Teknologiforståelse i VIA

Digitale teknologier ændrer radikalt på de professioner, VIA uddanner til. I VIA arbejder vi derfor med teknologiforståelse i alle uddannelser, så VIAs dimittender er forberedte til både at bidrage til denne udvikling og til at forholde sig refleksivt og kritisk til anvendelsen af digitale teknologier i deres professioner såvel som i samfundet.

VIA uddanner og forsker i teknologiforståelse for alle professioner

I VIA dannes og uddannes studerende til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. Det er VIAs strategiske målsætning, at de studerende forstår, håndterer og medvirker til digitalisering af erhverv og professioner og erhverver sig viden om digitaliseringens betydning, rolle og konsekvenser.

VIAs forskning og udvikling i teknologiforståelse arbejder f.eks. med betydningen af digitale algoritmer i socialrådgiveres praksis, robotter på sundhedsområdet, læreres undervisning i makerspaces og augmented reality i byggebranchen. Vores forskning og udvikling foregår både internt på VIA, i samarbejde med interessenter og i større nationale og internationale projekter.

Om VIAs arbejde med teknologiforståelse

 • VIA uddanner og danner dimittender, der kan anvende teknologi kompetent i deres praksis og understøtte digitale samfundsmæssige problemstillinger. Studerende uddannes til at være deltagende og medskabende i et foranderligt samfund og til at kunne forholde sig reflekteret såvel økonomisk, lovmæssigt, organisatorisk, socialt, kulturelt og etisk i forhold til anskaffelse, anvendelse og udbredelse af teknologi i deres fremtidige professionelle praksis.

  Makerspaces på alle campusser i VIA

  På alle campusser i VIA er der etableret makerspaces med nyeste teknologier som 3D printere, laserskærere, virtual reality og programmérbare microcontrollers. Disse makerspaces bliver anvendt som omgivelser for kreative og skabende tilgange til digitale teknologier i undervisningen og som lokaler, der kobler handling og refleksion i forhold til digitale teknologier. VIAs studerende kan også selv anvende makerspaces til projekter i forlængelse af undervisningen, hvilket medvirker til at studerende kan anvende digitale teknologier på forskellige niveauer.

  Digitale sundheds- og velfærdsteknologier på tværs af uddannelser

  Teknologiforståelse er en ny faglighed for alle professioner, og derfor arbejder VIA også tværprofessionelt med at udforske, hvordan denne faglighed bedst bringes i spil i hver enkelt profession. For eksempel har vores sundhedsuddannelser i samarbejde med studerende på VIAs softwareingeniøruddannelse sammen eksperimenteret med brugen af virtual reality i uddannelser. De kommende sundhedsprofessionelle har i dette tværprofessionelle møde arbejdet med de modeller af virkeligheden, som digitale teknologier er baseret på, mens softwareingeniørerne har øvet sig i at få blik for den brugskontekst, digitale teknologier skal anvendes i.

  Når underviserne og de studerende møder hinanden gennem sådanne udviklingssamarbejde, skabes der rum for refleksioner over anvendelsen og de etiske problemstillinger, der kan opstå. Det giver de studerende en forståelse af, hvordan digitale teknologier skaber modeller af verden ud fra de data, der er indsamlet, og hvordan eventuelle skævheder i data influerer modeller og algoritmer i professionerne.

  Læs mere om vores fokus på entreprenørskab.

  Bliv klogere på vores studentervæksthuse.

 • I VIA har vi en lang tradition for forskning og udvikling indenfor digitale teknologiers betydning for professionerne. Siden 2014 har vi forsket direkte i teknologiforståelse som en almen, kritisk-kreativ kompetence for professionsudøvere og medborgere. Denne forskning og udvikling foregår både internt i VIA, i samarbejde med interessenter og i større nationale og internationale projekter.

  Læs mere om Program for læring og it.

  Gå til UC Viden og læs mere om Program for læring og IT.

  Tværgående strategisk forskning

  På VIA er vi undersøgende og nysgerrige ind i teknologiforståelse og brugen af digitale teknologier i alle professionsuddannelserne, og derfor arbejder vi særligt med tværgående strategisk forskning på dette område. Her samarbejder en forskningsgruppe sammensat af forskellige professioner og forskningsområder, som samlet har viden og erfaring inden for arbejdet med digital teknologi og forskningsinteresse i at undersøge teknologiforståelse og digitale kompetencer inden for professionsuddannelserne. Forskningen understøtter VIAs strategiske målsætning om, at digital teknologiforståelse er en naturlig del af alle professioner og professionsuddannelser.

