Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Tilføj som favorit
Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis. Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det sundhedsfaglige felt.

Dit udbytte

Du får rig mulighed for at udvikle dine generelle, almene og faglige kvalifikationer. Herigennem vil du kunne udvikle dit fagområde eller opnå nye fagspecifikke kompetencer, så du selvstændigt kan varetage udviklingsorienterede opgaver i klinisk praksis.

Dit udbytte
 • Udvikling af egen praksis inden for det sundhedsfaglige område.
 • Styrket evne til at analysere, vurdere og formidle praksisnære problemstillinger.
 • Kompetencer til at formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for sundhedsfremmende forebyggelse.
 • Styrket evne til at indgå i faglige samt tværfaglige samarbejder.
 • Kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.

Du kan vælge imellem flere forskellige uddannelsesretninger, men du har også mulighed for at sammensætte uddannelsen helt efter egne faglige interesser ved at vælge mellem alle moduler uanset uddannelsesretning.

Læs hele beskrivelsen
Undervisningen har givet mig bred ny viden. Og jeg kan godt lide, at vi er sluttet af med en opgave, hvor jeg har kunnet fordybe mig i det, som jeg har været mest optaget af. Det har også været spændende at møde mennesker med andre interesser og sundhedsfaglig baggrunde. Vores faglige udbytte har været fælles, men vi har haft forskellige syn på tingene, og det har jeg lært meget af.
Charlotte Priebe, Sygeplejerske/Klinisk vejleder

Uddannelsesretninger

Ønsker du at tone den generelle uddannelse mod et særligt fagområde, har du mulighed for at tilvælge en uddannelsesretning

 • Uddannelsens opbygning

  Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
   
  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som videreuddannelse.
   
  Uddannelsen består af:
  • 2-3 obligatoriske moduler
  • Et antal valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du meget mere information og en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

 • Hvem deltager

  Uddannelsen er for dig, som arbejder inden for et sundhedsfagligt praksisfelt, og som ønsker at opkvalificere og fordybe dig inden for et sundhedsfagligt område.
 • Adgangskrav

  Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Du efterlever også kravene, hvis du har en uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, jordemoder, radiograf, klinisk diætist eller sygeplejerske.

  Samtidig skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
   
  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.
 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

hved480x480.jpg

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

hved@via.dk

Heidi Vedel

Administrativ partner

+45 87 55 19 13

hved@via.dk

hved480x480.jpg
agra480x480.jpg

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

agra480x480.jpg