Program for udsathed og socialt arbejde

Programmet forsker i velfærdsindsatser rettet mod borgere i udsatte positioner og fokuserer både på de fagprofessionelles og borgernes perspektiv og på rammerne for de sociale velfærdsindsatser. 

Programmets arbejde

 • Inklusion i sociale fællesskaber og i samfundet mere generelt er en væsentlig faktor for menneskers trivsel og velvære. Borgere i udsatte positioner har langt større risiko for eksklusion og social marginalisering end andre, fx på grund af psykisk sårbarhed, hjemløshed, problematisk brug af rusmidler, funktionsnedsættelse eller handicap. En lang række forskellige velfærdsindsatser fokuserer på at hjælpe borgere i eller ud af disse udsatte positioner. Vi interesserer os derfor i dette program for de fagprofessionelles arbejde, herunder varetagelse af myndighedsopgaver, brug af særlige socialfaglige metoder, og udøvelse af skøn. Programmets forskning tager således udgangspunkt i velfærdsindsatser rettet mod borgere i udsatte positioner og fokuserer både på de fagprofessionelles og borgernes perspektiv og på rammerne for de sociale velfærdsindsatser. 

 • Programmet har fokus på:

  • Relationen mellem fagprofessionelle og borgere i sociale velfærdsindsatser
  • Nye metoder i socialt arbejde og i sociale velfærdsindsatser
  • Rammerne for fagprofessionelles arbejde, herunder tværsektorielt samarbejde
  • Muligheder og barrierer for inklusionsprocesser og veje ud af udsathed
  • Borgerperspektiver på sociale velfærdsindsatser

Udvalgte projekter

Ny forskning i overgreb mod børn

Underretninger om overgreb mod børn

Projektet undersøger, hvordan underretninger om overgreb mod børn håndteres i kommunerne i dag. Målet er at forbedre hjælpen til ofrene, så færre udvikler fx angst, udadreagerende adfærd eller misbrug. Støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. 

Kontaktperson:

Forskningsleder Vibeke Asmussen Frank
E: vfra@via.dk

 

Læs mere om projektet her
hjerte ridset i sten

Emotionalitet i socialt arbejde


Projektet undersøger emotioners betydning i socialrådgiveres professionelle arbejde, med et særligt fokus på socialt myndighedsarbejde i forhold til familier med børn i udsatte positioner. 

Læs mere om projektet i UC Viden
Unge i naturen.

Tilsyn med kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn, unge og voksne

Projektet undersøger Socialtilsynenes sanktioner overfor døgntilbud med utilstrækkelig kvalitet til børn, unge og voksne, men også hvordan disse sanktioner håndteres i Ankestyrelsen når et døgntilbud klager over Socialtilsynets afgørelse. 

Læs mere om projektet i UC Viden

Kontakt

Vibeke Asmussen
 • Vibeke Asmussen Frank

 • Forskningsleder MSO
 • T: +45 87 55 02 19
Se profil på UC Viden