  Forskningssamarbejder

  I VIA stiller vi gerne vores viden, samt faglige og forskningsmæssige kompetencer inden for teknologiforståelse til rådighed ved at indgå i forskningssamarbejder i feltet.

  Vi har indenfor feltet lavet projekter for UFM, BUVM, VILLUM FONDEN, Aarhus Kommune (VarmeLab), Holstebro kommune (ProSpero) samt Teknologipagten blot for at nævne nogle.

  Lige som vi også i de seneste år har lavet flere forskningsprojekter sammen med de øvrige University Colleges og universiteterne (bl.a. teknologiforsøget for folkeskolen, KATEFO samarbejdet, m.fl). Ligeledes har vi også forskningsprojekter sammen med Alexandra Instituttet (AR i Science og AR i sygeplejerskeudd.), Engineer the Future samt konsulenthusene Epinion og Rambøll, for blot at nævne nogle af VIAs samarbejdspartnere.

  VIA arrangerer hvert år Netværk for Netbaserede Uddannelser (NNU)-konference sammen med Københavns Professionshøjskole og University College Syd.

  VIA arrangerer i 2022 Europas førende konference for anvendelsen af making og makerspaces i uddannelser - FabLearn EU / MakeEd konferencen - sammen med Aalborg Universitet.

  Læs mere om mulighederne for at samarbejde med VIA her.

 • Fremtiden byder på en højere grad af digitalisering inden for professionerne, og det afføder et øget behov for, at de nyuddannede reflekteret, kompetent og kritisk kan tilgå digitale teknologier og indgå i udviklingen af dem. De studerende skal kende både mulighederne og begrænsningerne ved de eksisterende teknologier, som netop sætter dem i stand til at medvirke i udviklingen af ny teknologi samt have en professionsorienteret teknologiforståelse også ud i praksisfeltet. I alle niveauer af VIA arbejdes der strategiske med den digitale transformation.

  Som en del af VIAs digitale transformation, arbejdes med teknologiforståelse som en faglighed der forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter og giver et bredt fundament til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. På den baggrund har vi set ind i alle uddannelsernes studieordninger og bekendtgørelser ift. at identificere arbejdet med teknologiforståelse og anvendelsen af makerspaces i professionsuddannelserne på VIA. Der er endnu ingen autoritative beskrivelser af teknologiforståelse i de enkelte professioner, og derfor arbejder vi eksperimenterende og udforskende, så vi kan finde fagbeskrivelser, der passer til de hver enkelt profession.

  Læs mere om mulighederne for at samarbejde med VIA her.

 • Anita Lyngsø
  Ph.d., lektor, cand.cur., sygeplejerske
  T: 87 55 22 30
  E: ANLY@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: https://www.via.dk/om-via/presse/eksperter/anita-lyngsoe

  Asbjørn Thalund Binderup
  Lektor, ph.d.
  T: 87 55 42 76
  E: ASBI@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: digital materialitet (systemudvikling, programmering, databehandling).

  Ditte Amund Basballe
  Cand.mag., ph.d.
  T: 87 55 13 04
  E: DABA@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: design og designprocesser.

  Jerry Bak De Ridder
  Lektor
  T: 87 55 41 43
  E: JBDR@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: makerspaces.

  Jytte Pahus
  Lektor
  T: 87 55 21 34
  E: JYPA@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: Anvendelse af teknologi i sygeplejen med fokus på at finde person-teknologi-match, implementering af teknologier i forhold til barrierer og muligheder samt organisatoriske overvejelser i forbindelse med implementering.

  Karin Christiansen
  Docent, ph.d., forskningsleder
  T: 87 55 13 18
  E: KACH@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: https://www.via.dk/om-via/presse/eksperter/karin-christiansen

  Lena Kjeldsen
  Docent
  T: 87 55 34 71
  E: LKJE@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: https://www.via.dk/om-via/presse/eksperter/lena-kjeldsen

  Liesanth Yde Nirmalarajan
  Adjunkt
  T: 87 55 33 40
  E: LIEN@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: Undersøger, hvordan frontmedarbejdere og familier i udsatte positioner i socialt myndighedsarbejde oplever mødet med forskellige typer af digitale teknologier.

  Lillian Buus
  Ph.d. i Human-Centered Informatics, cand. mag. i Humanistisk Datalogi
  T: 87 55 18 93
  E: LIBU@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: https://www.via.dk/om-via/presse/eksperter/lillian-buus

  Line Svoldgaard Berg
  Lektor
  T: 28 34 60 63
  E: LIBE@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: algoritmer i social sagsbehandling.

