Organisation, udvikling og samskabelse

Tilføj som favorit
​Vil du gerne blive bedre til at kunne arbejde reflekteret og handlekraftigt i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden? Og vil du indgå i de styringsmæssige og strategiske processer?

Dit udbytte

Du udvikler et bredt og solidt vidensgrundlag, og bliver udsat for reflekterede erfaringsudvekslinger og opgaver omkring organisatoriske styringsmæssige og strategiske tiltag. Du udvikler din kapacitet til bl.a. at analysere ledelsesopgaven, så du kan handle på nye måder i dine bestræbelser på at realisere organisationens mål.

Når du har gennemført modulet er du bedre til at håndtere ledelsesopgaven på organisationens vegne, og derudover klædt på til at:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
  • Vurdere udviklingstiltag og omsætte disse til praksis
  • Lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer
  • Implementere og forankre relevante tiltag i organisationen
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

På modulet arbejder du med at håndtere organisatoriske ledelsesmæssige problemstillinger og herigennem får du mulighed for at kvalificere den måde du løser ledelsesopgaven på.

Du arbejder med:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og omverdenen
  • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling
  • Metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring

OBS: På Diplomuddannelsen i Ledelse trådte der pr. 1. august 2018 en ny studieordning i kraft. I denne har de obligatoriske moduler fået ny struktur, sådan at de hidtidige obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til moduler á 10 ECTS-point.

Dette modul ”Organisation, udvikling og samskabelse” erstatter derfor de tidligere obligatoriske moduler ”Organisation og processer - Ledelse og organisation 1” og ”Styring og strategi - Ledelse og organisation 2”.
Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler og gå fra en todelt eksamination til én samlet eksamen.

Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadigt gældende. Hvis du har gennemført den ene del af det forhenværende todelte obligatoriske moduler, og ønsker at gennemføre den del du mangler, skal du henvende dig til os inden september 2019.

Er du allerede tilmeldt de tidligere obligatoriske moduler i efteråret, overgår du automatisk til den nye struktur og titler. Du kan læse mere i studieordningen, og hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner eller studievejleder.

Læs hele beskrivelsen

Herning28.08.2019 - 08.11.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Se mere info

Sted

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Aktivitetsnummer

675419007

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2019

Online tilmelding

Horsens30.08.2019 - 11.01.2020

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119034

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2019

Online tilmelding

Holstebro21.01.2020 - 20.06.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Aktivitetsnummer

675120006

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding

Aarhus22.01.2020 - 20.06.2020

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675120004

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding

Horsens23.01.2020 - 20.06.2020

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA,Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675120005

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding

Herning06.03.2020 - 29.05.2020

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, Herning

Aktivitetsnummer

675420002

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.02.2020

Online tilmelding

Horsens02.09.2020 - 15.01.2021

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675120038

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Aarhus03.09.2020 - 15.01.2021

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675120037

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Viborg04.09.2020 - 15.01.2021

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Aktivitetsnummer

675120040

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Herning08.09.2020 - 13.11.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, Herning

Aktivitetsnummer

675420009

Pris

13100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

Modulet er for dig, der står med ledelsesopgaven i det daglige enten som NGO’er eller fra den private, offentlige eller frivillige sektor. Du har måske været leder i et stykke tid - eller er på vej ind i en lederstilling.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen finder sted som en kombination af holdundervisning og læringsaktiviteter på den elektroniske læringsplatform. Der er et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion.

Du kommer til at bringe din egen ledelsesopgave, de organisatoriske vilkår, værdier og visioner i spil. Undervisningen er anvendelsesorienteret i forhold til praksis.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

coha2019480x480.jpg