Entreprenørskab i VIA

VIA sætter entreprenørskab i fokus på vores uddannelser og gennem vores studentervæksthuse. Indsatsen sker i samarbejde med virksomheder, samarbejdspartnere, studerende og medarbejdere.

Nye løsninger er vigtige

Private danske virksomheder skal tænke nyt for at klare sig i konkurrencen med udenlandske virksomheder. Det bedste produkt eller den smarteste produktionsvej er den bedste livsforsikring for danske virksomheder og dermed også den bedste fremtidssikring af dansk økonomi.

Det samme krav om udvikling gør sig gældende på offentlige arbejdspladser, hvor nye arbejdsgange kan gøre dagligdagen nemmere og forbedre den tid, der er til patienter, elever eller borgere.

Nye løsninger er vigtige for den enkelte virksomhed, for organisationerne, for iværksætterne og for samfundet. Derfor prioriterer vi, at alle VIAs studerende bliver undervist i at tænke entreprenant.

Skal udfordre det eksisterende

VIAs studerende skal udfordre det eksisterende, de skal være forandringsagenter med forståelse for at skabe forbedringer og nye løsninger. De skal turde sætte idéerne i spil og arbejde for at implementere dem.

Undervisningen i entreprenørskab foregår på uddannelserne som en integreret del af undervisningen og studieordningerne.

De studerende har også mulighed for arbejde med entreprenørskab i VIAs Studentervæksthuse. Her kan de arbejde målrettet med innovation og iværksætteri i samarbejde med undervisere og studerende på tværs af uddannelserne.

Entreprenørskab i VIA

Erik Brejner fortæller om, hvordan VIA implementerer entreprenørskab i undervisningen på VIAs uddannelser.

VIAs studerende skal være forandringsagenter

Når VIAs studerende kommer ud fra uddannelsen, skal de ikke kun have færdigheder i det fag, de har læst. De skal også være klar til at gøre en forskel på det arbejdsmarked, de træder ind i.

Læs mere
Billede af blandt andet Erik Løvgren Brejner og rektor Harald Mikkelsen med prisen.

VIA er igen kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution

VIA er for andet år i træk blevet kåret som "Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution".

Læs mere
De studerende arbejder målrettet med entreprenørskab under uddannelsen.

De studerende laver mange projekter

De studerende i VIA har mange forskellige idéer til projekter i entreprenørskab. Undervejs samarbejder de med virksomheder, praktikpladser og undervisere.

Se de studerendes projekter
Entreprenant studerende sidder foran sin computer og arbejder

Sådan arbejder VIAs studerende med entreprenørskab

Entreprenørskab skaber nye tanker og nye muligheder.
Se hvordan de studerende gør
Se underviser Jeanette Svendsen fortælle om entreprenørskab på pædagoguddannelserne i VIA.

Entreprenørskab på pædagoguddannelsen

Se Jeanette Svendsen fortælle om entreprenørskab i undervisningen på pædagoguddannelserne i VIA.

Se videoen
Simon Nielsen og Benjamin Ringgaard startede egen fysioterapeutisk klinik i Aarhus

Læs om de entreprenante studerende

De studerende i VIAs studentervæksthuse arbejder målrettet for at søsætte deres ideer - flere med stor succes.

Læs om de studerendes arbejde

Læs artikler om entreprenørskab i VIA

Få mere inspiration

Simon Nielsen og Benjamin Ringgaard startede egen fysioterapeutisk klinik i Aarhus

Sundhed med Mening

Sundhed med Mening tilbyder gratis fysioterapeutiske undersøgelser
Se video
Chefkonsulent Erik Løvgren fortæller om VIAs eksport af entreprenørskab til Kina

Eksport af entreprenørskab til Kina

Erik Løvgren fortæller om VIAs eksport af entreprenørskab til Kina.

Se video
Pernille Berg, Fonden for Entreprenørskab, om arbejdet med entreprenørskab

VIAs midtvejskonference om entreprenørskab

Se videoer fra VIAs midtvejskonference om entreprenørskab.

Se mere

Kontakt

Erik Løvgren Brejner
  • Erik Løvgren Brejner

  • Leder af erhvervskontakt, entreprenørskab og studentervæksthus
  • T: +45 87 55 44 11