  Maja Melballe Jensen
  Lektor
  T: 87 55 24 10
  E: MAME@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: Teknologiforståelse i uddannelsen af ergoterapeuter, således at de studerende bliver i stand til at identificere og kvalificere muligheder for brug, anvendelse og udvikling af teknologiske løsninger, der forandrer praksis i en professionskontekst.

  Maria Høegh Beierholm
  Cand.pæd. i pædagogisk sociologi
  T: 87 55 30 02
  E: MADH@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: teknologiforståelsesdidaktik, teknologiforståelse i læreruddannelsen, teknologisk fejlmodighed, digital forestillingskraft, teknologiforståelse og entreprenørskabsfaglighed, digital foretagsomhed, lærerstuderendes digitale myndighed.

  Martin Storkholm Nielsen
  Adjunkt
  T: 20 12 79 77
  E: MSTN@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: designprocesser, computationel tankegang og forretningsudvikling.

  Matilde Høybye Mortensen
  Docent
  T: 87 55 33 71
  E: MAHM@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: digitalisering på socialområdet, digital sagsbehandling, kunstig intelligens, fagprofessionelt skøn og digitalisering, beslutningstagning.

  Michal Pilgaard
  Lektor
  T: 87 55 36 64
  E: MIPI@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: makerspace og designprocesser i undervisning.

  Mikkel Hjorth
  Ph.d., docent
  T: 87 55 30 55
  E: MISI@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: Har forsket i teknologiforståelse som selvstændigt fag og som faglighed i andre fag i grundskole og læreruddannelse.

  Mikkel Wiskerchen
  Lektor
  E: WISK@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: digital myndiggørelse på læreruddannelsen, kunstig intelligens og dømmekraft, de pædagogiske fag (PL) i mødet med teknologiforståelse, design og designprocesser på læreruddannelsen

  Rasmus Fink Lorentzen
  Docent
  T: 87 55 30 33
  E: RALO@via.dk
  Ekspertområde inden for teknologiforståelse: https://www.via.dk/om-via/presse/eksperter/rasmus-fink-lorentzen

Aktuelt

Inspirationskatalog: Sådan omsætter du strategiske ambitioner

Kataloget præsenterer fire forslag til omsætning af ambitioner, der knytter sig til strategiske udviklingsplaner og strategiske udviklingsfokus på VIAs uddannelser.
Læs inspirationskataloget her

Makerspaces i folkeskolen - evalueringsprojekt

Støttet af Villum Fonden skal projektet evaluere 11 kommuners forsøg med at etablere makerspaces i folkeskolen for at introducere eleverne til innovation, kreativitet og produktion med digitale og analoge teknologier.

Læs mere om projektet

Digital transformation: teknologiforståelse og digitale kompetencer

VIAs uddannelser skal introducerer de studerende til teknologier, de kommer til at møde i deres profession. Projektet 'Digital transformation: teknologiforståelse og digitale kompetencer' skal gøre VIA klogere på teknologiforståelse, så vores studerende får en stærkere digital profil.
Bliv klogere på projektet

Teknologiforståelse og entreprenørskab

Et projekt på læreruddannelsen i Aarhus, hvor en toning i teknologiforståelse og entreprenørskab findes. Projektet undersøger, hvordan toningen modtages i de forskellige fag på uddannelsen.
Gå til UC Viden og læs mere

Teknologiforståelse i folkeskolen

Hjemmesiden 'Teknologiforståelse i folkeskolen' indeholder materiale, der skal inspirerer til at have teknologiforståelse med på skoleskemaet og i forsøgsfagligheden teknologiforståelse. Materialerne er fra den treårige forsøgsperiode med faget.
Hent materiale

Robotter i professioner

Forskningsprojektet undersøger brugen og opfattelsen af sociale robotter i undervisningen på social- og sundhedsuddannelserne og ingeniøruddannelserne. Projektet skal kvalificere undervisningen og hjælpe med at udvikle undervisningsmateriale.

Læs mere i UC Viden

Mødet mellem entreprenørskabsfaglighed og teknologiforståelsesfaglighed i VIA

Essayet viser didaktiske trædesten for, hvordan de to fagligheder, entreprenørskab og teknologiforståelse, kan styrke hinanden ved at blive koblet i en given undervisningssituation gennem fire didaktiske strategier.
Læs rapporten her

Kontakt

Lillian Buus
 • Lillian Buus

 • Forskningsleder, ph.d.
 • T: 87 55 18 93
Læs mere om Lillian