Søg gennem kvote 2

Søger du ind på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv den adgangsgivende eksamen. 

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00

I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer samt din motiverede ansøgning. 

For at søge ind på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 2, skal du have et af følgende adgangsgrundlag:

 • Gymnasial eksamen. (STX, HF, HHX, HTC, EUC, GIF) Her er adgangskravet desuden engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.
 • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C
 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen. OBS. Ansøgere med udenlandsk eksamensbevis skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber

Sådan søger du ind med en udenlandsk eksamen

Opfylder du ikke kravene?

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV)

Læs om dine muligheder for at blive optaget med individuel, konkret vurdering

Kvote 2-vurdering

Søger du ind gennem kvote 2, bliver du vurderet på grundlag af dit adgangsgrundlag, en skriftlig  motiveret ansøgning, samt følgende kvalifikationer:

 • Kvotienten ved den adgangsgivende eksamen
 • Erhvervserfaring med minimum 6 sammenhængende måneder med mindst 30 timer ugentligt. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser af minimum 6 måneders varighed, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Ved studierelevante fag lægges der særlig vægt på fagene dansk, samfundsfag, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde
 • Den motiverede ansøgning. Her lægger vi særlig vægt på skriftlighed og motivation
  Få gode råd til din motiverede ansøgning på ug.dk
 • Udsendelse ved internationale operationer for den danske styrke

Samtlige aktiviteter og kvalifikationer du gerne vil have vurderet, skal være påført din ansøgning. Erhvervsarbejde skal dokumenteres med timetal, periode og arbejdets art.

Brug en arbejdsgivererklæring som dokumentation (pdf)

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt. Udvælgelsen sker på  baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer, din motiverede ansøgning og dit adgangsgrundlag.

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.  

Her kan du læse mere om at søge igennem kvote 2

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på administrationsbacheloruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.  

Læs reglerne for ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så kontakt en studievejleder