Læreruddannelsen i Silkeborg

Som lærer kan du fordybe dig i alle skolens fag. Fx sprog, naturfag, idræt eller de kreative fag. Du møder børn fra alle samfundslag, og er med til at skabe de bedste rammer for Danmarks fremtid.
På læreruddannelsen i Silkeborg kan du også blive sportstræner eller musikpilot. Eller du kan vælge en TECH-retning, hvor du sætter fokus på fremtidens teknologi i skolen. 

Studerende fra VIA, der er PRO

Skal du søge ind i kvote 2? Og er du i tvivl om, hvordan du gør?

Deltag i VIAs webinar - og få styr på din kvote 2 ansøgning.

Hvor: Online via Zoom
Hvornår: Onsdag d. 6. marts 2024, kl. 17.00-18.00


Undervisningsfag

Du skal vælge 3 undervisningsfag

Særlige profiler

Sportstræner, Musikpilot og TECH

Studiestart

September og februar

Ansøgningsfrister

Kvote 2 - 15. marts      Kvote 1 - 5. juli

Om læreruddannelsen i Silkeborg

 • I Silkeborg bliver du en del af en kultur og et fællesskab, der giver dig et fagligt og professionelt fundament. Målet med uddannelsen er, at du bliver en god lærer. Derfor har vi et nært samarbejde med praktikskolerne i og omkring Silkeborg, hvor du kommer til at afprøve dine fag og udvikle din egen lærerprofil.

  Skab din egen lærerprofil

  Som studerende i Silkeborg vil du opleve at have stor indflydelse på din uddannelse. Her er det nemt at sætte noget i gang, for der er aldrig langt fra idé til handling. Du er også selv med til skabe din helt egen lærerprofil.

  Man kan være lærer på mange måder. En af dem er din, hvad enten du vil være en bredt funderet lærer i tre fag eller du vil udvikle din helt egen profil. Det er der nemlig mulighed for på læreruddannelsen. I Silkeborg kan du vælge mellem en bred vifte af valgfag fra digital didaktisk design til æstetiske læreprocesser.

  Uanset hvilken lærer, du vil være, skal to ting være i orden: Du skal mestre dit fag og du skal kunne undervise i det. Det lærer du i Silkeborg.

  Praktik

  I løbet af din læreruddannelse skal du have tre praktikperioder på hver seks uger. Praktikken foregår enten på folkeskoler, privat- og friskoler eller på efterskoler i Region Midtjylland. Du har også mulighed for at gennemføre en af dine praktikker i udlandet.

  Trainee-meritlærer i Silkeborg - skræddersyet til dig!

  Trainee-meritlæreruddannelsen er en 3 til 4-årig læreruddannelse, hvor du har mulighed for vikararbejde i en skole, mens du læser. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som i meritlæreruddannelsen.

  Hvis trainee-meritlæreruddannelsen skal være et 3-årigt forløb, kræver det, at du får merit for det, der svarer til et fuldt undervisningsfag. Hvis du ikke kan opnå den merit, tager uddannelsen 4 år.

  Læs om trainee-meritlæreruddannelsen

  Campus Silkeborg

  Som studerende på læreruddannelsen i Silkeborg, bliver du en del af Campus Silkeborg.

  Læs om Campus Silkeborg

 • Sportstræner er for dig, der gerne vil have et trænercertifikat sammen med din læreruddannelse. I specialiseringen har du mulighed for at få en autoriseret træneruddannelse ved siden af din læreruddannelse

  Vil du gerne kombinere idræt med undervisning? Og har du lyst til at gennemføre en træneruddannelse indenfor enten fodbold, håndbold eller gymnastik ved siden af din uddannelse til lærer? Så er Sportstrænerlinjen i Silkeborg noget for dig!

  Professionelle trænerjobs for dig med et autoriseret certifikat

  Vil du fx være idrætslærer og sportstræner? Så er sportstrænerlinjen for dig, der har lyst til at kombinere idræt med undervisning. Du skal også være interesseret i at gennemføre en træneruddannelse inden for enten fodbold, håndbold eller gymnastik ved siden af din uddannelse til lærer.

  Som en del af sportstrænerlinjen kan du supplere din læreruddannelse med en certificeret træneruddannelse. Så er du både rustet til foreningsliv og idrætsefterskoler. For at tage sportstrænerlinjen skal du vælge idræt som et af dine undervisningsfag.

