Forskningscenter for innovation og entreprenørskab

Vores forskningsfelt er bæredygtige transformationer, og vores mål er at skabe ny viden og understøtte de processer og didaktikker, der får mennesker til at handle og dermed skabe transformationer. 

Vi har en overordnet ambition om at skabe transformationer, der bidrager til bæredygtige aftryk i professionshøjskoler og på deres omverden. Vi fokuserer særligt på bæredygtige handlinger for- og imellem mennesker, gennem social innovation og transformativ entreprenørskabsdidaktik. Vi forsker i læringsmiljøer, som i vores øjne findes overalt i menneskers liv, i kulturer og i samfundet. Vi betragter virkelyst og kreativitet som vejen og genvejen til at sætte forandringsskabende aftryk på verden.

Vi vil kort sagt gøre både studerende, undervisere og ansatte i de mange professioner, som vi uddanner til, klogere på det, der ligger til grund for innovation og entreprenørskab - med ønsket om at påvirke udviklingen i samfundet i en bæredygtig retning. 

Aktuelt

sygeplejerskestuderende

Tre perspektiver på entreprenøriel praktik i sygeplejerskeuddannelsen

En underviser, to studerende og en iværksætter giver hvert deres perspektiv på, hvad entreprenøriel praktik kan bidrage med.
Hent projektbeskrivelse
forside på rapport

Bog: Bæredygtighed i undervisningen

En række undervisere tilknyttet PEAS (Peace, Education and Sustainability) giver deres bud på bæredygtighed i undervisningen.

Køb bogen her 

Hent som pdf
forside på bog

Bog: Håbets og handlingens pædagogik

Fire VIA-forskere giver deres bud på, hvordan børn og unge kan lære om bæredygtighed.
Køb bogen her
barn holder jordklode

Konference: Futures of Education

Konferencen Futures of Education – Learning to become 2021 finder sted den 22.-23. april 2021 i Aarhus. 
Gå til konferencens side
forside af rapport

E-kursus om bæredygtighed og entreprenørskab

Gratis e-kursus, hvor 13 af VIAs eksperter inden for bæredygtighed, innovation og entreprenørskab formidler deres viden. 
Gå til e-kurset
Rapport forside

Rapport: Eksperimenterende didaktiske initiativer i læreruddannelsen i VIA

Ny rapport i samarbejde med Program for professionsdidaktik.
Hent rapporten

Kontakt

Jeppe Kiel Christensen
Raffaele Brahe-Orlandi
Se profil på UC Viden
Jesper Garsdal
Dea Isager
Mark Frahm
Anders Bisgaard
Ditte Karla
Sarah Bergholm.