Organisation, udvikling og samskabelse

​Vil du gerne blive bedre til at kunne arbejde reflekteret og handlekraftigt i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden? Og vil du indgå i de styringsmæssige og strategiske processer?

Sted

Horsens

Pris

14100 kr.

Dato

25.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

01.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

14100 kr.

Dato

26.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

01.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Viborg

Pris

14100 kr.

Dato

28.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

01.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

14100 kr.

Dato

03.03.2022 - 25.05.2022

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

14100 kr.

Dato

29.08.2022 - 06.01.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Randers

Pris

14100 kr.

Dato

29.08.2022 - 06.01.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

14100 kr.

Dato

29.08.2022 - 11.11.2022

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

14100 kr.

Dato

05.09.2022 - 06.01.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Se studieordningen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Obligatorisk
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Du udvikler et bredt og solidt vidensgrundlag, og bliver udsat for reflekterede erfaringsudvekslinger og opgaver omkring organisatoriske styringsmæssige og strategiske tiltag. Du udvikler din kapacitet til bl.a. at analysere ledelsesopgaven, så du kan handle på nye måder i dine bestræbelser på at realisere organisationens mål.

  Når du har gennemført modulet er du bedre til at håndtere ledelsesopgaven på organisationens vegne, og derudover klædt på til at:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
  • Vurdere udviklingstiltag og omsætte disse til praksis
  • Lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer
  • Implementere og forankre relevante tiltag i organisationen
 • På modulet arbejder du med at håndtere organisatoriske ledelsesmæssige problemstillinger og herigennem får du mulighed for at kvalificere den måde du løser ledelsesopgaven på.

  Du arbejder med:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og omverdenen
  • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling
  • Metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring

  OBS: På Diplomuddannelsen i Ledelse trådte der pr. 1. august 2018 en ny studieordning i kraft. I denne har de obligatoriske moduler fået ny struktur, sådan at de hidtidige obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til moduler á 10 ECTS-point.

  Dette modul ”Organisation, udvikling og samskabelse” erstatter derfor de tidligere obligatoriske moduler ”Organisation og processer - Ledelse og organisation 1” og ”Styring og strategi - Ledelse og organisation 2”.
  Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler og gå fra en todelt eksamination til én samlet eksamen.

  Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadigt gældende. Hvis du har gennemført den ene del af det forhenværende todelte obligatoriske moduler, og ønsker at gennemføre den del du mangler, skal du henvende dig til os inden september 2019.

  Er du allerede tilmeldt de tidligere obligatoriske moduler i efteråret, overgår du automatisk til den nye struktur og titler. Du kan læse mere i studieordningen, og hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner eller studievejleder.

 • Modulet er for dig, der står med ledelsesopgaven i det daglige enten som NGO’er eller fra den private, offentlige eller frivillige sektor. Du har måske været leder i et stykke tid - eller er på vej ind i en lederstilling.

 • Undervisningen finder sted som en kombination af holdundervisning og læringsaktiviteter på den elektroniske læringsplatform. Der er et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion.

  Du kommer til at bringe din egen ledelsesopgave, de organisatoriske vilkår, værdier og visioner i spil. Undervisningen er anvendelsesorienteret i forhold til praksis.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt