Traineelæreruddannelsen

På traineelæreruddannelsen bliver du knyttet til en skole, mens du læser til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen. Du kan læse til traineelærer på læreruddannelsen i Skive.

Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Skive

Studiestart

August

Praktik

24 uger

Om traineelæreruddannelsen

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed. Læs mere om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen
  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1. Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse på andet grundlag

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Skive

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav 

  Flere måder at læse til trainee-lærer

  Bemærk, at du både kan læse til traineelærer på 4 år, på samme vilkår som den ordinære læreruddannelse.

  Du kan også vælge tage en merittrainee-læreruddannelse. Den kan du læse både i Skive og i Silkeborg. 

  Læs mere om merittraineelæreruddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af fire elementer og kombinerer både faglige og pædagogiske områder i undervisningen:

  • Undervisningsfag
  • Grundfagligheden
  • Fire praktikperioder
  • Afsluttende lærerfaglig bacheloreksamen

  Undervisningsfag

  • Undervisningsfag er de fag, du lærer at undervise i. De svarer til fagene i folkeskolen. Du skal vælge tre undervisningsfag, som du opnår undervisningskompetence i. 

  • Det første er dit hovedfag (dansk, matematik eller engelsk). Dernæst vælger du yderligere to undervisningsfag som fx musik, idræt, natur og teknologi, eller andre. Det giver dig mulighed for at sammensætte din uddannelse efter dine interesser.

  • Ud over folkeskolens fag kan du også vælge dansk som andetsprog eller specialpædagogik.

  Du skal vælge dit første undervisningsfag lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør. 

  Læs om de forskellige undervisningsfag

  Grundfagligheden

  Fagene i grundfagligheden giver dig kompetencer til at arbejde med den enkelte elevs læring, udvikling, trivsel og dannelse. 

  Der er fire obligatoriske fag samt 1-2 valgfag under grundfagligheden:

  • Pædagogik og almen didaktik

  • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik

  • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet

  • Dansk som andet sprog

  • 1 - 2 valgfag

  Særlige profiler

  På læreruddannelsen i VIA kan du vælge mellem 7 forskellige profiler. Profilerne giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere inden for Outdoor og grøn balance, efterskole, musik, sproglærer, kreativitet og animation, sportstræner eller teknologiforståelse. 

  Læs mere om profilerne

  De fire praktikperioder

  I de fire praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Der er praktik med mødepligt på hvert af de fire studieår. På første studieår er du i praktik på den samme skole sideløbende med undervisningen på uddannelsesstedet. Det kan fx være én fast dag om ugen på praktikskolen. Praktikforløb i de øvrige år ligger typisk i kortere sammenhængende perioder. 

  I praktikken lærer du at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb i samarbejde med din vejleder på praktikskolen. Det giver dig mulighed for at reflektere over din undervisning og udvikle den videre igennem uddannelsen.

  Afsluttende lærerfagligt bachelorprojekt

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Se semesterstruktur for uddannelsen - påbegyndt i august 2023

   
  Læreruddannelsen Semesterstruktur 2023

  Fag og moduler  1. studieår  2. studieår 3. studieår 4. studieår
  UV fag 1
  (Dansk/matematik/engelsk)
   25 25
   
  UV fag 2    15 20
  UV fag 3      15  20 
  Praktik  10 10 10 10
  Pædagogik og almen didaktik  10
     10
  Pædagogik, psykologi,
  inklusion og specialpædagogik
   10  10    
  Livsoplysning 5
  15  
  Dansk som andetsprog
       5
  Kurser       5
  Bachelor        10

  ECTS

  60 60 60 60

  Læs mere

  Se studieordninger

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Du studerer og arbejder på samme tid

  Under trainee-uddannelsen er du ansat i en uddannelsesstilling (trainee-stilling) på en skole. Typisk arbejder du ca. 30 procent af en ugentlig arbejdstid.

  Resten af tiden er du studerende, og følger de fag, der knytter sig til læreruddannelsen.

  Du søger om en uddannelsesstilling:

  Enten: Ved at søge en uddannelsesstilling, der bliver slået op på en skole eller gennem en kommune. Kontakt eventuelt en specifik kommune eller skole og spørg, om de har en uddannelsesstilling til folkeskolelærer.

  Eller: Ved selv at rette henvendelse direkte til en skole, herunder private, fri– og efterskoler, og undersøge, om du kan blive ansat som trainee.

  Studiets opbygning

  Trainee-læreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige læreruddannelse. Du arbejder cirka 11-12 timer om ugen på den skole, hvor du har din uddannelsesstilling. De resterende dage studerer du på læreruddannelsen. Studiet er tilrettelagt med hele dage på studiet og hele dage på skolen.

  Arbejdet på skolen ved siden af studiet skaber en særlig mulighed for, at du får erfaring med undervisning og lærerarbejde samtidig med, du er studerende.

  Læreruddannelsen i Skive

  Som traineelærerstuderende bliver du knyttet til læreruddannelsen i Skive og til den skole, hvor du får ansættelse.

  Læs mere om læreruddannelsen i Skive

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for flere informationer.

  Henriette Falling

  E: hefa@via.dk

   

 • Som lærerstuderende skal du i praktik af fire omgange. Der ligger en praktik på hvert studieår. Praktikken er en integreret del af uddannelsen, og læreruddannelsen støtter dig i at udvikle et fagligt, pædagogisk og didaktisk grundlag for at undervise i skolens fag i et tæt samarbejde med de tilknyttede uddannelsesskoler. Det betyder, at du på forskellig vis vil opleve sammenhænge mellem det, der foregår i fagene på uddannelsen, og det du beskæftiger dig med i dine praktikker.

  I alle praktikkerne kommer du til at fokusere på din undervisningsfag, grundfagligheden og praktikken. På uddannelsen lærer du både at arbejde i dybden med de enkelte fagområder, og på tværs i et tværfagligt og integreret samarbejde.

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold. 

 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler, og på lige fod med kollegaer, der har taget en professionsbachelor til lærer. 

  Du kan også specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplomniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt os

  Trainee-læreruddannelsen i Skive

  T: +45 87 55 32 00 E: liski@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  +45 87 55 32 00
  liski@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Andre måder at læse til lærer på

Læreruddannelsen

Læs til lærer i Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive eller Aarhus
Læs om læreruddannelsen

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen - Meritlæreruddannelse - Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere. - Netbaseret læreruddannelse - Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)