Kurser i mindfulness og compassion

Mindfulness og compassion træning er for dig, der ønsker at passe bedre på dig selv, både som professionel og privatperson

Vores forskningsbaserede kurser i mindfulness og compassion er nu åbne for alle. Kurserne er for dig som har et ønske om at passe bedre på dig selv, både som professionel og privatperson.

De er også for dig der arbejder med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af mennesker, og som gerne vil undgå empati-udmattelse, så du kan fastholde dit fokus på din faglighed, til hjælp og støtte for andre.

Kurserne foregår i et samarbejde med University of California San Diego, Center for Mindful Self-Compassion i San Diego, Helle Laursen fra det danske Nordic Compassion, cand. psych. Heidi Greve Nielsen samt VIAs Program for krop og mental sundhed.

Læs om kurserne

 • Om Mindful Self-Compassion 1 (MSC) kursusforløbet:

  Udbytte: 

  Formålet med kurset er at integrere Self-Compassion som en følelsesmæssig ressource, herunder at vække og træne en række iboende færdigheder, der indbefatter opmærksomhed, sindsro, empati, medfølelse og egenomsorg. Self-Compassion hjælper til at møde dig selv med en tilgang af varme, visdom og venlighed, især i situationer der kan være svære eller udfordrende. På kurset lærer du:

  • At håndtere svære følelser med større lethed, også i stressede situationer
  • At transformere udfordrende relationer
  • At håndterer og mindske selvkritik
  • At skabe en støttende og varm relation til dig selv - især når du møder modgang
  • At få en dybere forståelse for de forskningsbaserede effekter af MSC, herunder fysiologiske sammenhænge, teori og forskning i self-compassion
  • At motivere dig selv med venlighed i stedet for med kritik 
  • At forebygge og håndtere udkørthed i situationer, hvor du er omsorgsgiver eller har en hjælpende, behandlende eller støttende funktion overfor andre
  • At drage omsorg for dig selv imens du drager omsorg for andre
  • At lytte med medfølelse
  • At praktisere kunsten at anerkende dig selv og nyde og glædes over livet
  • At kunne lære dine patienter, studerende eller klienter enkle compassion-teknikker
  • At kunne bruge Self-compassion strategierne direkte i hverdagen

  Undervisningen

  MSC-forløbet er bygget op om øvelser og refleksioner, der giver dig en direkte oplevelse af compassion, så du kan bruge det i hverdagen. Medbring gerne behageligt løst tøj, så du kan gøre dig selv det behageligt gennem dagen. 

  Undervisningen foregår i en gruppe på max 18 deltagere, der mødes en gang ugentligt i 3 timer over 8 uger, plus én mødegang på 4 timer der afholdes som et retræte i stilhed. Desuden en introduktionsgang med den nyeste forskning bag mindfulness og compassion træning (i alt 30 timer). Hertil kommer hjemmearbejde.

  Kurset er på 30 timer, og undervisningen er oplevelsesbaseret, så du får konkrete erfaringer med compassion-strategierne. Du lærer at rette strategierne til, så du kan bruge dem i hverdagssituationer.

  MSC er et forskningsbaseret forløb

  Self-Compassion er en færdighed, eller evne, der kan trænes af alle, og som opbygger følelsesmæssige ressourcer og en sund robusthed. MSC er et internationalt anerkendt og evidensbaseret træningsforløb hertil.

  MSC-forløbet har i videnskabelige undersøgelser vist at kunne styrke evnen til empati og medfølelse, bidrage til trivsel, glæde og livskvalitet, og mindske symptomer på stress, angst, depression og udbrændthed. Dette gælder i private som i professionelle sammenhænge (herunder blandt sundhedsprofessionelle, lærere og pædagoger).

  Endvidere har undersøgelser vist at at træningen indvirker positivt på motivation, mental sundhed, følelsesmæssig regulering, livstilfredshed, glæde og oplevet kvalitet i relationer, empati, fysiologisk og cellulær sundhed herunder immunforsvaret, samt på skelneevne i situationer med svære beslutninger.

  Adresse:

  MSC-undervisningen foregår i Aarhus på:
  VIA UC Campus N
  Hedeager 2
  8200 N (lokale 24.27)

  Dato og tidspunkt:

  Kl. 15-18:00 på følgende torsdage:
  23/9, 30/9, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11 og 25/11. 
  Torsdag den 18/11 er retræte i stilhed kl. 15-19.

  Adgangskrav:

  Åben for alle.

  Pris: kr.: 5000,-. inklusiv materialer.

  Tilmelding:

  Tilmelding til jesd@via.dk
  Senest den 16/9-2021. Vigtigt: skriv "MSC 1" i emnefeltet.

  Ved flere end 18 ansøgere (eller ved et lavere maks. deltager antal grundet Covid-19), fordeles pladserne i den rækkefølge vi modtager ansøgningerne.

  Undervisere

  Helle Laursen, Cand.mag. fra Aarhus Universitet. Helle er certificeret underviser i MSC fra University of California, San Diego (UCSD), USA. Helle underviser fast på internationale kurser for Center for Mindful Self-Compassion, San Diego, USA.

  Jesper Dahlgaard, Ph.d., Docent, Program- og Forskningsleder, VIA UC.
  Jesper er Mindfulness lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet og Center for Mindfulness, Massachusetts Medical School, USA.

  Covid 19

  Angående Covid-19-situationen: Ved en eventuel gentagelse af nedlukning af undervisning på VIA i efteråret grundet Covid-19, vil vi gennemføre kurset med online undervisning.

  Helle Laursen har gennem tre år undervist i Live Online udgaven af MSC-kurset på de internationale kurser som Center for MSC i USA arrangerer, og i denne periode været med til at justere indhold på online udgaven, så udbyttet er optimalt også i online undervisning.

  Hvis dette bliver nødvendigt i efteråret 2021, vil det være dette gennemarbejdede Live Online format som vi går over til. Det betyder at kurset gennemføres underordnet hvordan Covid-19 måtte påvirke os i 2021.

  Læs mere om kurset

  Læs og tilmeld dig her (pdf)

 • 8 ugers Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) for undervisere og øvrige ansatte ved VIA University College.

  Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er et evidensbaseret kursus og træningsforløb. Formålet med kurset er at integrere en række færdigheder, der gør det muligt, dels at opleve større trivsel, dels at håndtere stress bedre i hverdagen, gennem øget opmærksomhed og bevidst nærvær (mindfulness) og venlighed (medfølelse og compassion) over for dig selv. Træning af en bevidst og stabil opmærksomhed kan hjælpe til at opnå mere balance og ro, og der er solid evidens for at træningen kan styrke den mentale sundhed og trivsel. En bevidst opmærksomhed er vigtig i forhold til bedre at kunne administrere og regulere opmærksomheden i det daglige; imellem egen person, elever, studerende, klienter, undervisningen og øvrige opgaver.

  Udbytte

  Færdigheder som trænes i kurset inkluderer bevidst nærvær, venlighed og medfølelse (egenomsorg) over for tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, at være venlig og medfølende over for disse, samt evnen til at frigøre opmærksomheden fra disse tankeprocesser.

  Der arbejdes ligeledes med kropsbevidsthed og emotionsregulering.

  Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer.

  I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd i det daglige såvel som under stress.

  Læs mere om mindfulness her

  Om undervisningen

  Undervisningen foregår i en gruppe på max 18 deltagere, der mødes én gang ugentligt over 8 uger, plus en længere stilhedsdag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 30-45 minutters daglig træning med mindfulness og yoga.

  Kurset vil berøre hvorledes udbyttet af mindfulness træningen kan bidrage ind i vores relationer til gavn for læringsmiljøet i undervisningen. Dette vil være med fokus på dig som person (fx opmærksomhed på dig selv, egen tilstand, samt indre og ydre stressorer). Der planlægges et Kompetencekursus Mindfulness 2 som fokuserer på at undervise og formidle mindfulness, fx til de studerende på VIA UC.

  Det er afgørende for udbyttet, at du er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. at du så vidt muligt kommer til alle sessioner og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis det ikke er muligt for dig at committe dig til forløbet på nuværende tidspunkt er det bedre at vente med at deltage til en anden gang.

  Undervisere

  Heidi Greve Nielsen, Cand.psych., Aarhus Universitet.

  Jesper Dahlgaard, Ph.d., Docent, Forskningsleder, VIA UC.

  Heidi og Jesper er Mindfulness lærere fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet og Center for Mindfulness, Massachusetts Medical School, USA

  Hvor og hvornår

  Tid og sted: MBSR-undervisningen foregår i Aarhus på VIA UC, Campus N, Hedeager 2, 8200 N (lokale 24.27) kl. 15-17.30 på følgende mandage:
  20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 15/11, 22/11.

  Mandag den 8/11 er der stilhedsdag kl. 12-18.00 (lokale 24.27 og24.25).

  Om Covid-19-situationen

  Ved en eventuel nedlukning af undervisningen på VIA i efteråret grundet Covid-19, vil vi gennemføre kurset med online undervisning. Det betyder at kurset gennemføres underordnet Covid-19 udviklingen i efteråret 2021.

  Antal deltagere og pris

  18 deltagere.

  Deltagergebyr: 4.000 DKK.

  Tilmelding

  Tilmelding til Jesper Dahlgaard på jesd@via.dk senest den 16/9-2021. Vigtigt: skriv ”Mindfulness 1” i emnefeltet. Ved flere end 18 ansøgere eller ved et lavere maks. deltager antal grundet Covid-19 fordeles pladserne i den rækkefølge vi modtager ansøgningerne.

  Yderligere information om Mindfulness:
  Du kan læse mere om VIA Forskningscenter for Sundhed og Velfærds kurser i mindfulness og compassion her på siden, samt om MBSR på UMASS og Dansk Center for Mindfulness hjemmesider

  Endvidere er disse film; ‘Mindful Medicine’ (MBSR) og ‘Healthy Habits of Minds’ tilgængelige på Persona Films hjemmeside

  Læs mere om kurset

  Læs mere og tilmeld dig her (pdf)