Se hvordan VIA implementerer entreprenørskab i undervisningen

Se hvordan studerende bliver forandringsagenter

VIA er igen kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution

VIA er for andet år i træk blevet kåret som "Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution".

Prisen blev overrakt på Børsen i København 29. maj af Fonden for Entreprenørskab.

Dermed der det tredje gang inden for fem år, VIA vinder prisen.

 

Læs om kåringen

Entreprenørskab i VIA

VIA sætter entreprenørskab i fokus på vores uddannelser og gennem vores studentervæksthuse. Indsatsen sker i samarbejde med virksomheder, samarbejdspartnere, studerende og medarbejdere.

Nye løsninger er vigtige

Private danske virksomheder skal tænke nyt for at klare sig i konkurrencen med udenlandske virksomheder. Det bedste produkt eller den smarteste produktionsvej er den bedste livsforsikring for danske virksomheder og dermed også den bedste fremtidssikring af dansk økonomi.

Det samme krav om udvikling gør sig gældende på offentlige arbejdspladser, hvor nye arbejdsgange kan gøre dagligdagen nemmere og forbedre den tid, der er til patienter, elever eller borgere.

Nye løsninger er vigtige for den enkelte virksomhed, for organisationerne, for iværksætterne og for samfundet. Derfor prioriterer vi, at alle VIAs studerende bliver undervist i at tænke entreprenant.

Skal udfordre det eksisterende

VIAs studerende skal udfordre det eksisterende, de skal være forandringsagenter med forståelse for at skabe forbedringer og nye løsninger. De skal turde sætte idéerne i spil og arbejde for at implementere dem.

Undervisningen i entreprenørskab foregår på uddannelserne som en integreret del af undervisningen og studieordningerne.

De studerende har også mulighed for arbejde med entreprenørskab i VIAs Studentervæksthuse. Her kan de arbejde målrettet med innovation og iværksætteri i samarbejde med undervisere og studerende på tværs af uddannelserne.

De studerende laver mange projekter

De studerende i VIA har mange forskellige idéer til projekter i entreprenørskab.

Undervejs samarbejder de med virksomheder, praktikpladser og undervisere, som hjælper med at forme projekterne. 

De studerende arbejder målrettet med entreprenørskab under uddannelsen.

Se de studerendes projekter
Tre studerende står og hjælper hinanden

Sådan arbejder VIAs studerende med entreprenørskab

Entreprenørskab skaber nye tanker og nye muligheder.
Se underviser Jeanette Svendsen fortælle om entreprenørskab på pædagoguddannelserne i VIA.

Entreprenørskab på pædagoguddannelsen

Se Jeanette Svendsen fortælle om entreprenørskab i undervisningen på pædagoguddannelserne i VIA.

Simon Nielsen og Benjamin Ringgaard startede egen fysioterapeutisk klinik i Aarhus

Læs om de entreprenante studerende

De studerende i VIAs studentervæksthuse arbejder målrettet for at søsætte deres ideer, og nogle får succes.

Læs artikler om entreprenørskab i VIA