Engineering Business Administration, EBA

Har du en teknisk baggrund som fx ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør? Og ønsker du at kunne løse ledelsesopgaver på såvel strategisk som operationelt niveau? Så tag en EBA, hvor du kombinerer din tekniske viden med leadership, forretningsmæssig indsigt og handlekraft.

Da jeg startede på uddannelsen, havde jeg en dyb teknisk viden, men EBA’en har givet mig ledelseskompetencer og en forretningsforståelse, som virkelig gavner mig.

Dennis Olesen, Engineering Manager i DIS

Om uddannelsen

 • Diplomuddannelsen Engineering Business Administration, EBA, kvalificerer dig til at udføre professionel og værdiskabende ledelse med fokus på at skabe forretningsmæssig værdi.

  Du får kompetencer til at kunne håndtere komplekse problemstillinger af ledelsesmæssig karakter på såvel strategisk som operationelt niveau i forhold til virksomhedens processer, drift og udvikling. Og du får indsigt i de nyeste tendenser inden for forretningsudvikling og ledelse.

  Hvad enten du sidder i toppen af din organisation eller har en ledelsesfunktion i forbindelse med projekter og udviklingsopgaver, så giver uddannelsen dig de nødvendige metoder og værktøjer til at lede opgaver, projekter og mennesker i en hastigt foranderlig verden.

  Uddannelsen supplerer din erfaring og faglighed fra den tekniske branche med fag, der giver dig ny indsigt i ledelse, strategi og organisation. Du får viden om og forståelse af teori og metoder på et niveau, der kvalificerer dig til at kunne analysere komplekse problemstillinger samt designe og implementere optimale løsninger.

  Du sikrer dig:

  • Effektive metoder og konkrete værktøjer inden for ledelse, innovation og produktudvikling.
  • Stærke kompetencer i forretningsledelse.
  • Styrket evne til at lede og motivere medarbejdere på forskellige niveauer.
  • Nye perspektiver på din ledelsesrolle og -praksis.
  • Styrket evne til at finde innovative løsninger på forretningsmæssige udfordringer.
  • Bedre forståelse for kunder og markeder samt evnen til at inddrage det i produktudvikling.
  • Kompetence til at foretage økonomiske beregninger i forbindelse med bl.a. produktudvikling og udvikling af forretningsmodeller.
  • Inspirerende netværk med ledere fra forskellige brancher.

  På uddannelsen får du rig mulighed for at tage udgangspunkt i erfaringer fra dit job og bidrage med spændende problemstillinger fra din egen hverdag. Herigennem bliver teori, metoder og ny viden gjort så virkelighedsnær som muligt.

  I undervisningen vil du samtidig møde andre studerende med en teknisk baggrund, der står i lignende situationer og problemstillinger og vil herigennem opnå værdifuld netværk og sparring.

  Hos VIA har vi særligt fokus på, at undervisningen varetages af engagerede og højt kvalificerede undervisere. Det betyder bl.a., at underviserne har et solidt og relevant afsæt fra erhvervslivet og derfor kan byde ind med relevant praktisk erfaring som supplement til det teoretiske stof.

  OBS: Personlig coach gennem hele uddannelsen
  Som noget nyt og helt unikt tilbydes du som studerende på EBA, en coach, der følger dig gennem hele uddannelsen. Din personlige coach vil gøre dig i stand til reflektere over din udvikling samt inspirere dig til at lave målrettede planer for, hvilke veje du skal gå for at indfri dine mål – såvel fagligt som personligt. Du vil få alt den støtte, der skal til, for at du kan gennemføre uddannelsen og komme ud på den anden side med en indre power. Læs meget mere om coaching-forløbet lige her.

 • Diplomuddannelsen Engineering Business Administration, EBA udgør 60 ECTS point og kan tages som deltidsstudie sideløbende med dit job eller som fuldtidsstudie på ét år. Uddannelsen er overskueligt opbygget og rummer en høj grad af fleksibilitet i forhold til egne behov og interesser.

  Vil du tage hele uddannelsen, består den samlet set af:  

  • 1-2 valgmoduler svarende til 10 ECTS point
  • 1 afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

  Der er ikke særlige regler for rækkefølgen du vælger modulerne, men vi anbefaler, at du starter med med Fra specialist til leder. Du vil kunne kombinere dette modul med en personlig mentor/coach-ordning, som vi tilbyder som støtte gennem forløbet.

  Du vil kunne vælge valgmodulerne

  • Innovation og produktudvikling (10 ECTS)
  • Digitale forretningsstrategier og modeller (5 ECTS)
  • Bæredygtig digital transformation (5 ECTS)

  eller valgmoduler fra fx Diplom i Ledelse eller Diplom i Projektledelse.

  Skal du have hjælp til at sammensætte din uddannelse, så tag endelig fat i vores studievejleder, der kan hjælpe dig med at få lagt en mere konkret uddannelsesplan.

  Er du ny studerende hos VIA, anbefaler vi altid en studieintroduktion. Læs mere og tilmeld dig her.

  Som udgangspunkt er priserne inklusiv forplejning. dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger. Pris pr. modul ligger oftest mellem 10.000-16.000 kr. Og én samlet uddannelse vil hermed løbe op i cirka 80.000-100.000 kr.

  Læs mere om Engineering Business Administration, EBA

 • Uddannelsen er for dig, der har en teknisk baggrund som fx ingeniør, maskinmester, bygningskonstruktør, tekniker eller lignende. Du er enten på vej til at blive leder eller er allerede midt i en lederkarriere.

 • Du skal være uddannet ingeniør, maskinmester, bygningskonstruktør eller have en anden teknisk uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ét modul ad gangen og hermed altså ikke hele uddannelsen på én gang.

  Alle aktuelle moduler finder du længere nede på denne side. Gå ind på de moduler, du finder interessante, læs mere og tilmeld dig. Det er inde på modulet, du finder alle de praktiske oplysninger som fx tid, sted og pris.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Mere viden

EBA brochure

Brochure om EBA

Skal EBA uddannelsen være dit næste skridt?Download brochuren og bliv klogere på indhold, udbytte og dine muligheder med uddannelsen.
Download brochure
Guiden Fra specialist til leder

Guide: Fra specialist til leder

Hvilken lederuddannelse skal du vælge, hvis du har en teknisk baggrund? Bliv klogere på dine muligheder. Brug guiden her som et inspirerende hjælpeværktøj.
Hent guide

Det siger deltagerne om uddannelsen

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

finn-lille.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder