Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Unge i udsatte positioner er konstant genstand for både samfundsmæssig opmærksomhed og krav, som også skaber nye former for udsathed. Du vil på dette modul få styrket din viden og dine kritiske refleksioner inden for netop dette felt.   

Sted

Aarhus

Pris

12000 kr.

Dato

20.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

09.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Kom til online (gratis) infomøde den 4. november kl. 16.00-17.00. Mød underviser Hanne Dam og få svar på, hvorfor efteruddannelse om unge i udsatte positioner er relevant for dig, og muligheder for at få tilskud til uddannelsen og få svar på dine evt. spørgsmål. 
  Informødet er via nedenstående Zoomlink.

  Join ZOOM Meeting:

  https://viadk.zoom.us/j/64793429129?pwd=OGp4U1lYeWh4Vk9jVzFqWWpSTzY3Zz09

  Join by phone:
  Dial             : +45 32 70 12 06    
  Meeting ID: 647 9342 9129
  Password    :080162​

  Når du har gennemført modulet vil dine faglige forudsætninger ”hele vejen” rundt være styrket, idet modulet insisterer på, at have et blik for de mange forskelligartede problemstillinger, som kan være medskabende til at et ungt menneske karakteriseres som en ung i en udsat position.

  Du bliver bedre til: 

  • At have et blik hele vejen rundt på unge i udsatte positioner
  • Politiske og samfundsmæssige rammer og deres betydning
  • At analysere de unges positioner og hvorfor de ender i en udsat position
  • At kritisk reflektere og begrunde valg af indsatser

 • På modulet får du mulighed for adressere de spændingsfelter unge i udsatte positioner befinder sig i. De unge er ikke udsat hele tiden og på alle områder af deres liv. De befinder sig både i udsatte positioner og er samtidigt igennem de udviklingsprocesser der gælder alle unge. Samtidigt kan der være tale om en ”sneboldeffekt” for de unge i udsatte positioner, at når man er udsat på et område fx ift. uddannelse eller mental sundhed , så kan der være en tendens til at udsatheden også smitter på andre områder af den unges liv.

  Du arbejder med: 

  • De politiske, historiske og samfundsmæssige rammer omkring ungdommen
  • Hvad inklusion og eksklusion er
  • Hvordan vi kan forstå marginaliseringsprocesser
  • Udsathed, risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Magt og etik i arbejdet

  Modulet har primært fokus på de mere overordnede rammer, men vi vil løbende også inddrage et metodisk blik for også at have blik på ”Hvordan bruger vi så den viden i vores arbejde?”.

 • Modulet er eksempelvis for dig som arbejder i en klub, som er myndighedssocialrådgiver, som er skolelærer, som er SSP medarbejder, som er opsøgende / gadeplansmedarbejder, som arbejder på opholdssteder eller på anden måde arbejde med unge i udsatte positioner.

 • Du vil opleve, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og mere dialogorienteret. Tilgangen er aktionslæringsinspireret, hvilket betyder, at der en klar forventning om, at du inddrager din egen praksis.

 • Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

HDAM480x480.jpg

Faglig kontakt