Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis. Du bliver samtidig i stand til selvstændigt at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver.

Undervisningen har givet mig bred ny viden. Vores faglige udbytte har været fælles, men vi har haft forskellige syn på tingene, og det har jeg lært meget af.

Charlotte Priebe, Sygeplejerske/Klinisk vejleder

Om uddannelsen

 • Du får rig mulighed for at udvikle dine generelle, almene og faglige kvalifikationer. Herigennem vil du kunne udvikle dit fagområde eller opnå nye fagspecifikke kompetencer, så du selvstændigt kan varetage udviklingsorienterede opgaver i klinisk praksis.

  Gennemførelse af den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig:

  • Udvikling af egen praksis inden for det sundhedsfaglige område.
  • Styrket evne til at analysere, vurdere og formidle praksisnære problemstillinger.
  • Kompetencer til at formidle problemstillinger og handlemuligheder inden for sundhedsfremmende forebyggelse.
  • Styrket evne til at indgå i faglige samt tværfaglige samarbejder.
  • Kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.

  Du kan vælge imellem flere forskellige uddannelsesretninger, men du har også mulighed for at sammensætte uddannelsen helt efter egne faglige interesser ved at vælge mellem alle moduler uanset uddannelsesretning.

 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som videreuddannelse.

  Sundhedsfaglig diplomuddannelse består af:

  • 2-3 obligatoriske moduler
  • Et antal valgfrie moduler
  • 1 afgangsprojekt

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du meget mere information og en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Sundhedsfaglig diplomuddannelse

 • Sundhedsfaglig diplomuddannelse er for dig, der arbejder inden for et sundhedsfagligt praksisfelt, og som ønsker at opkvalificere og fordybe dig inden for et sundhedsfagligt område.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Du efterlever også kravene, hvis du har en uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, jordemoder, radiograf, klinisk diætist eller sygeplejerske.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder

6 grunde til at tage en Sundhedsfaglig diplom

Hastigheden i sundhedsvæsnet er høj, og forandringer og ustabilitet er et vilkår i dit arbejdsliv. Vi får hele tiden ny viden og nye redskaber, vi skal forholde os til. Kan du og dine kompetencer følge med? Bliv klogere på, hvorfor du skal tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

 • Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse får du opdateret viden relateret til din praksis. Du kan målrette din sundhedsfaglige diplomuddannelse med retningerne borgernær sundhedsundhedsfremme og forebyggelsesundhedsformidling og klinisk uddannelse eller professionspraksis. Du får undervisning, som du kan relatere til din hverdag, og du møder undervisere, der er optaget af praksis og up to date omkring faglig viden, udfordringer og dagsordener i samfundet. 

 • En sundhedsfaglig diplomuddannelse gør dig i stand til at se praksis med nye briller. Måske kan dit arbejdsliv til tider føles kaotisk og frustrerende? Nye perspektiver på dit arbejde vil gøre, du vil forstå dine frustrationer og nå til et sted, hvor du kan handle på dem. At zoome ud og se praksis fra afstand midt i et arbejdsliv giver dig mod og energi til at handle på nye måder. Det afhjælper frustrationer, tidspres og styrker din arbejdsglæde.

 • På den sundhedsfaglige diplomuddannelse vil du møde andre sundhedsprofessionelle, der ligesom underviserne vil give dig nye perspektiver på din hverdag. Det vil udfordre den måde, du tænker på og give dig indblik i andre handlemuligheder, og du vil dermed få et nyt og større handleberedskab. Du vil også kunne sparre med medstuderende, der har samme rolle eller interesse som dig.

 • Har du viden nok om den specifikke indsats? Er du opdateret på dit område? Skal du varetage en ny funktion, og føler du, at du selv skal opfinde din funktion? Du skal kende din rolle, begreber og fagsprog. Du har brug for faglig sikkerhed og tryghed i dit arbejde, og det kan en sundhedsfaglig diplomuddannelse give dig med en helt ny viden og refleksioner, bag det, du gør. Det er vigtigt for at kunne opnå en faglig stolthed.

 • Er I nogle kollegaer, der tager moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse sammen, så er der tid til faglige drøftelser og diskussioner. Hvad forstår vi fx ved tværprofessionelt samarbejde? Eller hvordan kan vi arbejde med kvalitetsudvikling i praksis? Hvordan kan vi i højere grad inddrage pårørende, og hvordan kan vi organisere inddragelse af pårørende? Det kan være svært at finde tid til sparring i en hverdag, hvor man skal tage sig af nogen. Men det er der mulighed for, når jeres uddannelsesforløb på den sundhedsfaglige diplom er organiseret af arbejdspladsen. Det gode efteruddannelsesforløb lykkes i fællesskab, og der skal derfor ledelsesstøtte og –opfølgning til.

 • En sundhedsfaglig diplomuddannelse er opdelt i moduler, så du ikke forpligter dig over længere tid. Du kan derfor tage modulerne løbende, som det passer ind i dit arbejds- og privatliv. Ønsker du en hel sundhedsfaglig diplomuddannelse, skal du blot afslutte uddannelsen inden for seks år. Uddannelsens undervisningsformer er også fleksible for både dig og din arbejdsplads - du skal ikke kun sidde på skolebænken men vil også møde e-læring, webinarer eller streaming. Læs mere om sundhedsfaglig diplomuddannelse, og find de moduler, der passer ind i din kompetenceudvikling.