Matematik og science i dagtilbud

I programmet har vi særlig fokus på børn i 0-6 års alderen. Både indenfor matematik og naturfag er der i programmet eksperter på området som arbejder med spændende projektet omkring matematisk opmærksomhed og science i dagtilbud.

Læs mere om PRIMA - matematik

imoow

 • Formålet med projektet PRIMA er at styrke børnehavebørns matematiske udvikling ved at øge pædagogers viden og kompetencer, og at udvikle læringsstøttende aktiviteter om matematisk opmærksomhed. Projektet tager udgangspunkt i læsning af billedbøger. Der er flere grunde til at tage udgangspunkt i højtlæsning. Dialogisk læsning udvikler børns sprog, og internationale studier har vist, at dialogisk læsning med matematisk fokus støtter børns udvikling af matematisk opmærksomhed, og endelig er dialogisk læsning en velkendt aktivitet i danske daginstitutioner allerede. Det at lære at læse billedbøger med matematiske briller på, vil være noget pædagoger nemt vil kunne gøre i deres hverdag og bruge fremover også efter projektets afslutning.
 • Projektet løber over 3 år fra april 2023 til maj 2026 og består af 3 faser. I fase 1 etableres det nødvendige vidensgrundlag. I samarbejde med 10 dagtilbud undersøger vi pædagogers viden om matematisk opmærksomhed og hvordan der arbejdes med det i daginstitutionerne. Vi interviewer pædagoger og observerer både børn og pædagoger i hverdagen i institutioner. Derudover udvikler vi forskellige redskaber til at afdække pædagogernes matematiske viden og kompetencer. Dette er centralt for at kunne måle en evt. effekt af interventionen i fase 2. I fase 2 udvikles interventionen på baggrund af viden fra fase 1 og relevant forskningslitteratur i tæt samarbejde med pædagoger. I første omgang udvikles en intervention med pædagoger fra to daginstitutioner. Der udvikles et kursus om dialogisk læsning og matematisk opmærksomhed, samt tilhørende relevante aktiviteter. Derefter vil kursus og materialer blive revideret og afprøvet i 15 andre daginstitutioner, og mulig effekt måles med redskaber udviklet i fase 1 samt observation og interviews. Herefter revideres interventionen endeligt. Udover materialerne fra interventionen bliver der udarbejdet en håndbog for pædagoger om matematisk opmærksomhed samt videnskabelige artikler om resultaterne.

  Er du og din institution interesseret i at deltage i projektet, og er I placeret Midtjylland, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Pernille Bødtker Sunde: pbos@via.dk

   

 • Er du og din institution interesseret i at deltage i projektet, og er I placeret Midtjylland, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Pernille Bødtker Sunde: pbos@via.dk

   

Læs mere om Pædagogers arbejde med science i daginstitutioner 

 • Formålet med projektet er at styrke det pædagogiske arbejdet med science i daginstitutioner gennem analyse af god praksis, udvikling og formidling af erfaringer, samt inddragelse børneperspektiver gennem forskning.
  Projektet sigte er at påvirke både praksisfeltet (pædagoger, naturvejledere,) og professionshøjskolernes arbejde med science.
  Projektet vil bidrage med at styrke interesse for og viden om og udbredelse af science i daginstitutioner og overgang til skole.

  Delmål for projektet:

  1. At kritisk undersøge nuværende praksis i det pædagogiske arbejde med science i daginstitutioner i Danmark
  2. At afdække og formidle hvad ”god praksis” inden for science i daginstitutioner kan være. Afdækningen baseres på daginstitutioner med lang praksis indenfor feltet, et review og naturfagsdidaktisk forskning indenfor arbejdet med naturfagene med små børn.
  3. At sikre overgange mellem pædagogers arbejde med science i børnehaven og skolens videre arbejde med naturfagene (Natur /teknologi) gennem publikationer til praksisfeltet og professionsuddannelserne.
  4. At undersøge børneperspektiver på styrkelse af arbejdet med science i daginstitutioner, for at fremtidssikre arbejdet med science i børnehaven i en dansk pædagogisk tradition.
  5. At formidle projektets viden til pædagoger og indskoling i landets kommuner gennem mini konferencer og fyraftensmøder.
 • I projektet udfører vi:

  Landsdækkende kortlægning, gennem spørgeskema til alle daginstitutikoner, af dagtilbuds arbejde med science
  Udarbejdelse af international videnoversigt indenfor området.
  Undersøgelse af god praksis indenfor arbejdet med science i dagtilbud på baggrund af videnoversigt, interviews med praktikere og en teoretisk undersøgelse af god praksis i pædagogers arbejde
  Undersøgelse af børns perspektiver på arbejdet med science i dagtilbud gennem observationer fotoeliciterede interviews med børn og interviews med pædagoger.

 • I projektet udfører vi formidling og diskussion med praksisfeltet for kommunikativt at validere projektets resultater. Vi udgiver publikationer til både praksisfelt og professionshøjskoler.
  Projektet formidles desuden i nordiske og internationale tidsskrifter.

  Kontakt: NEE@via.dk