Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis. Du bliver samtidig i stand til selvstændigt at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver.

Undervisningen har givet mig bred ny viden. Vores faglige udbytte har været fælles, men vi har haft forskellige syn på tingene, og det har jeg lært meget af.

Charlotte Priebe, Sygeplejerske/Klinisk vejleder

Om uddannelsen

 • Du får rig mulighed for at udvikle dine generelle, almene og faglige kvalifikationer. Herigennem vil du kunne udvikle dit fagområde eller opnå nye fagspecifikke kompetencer, så du selvstændigt kan varetage udviklingsorienterede opgaver i klinisk praksis.

  Gennemførelse af den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig:

  • Udvikling af egen praksis inden for det sundhedsfaglige område.
  • Styrket evne til at analysere, vurdere og formidle praksisnære problemstillinger.
  • Kompetencer til at formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for sundhedsfremmende forebyggelse.
  • Styrket evne til at indgå i faglige samt tværfaglige samarbejder.
  • Kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.

  Du kan vælge imellem flere forskellige uddannelsesretninger, men du har også mulighed for at sammensætte uddannelsen helt efter egne faglige interesser ved at vælge mellem alle moduler uanset uddannelsesretning.

 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som videreuddannelse.

  Sundhedsfaglig diplomuddannelse består af:

  • 2-3 obligatoriske moduler
  • Et antal valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du meget mere information og en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Sundhedsfaglig diplomuddannelse

 • Sundhedsfaglig diplomuddannelse er for dig, der arbejder inden for et sundhedsfagligt praksisfelt, og som ønsker at opkvalificere og fordybe dig inden for et sundhedsfagligt område.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Du efterlever også kravene, hvis du har en uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, jordemoder, radiograf, klinisk diætist eller sygeplejerske.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder