Entreprenørskab i VIA

Når VIAs studerende kommer ud fra uddannelsen med eksamenspapiret i hånden, skal de ikke kun have færdigheder i det fag, de har læst. De skal være klædt på til at udfordre det eksisterende og turde sætte nye idéer i spil. For nye løsninger på fremtidens udfordringer er afgørende for den enkelte virksomhed, for de offentlige organisationer – og for hele samfundet. 

VIA er flere gange kåret som den mest entreprenante uddannelsesinstitution

En titel, Fonden for Entreprenørskab har givet os på baggrund af vores studieforløb med spot på entreprenørskab på både alle vores offentligt og privatrettede uddannelser samt for, at det entreprenørielle er indarbejdet i vores strategi som en sigtelinje.

Vi arbejder med entreprenørskab, fordi hele vores samfund er afhængigt af nytænkning. Det gælder både de private danske virksomheder, der skal tænke nyt for at klare sig i konkurrencen med udenlandske virksomheder, og de offentlige arbejdspladser, hvor nytænkning kan forbedre hverdagen for patienter, elever og borgere. Det kræver, at fremtidens fagprofessionelle er i stand til at tænke entreprenant, og derfor er entreprenørskab en integreret del af undervisningen og studieordningerne på VIAs uddannelser.

Om VIAs arbejde med entreprenørskab

 • Den entreprenørielle vej – uanset om de studerende vil etablere egen virksomhed eller udvikle en idé eller et projekt til en allerede eksisterende organisation - handler om, at studerende forholder sig til, hvem de er, hvad de kan og hvad de vil. Idéer skabes og udvikles ved at arbejde med dem, præsentere dem for andre og forholde sig til feedback. Vejen bliver skabt, og mulighederne kommer til syne, mens de studerende går vejen. Gennem handling skabes ny erfaring, som kvalificerer det næste skridt, skærper idéens muligheder og potentiale – og skaber afklaring og giver mod til at gå videre.

  Det er baggrunden for VIA-studerendes arbejde med entreprenørskab. 

  Undervisning i entreprenørskab

  I VIA er det en målsætning, at alle studerende skal møde undervisning i entreprenørskab og innovation i løbet af deres uddannelse. Undervisningen tager afsæt i den faglighed og de fag, som de studerende møder på uddannelsen, og det sker med i tæt samarbejde med praksis.

  Det sker for eksempel, når 290 ingeniørstuderende fra VIA skal hjælpe Ren By Aarhus med at skabe nye løsninger til en renere by. Eller når ergoterapeutstuderende i undervisningsforløbet ”Den innovative ergoterapeut” skal udvikle nye løsninger, der gør arbejdet i praksis lettere. Eller i det tværfaglige undervisningsforløb ”Move on”, hvor lærer- og pædagogstuderende samarbejder om udvikling af entreprenørskabsundervisning i skolen.

  VIAs studentervæksthuse

  VIAs studerende har også mulighed for arbejde med entreprenørskab i VIAs Studentervæksthuse. Her kan de arbejde målrettet med innovation og iværksætteri i samarbejde med undervisere og studerende på tværs af uddannelserne.

  I studentervæksthusene vil de studerende, der interesser sig for iværksætteri, komme til at arbejde med at etablere en virksomhed i et startup-forløb. Her står undervisere klar med rådgivning om fx produktudvikling og hjælper med at udarbejde virksomhedsplaner.

  Læs mere om VIAs studentervæksthuse 

 • I VIA forsker vi også i, hvordan man inddrager entreprenørskab i undervisningen.

  I Forskningscenter for innovation og entreprenørskab forsker vi i de processer og didaktikker, der får mennesker til at handle og dermed skabe transformationer. Målet er at gøre både studerende, undervisere og ansatte i de mange professioner, som vi uddanner til, klogere på det, der ligger til grund for innovation og entreprenørskab - med ønsket om at påvirke udviklingen i samfundet i en bæredygtig retning.

  Læs mere om Forskningscenter for innovation og entreprenørskab her

 • Vi deler gerne ud af vores viden og kompetencer inden for entreprenørskab.

  VIA tilbyder både virksomheder og offentlige organisationer en bred vifte af muligheder for at samarbejde med vores faglige miljøer og forsknings- og udviklingscentre. Du kan fx få hjælp af vores studerende til alt lige fra overordnede forretningsudvikling til konkrete produktløsninger. 

  Læs mere om samarbejde med VIA her

Aktuelt

Inspirationskatalog: Sådan omsætter du strategiske ambitioner

Kataloget præsenterer fire forslag til omsætning af ambitioner, der knytter sig til strategiske udviklingsplaner og strategiske udviklingsfokus på VIAs uddannelser.
Hent inspirationskataloget her

En krydsbefrugtning mellem entreprenørskab og teknologiforståelse: Fire didaktiske strategier

Hvad kan teknologiforståelse lære af entreprenørskab? Entreprenørskab er en af VIAs indsats områder, og har været det siden 2011. Men i en verden i forandring er der brug for at koble nye tanker og idéer til entreprenørskabet. Derfor skal en indsats på teknologiforståelse befrugtes med den entreprenørielle tankegang.

Hent undervisningsinspiration her

Hvidbog: Innovations-, entreprenørskabs- og bæredygtighedsdidaktik i VIAs uddannelser

Læs med, når VIA deler erfaringer med arbejdet med entreprenørskab, innovation og bæredygtighed som strategiske satsninger.
Hent hvidbog

HACK studiehverdagen - Fortællinger om kreativt foretagsomme studerende i en coronatid

Studerende vekslede nedlukningen til en drivkraft for at engagere sig i at udvikle og fordybe sig i værdiskabende projekter. Læs med, når vi undersøger, hvad vi kan lære af de kreativt foretagsomme studerende.
Hent HACK studiehverdagen

VIAs studentervæksthuse: Når studerende skaber værdi i hverdagen

Bliv klogere på, hvordan VIA Studentervæksthuse i et samspil med uddannelserne klæder studerende på til at kunne iværksætte forandrende handlinger, der skaber værdi i verden.
Hent udgivelse

Model: VIAble Growth Model

VIAble Growth Model er et redskab, der giver iværksættere mulighed for at inddrage økonomi, sociale og miljømæssige perspektiver fra start, når de udvikler deres forretningsmodel eller projektkoncept.
Hent modellen

Nyheder om entreprenørskab i VIA

Kontakt

Erik Løvgren Brejner
 • Erik Løvgren Brejner

 • Leder af erhvervskontakt, entreprenørskab og studentervæksthus
 • T: +45 87 55 44 11