15000 kr.

Dato

29.08.2024 - 10.01.2025

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Holstebro

Pris

15000 kr.

Dato

03.09.2024 - 08.01.2025

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

04.09.2024 - 09.01.2025

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

20.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

15000 kr.

Dato

22.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

15000 kr.

Dato

22.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

15000 kr.

Dato

23.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Obligatorisk
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Arbejder du med ledelse, oplever du sikkert forskellige udfordringer i dit daglige arbejde med at understøtte realiseringen af organisationens mål. Det kan være værdiskabende mål som øget effektivitet og kvalitet, bedre service eller inddragelse af borgere/kunder. Udfordringerne kan handle om, at der skal tages hensyn til forskellige interessenters behov og synsvinkler, og at den organisatoriske opgave skal løses i samarbejde mellem fagpersoner og på tværs af fag, organisationer, sektorer og med inddragelse af borgere/kunder. Det kan også være at nye tendenser, som digitalisering, automatisering og bæredygtighed, skal medtænkes.

  Det kræver, at du kan se og forstå, hvordan barrierer opstår og muligheder skabes gennem forskellige organisatoriske processer og i samspillet mellem organisationen og dens omgivelser.​

  I en hverdag, der fordrer fokus på drift, kan du føle et handlingspres. Du oplever måske også, at det ikke altid er den bedste ledelsesbeslutning, du får taget.

  På modulet lærer du at:

  • planlægge og implementere organisatoriske mål   
  • se og lede organisationens kulturdynamikker
  • håndtere styringsmæssige og strategiske udfordringer 
  • lede samskabelse

  Når du er færdig med modulet, har du en større forståelse for organisationen, og du er blevet bedre til at organisere processer. Du ved nu, hvordan du kan:

  • identificere og analysere organisatoriske behov og muligheder
  • implementere og forankre relevante tiltag i organisationen
  • indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
  • vurdere udviklingstiltag og omsætte disse til praksis
  • lede samarbejde på tværs af fagligheder, organisationer, sektorer og i samspil med borgere/kunder
 • På modulet arbejder du med at undersøge, forstå og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Du opnår en større forståelse for din organisation og bliver i stand til at analysere implementeringsudfordringer, organisationens styringstiltag, kultur, strategi og tværgående samarbejde. Desuden oparbejder du kompetencer til at lede og bidrage til udviklingstiltag og (tvær)organisatoriske processer. 

  Du får indsigt i og arbejder med:

  • teorier om organisation, implementering, kultur, styring, strategi og samskabelse
  • metoder til organisationsanalyse
  • økonomi- og ressourcestyring
  • ledelse af forandrings- og samskabelsesprocesser
 • Modulet er for dig, der arbejder med ledelse eller gerne vil arbejde med ledelse og gerne vil blive bedre til at håndtere organisatoriske udfordringer. Måske har du et formelt ledelsesansvar eller måske arbejder du med at understøtte og gennemføre styringsmæssige og strategiske tiltag i organisationen som fx udviklingskonsulent, projektleder eller koordinator.

 • Undervisningen består af en vekselvirkning mellem holdundervisning, selvstudier, empiriske undersøgelser i egne organisationer, øvelser i grupper og læringsaktiviteter på den elektroniske læringsplatform. 

  ​Forløbet tager afsæt i en for dig relevant organisatorisk problemstilling. Undervisningen er således anvendelsesorienteret i forhold til din ledelsespraksis.

  Underviserne på modulet har alle en solid akademisk baggrund og mange års praksiserfaring som konsulenter og ledere.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt