Undervisning og vejledning for unge og voksne

Kvalificér dig til at tilrettelægge og gennemføre læse- og/eller matematikundervisning af voksne og styrk dine kompetencer, så du kan udøve og deltage i vejledning og udviklingsarbejde.

Om retningen

 • Med denne uddannelsesretning vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Du får ny faglig viden om voksnes behov for læse- og/eller matematikundervisning samt en større indsigt i de voksnes færdigheder.

  Du bliver bedre til at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af voksne
  • afdække voksnes forskellige forudsætninger og behov for læse- og/eller matematikundervisning
  • håndtere vejledning i forhold til voksne deltagere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder
  • udvikle differentierede tiltag, der matcher kompleksiteten hos skiftende målgrupper
 • Uddannelsesretningen er for dig, der er underviser eller på anden vis ønsker at arbejde med udvikling af voksnes færdigheder inden for læsning, stavning, skriftlig fremstilling og/eller matematikfærdigheder og -forståelse.

 • Undervisning og vejledning for unge og voksne er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Afhængig af, hvordan du sammensætter din diplomuddannelse, kvalificerer du dig til at varetage en af følgende funktioner:

  • FVU-matematiklærer (hvis du gennemfører modul 1 og 2)
  • FVU-læselærer (hvis du gennemfører modul 3 og 4)
  • Ordblindelærer (hvis du gennemfører modul 3 og 5)
  • Læsevejleder for ungdomsuddannelserne (hvis du gennemfører modul 3 og 6)

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med denne specialisering, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Adgangskrav
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​

  Læs mere om Undervisning og vejledning for unge og voksne

Kontakt

480x480-Birgitte-Elisabeth-Nielsen-(gitt)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2024_480x480.jpg

Studievejleder