Søg gennem kvote 2

Søger du ind på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv den adgangsgivende eksamen. 

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00

I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer samt din motiverede ansøgning. Du kan søge om optagelse gennem kvote 2 med en af følgende kvalifikationer:

 • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi på niveau B
 • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi B.
 • Godkendt udenlandsk eksamen. Ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.
  Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk eksamen 
 • Optagelse på andet grundlag
  Læs mere om, hvordan du søger om optagelse på andet grundlag

Vurdering af kvalifikationer

For at søge ind gennem kvote 2 skal du, ud over din adgangsgivende eksamen, lave en motiveret ansøgning samt dokumentere øvrige kvalifikationer. På administrationsbacheloruddannelsen i VIA bruger vi følgende kriterier, når vi vurderer ansøgerne fra kvote 2.

 • Erhvervserfaring i mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 30 ugentlige timer. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser af min. 6 måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Ved studierelevante fag lægges der særlig vægt på fagene dansk, samfundsfag, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi.
 • Kvotienten ved den adgangsgivende eksamen.
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde.
 • Den motiverede ansøgning. Her lægges der særlig vægt på skriftlighed og motivation. Du kan også få gode råd til din motiverede ansøgning på ug.dk
 • Udsendelse ved internationale  operationer for den danske styrke. 

Sådan søger du gennem kvote 2

Har du spørgsmål, så kontakt en studievejleder (under kontakt)

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på administrationsbacheloruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.  

Læs reglerne for ansøgning og optagelse