LULAB - læreruddannelsen som udviklingslaboratorium

Vi har fokus på interative processer, hvor undervisere og studerende udvikler, afprøver, undersøger, evaluerer og formidler nye indsigter. 

Det essentielle ved laboratorietanken i LULAB-kontekst er, at undervisere, studerende og andre relevante samarbejdspartnere fælles eksperimenterer med, undersøger og udfordrer grænser for pædagogik, didaktik og læring med systematisk anvendelse af nye indsigter som afsæt for nye kollaborative erfaringer.

Disse erfaringer skal støtte udvikling af en fælles ambitiøs læringskultur med nysgerrighed og mod til at tage chancer og fejle.

LULAB giver plads til at afprøve noget nyt, der i høj grad skaber involverede, aktive og deltagende studerende. Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium handler om udvikling af gode undervisnings- og arbejdsformer. 

Undervisnings- og arbejdsformer er fagligt og didaktisk velgennemtænkte, implicerer konkrete eksperimenter og ”øvebaner” for studerende og undervisere, samt involverer øvrige relevante aktører.

Om LULAB

Unge mennesker snakker sammen ved et bord

LULAB-publikation

Læs vores publikation om LULAB med artikler, erfaringer og inspiration fra projektet. 

Hent publikation (pdf)
Smartphone med headset

Podcast om LULAB

Få inspiration og ny viden. Her kan du lytte til podcasts fra LULAB-projektet.

Se vores podcasts

Læs mere om LULAB

 • Studier i læreruddannelsen har to didaktiske mål, da undervisningen i LULAB skal lære andre at undervise.

  Undervisning og studier i læreruddannelsen har et dobbelt didaktisk sigte, da undervisningen er rettet mod at lære nogen at undervise andre.

  Det kræver didaktisk kompetence, der tager højde for denne dobbelthed. Det er intentionen med LULAB at udvikle læreruddannelsen med udgangspunkt i den dobbelthed og i de eksperimenter, undervisere og studerende foretager. 

  To studerende siger:

  "Det er fedt som studerende at blive inddraget, fordi det er fedt at føle, at man bliver hørt, og det breder sig blandt vores medstuderende."

  "… LULAB-projekterne er praksisorienterede, og det er der stor efterspørgsel på fra vores side som studerende"

  En underviser fortæller:

  ”Det er en del af læreruddannelsens DNA, at vi er optaget af hele tiden at udvikle og kvalificere læreprocesser,  med henblik på at uddanne dygtige lærere, men absolut også fordi der er en dannelse i det, at vi driver eksperimenterende og undersøgende tilgange til læring, som også vores studerende og kommende lærere kan og vil og tør bære videre ud i skolens praksis”

  Projektbeskrivelse

  Se projektbeskrivelsen af LULAB (pdf)

   

 • Afsættet for LULAB kan findes i Ambition nr. 10 i Danske Professionshøjskolers handleplan: Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning.

  Her fremgår det blandt andet, at undervisningen på læreruddannelsen skal være eksemplarisk, og at udvikling af undervisningen er et fælles anliggende for undervisere, studerende og ledelsen.

  LULAB skal således være med til at rammesætte:

  1. de studerendes udvikling af professionsrettede kompetencer,
  2. faglig professionel udvikling for læreruddannere,
  3. udvikling af læringsfællesskaber, og
  4. udvikling af hele læreruddannelsen som organisation

   

  Det eksperimenterende samarbejde mellem aktører i læreruddannelsen, undervisere, studerende, skoler, lærere, elever med flere er centrale pejlemærker.

  Udvikler undervisningen i fællesskab

  En af underviserne fortæller om sine oplevelser:

  ”Man skal deltage i LULAB, fordi det er et oplagt rum for os undervisere – sammen med studerende – at udvikle undervisningen i.”

  ”Det giver mulighed for, at vi som kolleger kan arbejde sammen om noget, vi er optagede af og noget, der trænger sig på, og derved kan arbejde omkring kollegial sparring og refleksion i forhold til at lave læreruddannelse.”

  Handleplan for LULAB

  Se Ambition nr. 10 i Danske Professionshøjskolers handleplan her:

  Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning (pdf)

   

 • Mangfoldige didaktiske projekter indgår i LULAB. Fælles for dem er det afprøvende, eksperimenterende, samarbejdende og professionsrettede.

  I mange af projekterne indgår et øget samarbejde med lærere i skolen, som afsæt for udvikling af uddannelsen og de studerendes didaktiske kompetencer. Dette efterspørges i høj grad blandt studerende.

  Indholdet i laboratorierne spænder bredt. Her er for eksempel fokus på forskningsbasering, praksissamarbejde i fagene, udvikling af de studerendes skriftlighed, studiekompetencer og bevægelse og læring.

  Se projektoversigt (pdf)

 • Som medarbejder i VIA kan du ansøge om at blive en del af LULAB.

  Som det fremgår er der i 2019 igangsat en hel række LULABs, og i 2020 er der igen mulighed for at søge om og igangsætte udviklingslaboratorier. I bilaget LULAB beskrivelse (pdf) fremgår kriterierne for ansøgning om LULAB projekter.

  Der er med afsæt i erfaringerne fra 2019 lavet nogle tilføjelser og mindre ændringer i forhold til de oprindelige kriterier. Dette er markeret med gråt og formidlings- og produktkrav er tilføjet.

  Se desuden LULAB-procesplan 2020 (pdf), hvor ansøgningsproces og formidlings- og videndeling for igangværende og nye projekter er beskrevet, og se Ansøgningsskemaet til LULAB projekter 2020 (pdf).

  Ansøgningsfrist er 30. januar 2020, som det fremgår af ansøgningsskemaet. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Solveig Andsbjerg, hvorefter ansøgningerne behandles af LULAB-arbejdsgruppen samt den lokale ledelse.

  Se dokumenterne her

  LULAB beskrivelse (pdf)

  LULAB-procesplan 2020 (pdf)

  Ansøgningsskemaet til LULAB projekter 2020 (pdf)

Kontakt

Foto af Birgitte Lund Nielsen
Læs mere om Birgitte
Elsebeth Jensen
Læs mere om Elsebeth
Send mail til Anja