  Flere karrieremuligheder med en sportstrænerlinje

  • Lærerjobs ved særlige idrætslinjer i folkeskolen og ved idrætsefterskoler.
  • Trænerjobs inden for fodbold-, håndboldklubber og gymnastikforeninger.
  • Skolesportskonsulent i samarbejde med SFO- eller klubsport.
  • Sportstræner med autoriseret certifikat

  Som en del af sportstrænerlinjen kan du supplere din læreruddannelse med en certificeres træneruddannelse. For at tage sportstrænerlinjen skal du vælge idræt som et af dine undervisningsfag.

 • Musikpilot er for dig, der gerne vil være musiklærer. Specialiseringen henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde seriøst med musik og sang på enten folkeskole, efterskole eller i musikskoleregi.

  Musikpilotlinjen henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde seriøst med musik og sang på enten folkeskole-, efterskole- eller musikskoleregi.

  Du lærer at spille sammen med andre, får musikteori og lærer, hvad de forskellige instrumenter kan.

  Sæt musik på hverdagen

  I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med musik i både teori og praksis. Du lærer at:

  • Tilrettelægge workshops i SFO, skole og efterskole
  • Arbejde musikalsk med børn og unge
  • Tilrettelægge skoleprojekter, som fx skolekoncerter eller at sætte musik til skolens teaterstykke.
  • Lede arrangementer, events og koncerter
  • Udvikle undervisningsforløb i musik

  For at tage musikpilotlinjen, skal du vælge musik som et af dine undervisningsfag!

 • Vil du være firstmover med teknologiforståelse og digital dannelse? I profilen TECH sætter du fokus på lærerens arbejde med teknolog og dannelse. 

  Digitale teknologier er et uomgængeligt vilkår, som lærere og elever ikke kan undgå at forholde sig til. Men hvad betyder det for dig som kommende lærer? Og hvilke forventninger på dette område vil du blive mødt med på din kommende arbejdsplads?

  Du bliver sandsynligvis mødt med en forventning om, at du har en stærk lærerfaglig forståelse for digitale teknologier, samt lærerens aktive arbejde med elevernes digitale myndiggørelse i et stadig mere digitaliseret samfund, Dertil kommer, at der for tiden arbejdes med forsøg med teknologiforståelse i fag og som fag i folkeskolen. Der mangler lærere, der kan varetage faget, hvis det bliver obligatorisk for alle skoler. 

  Stor teknologisk og teoretisk viden

  I profilen bliver du udrustet til at kunne arbejde med et bredt og solidt repertoire af teoretisk viden om og praktiske erfaringer med at tackle de digitale og teknologiske muligheder og udfordringer, der venter dig i praksis. Du får også mulighed for at stifte bekendtskab med store dele af teknologiforståelse som fag og teknologifagligheden som del af fag i folkeskolen.

  I løbet af studiet får du opbygget dit beredskab til bedre at kunne forstå, vurdere og analysere digitale teknologier og medier i praksis. På teknologiers og mediers komplekse veje og indflydelse på lærergerningen og elevernes hverdag, samt samspillet mellem disse faktorer. I profilen lærer du også at reflektere over sammenhængen mellem teknologi(forståelse) og (digital)dannelse – såvel for dig selv som lærer og for eleverne.

  Centrale begreber i profilen

  Teknologi, teknologiforståelse, digital dannelse, demokrati, design, kreativitet, computational thinking, privacy, etik, data, kommunikationskritisk bevidsthed

 • På læreruddannelsen i Silkeborg kan du også tage læreruddannelsen som merituddannelse. 

  Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen, og derfor kan tage læreruddannelsen på kortere tid. Du tilrettelægger selv din uddannelse sammen med os, afhængig af dine kvalifikationer. 

  Læs mere om meritlæreruddannelsen

 • VIA Læreruddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  E: lisil@via.dk
  T: +45 87 55 31 00

  Studievejleder

  Allice Bonde Nissen
  T: +45 87 55 31 46
  E:abod@via.dk

  Træffetid: mandag 8.30-12.00 og onsdag 12.00-16.00

  Kirsten Rosholm
  T: +45 87 55 31 51
  E: kiro@via.dk

  Træffetid: tirsdag 8.30-12.00 og torsdag 8.30-14.00

  Uddannelsesleder:

  Anja Madsen Kvols
  E: amkv@via.dk
  T: 87 55 31 02

  Find os

  Find medarbejdere på uddannelsen

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv

Børn går på havn med lærer

Quiz

Besvar 5 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om læreruddannelsen.

Test din viden her