Traineelæreruddannelsen

På traineelæreruddannelsen bliver du knyttet til en skole, mens du læser til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen. Du kan tage trainee-læreruddannelsen på læreruddannelsen i Silkeborg og Skive.

Om traineelæreruddannelsen

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed. Læs mere om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen
  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1. Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse på andet grundlag

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Silkeborg og, Skive

  Februar: Silkeborg. 

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav 

  Flere måder at læse til trainee-lærer

  Bemærk, at der findes tre andre måder at læse til traineelærer. Læs mere om dem længere nede på siden. Der kan være forskellige måder at søge ind på alt efter, hvilken type trainee-læreruddannelse, du ønsker. 

  • Merit-traineelærer

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør.  

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Når du læser til trainee-lærer, er du knyttet til en skole i løbet af din uddannelse. Du bliver knyttet til en skole, samtidig med at du læser på læreruddannelsen. 

  Læs mere om traineelæreruddannelsen i Skive og Silkeborg: 

 • I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du er i gang med at uddanne dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer.

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, anden og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

  Jon Edlund læreruddannelsen

  Mød Jon, der fortæller om at være i praktik 
 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

 • Kontakt os

  Trainee-læreruddannelsen i Skive
  T: +45 87 55 32 00 E: liski@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  +45 87 55 32 00
  liski@via.dk

  Trainee-meritlæreruddannelsen i Silkeborg

  Stine Søndergaard Petersen

  T: 87 55 21 03

  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Læreruddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  +45 87 55 31 00
  lisil@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Traineelærer på forskellige måder

 • Du kan tage en ordinær traineelæreruddannelse på VIA Læreruddannelsen i Skive. Uddannelsen tager fire år, og du bliver ansat på en folkeskole samtidig med, at du læser. Uddannelsen som trainee er en 4-årig læreruddannelse og følger den samme bekendtgørelse som læreruddannelsen. Du skal til de samme prøver, og nå de samme mål.

  Du studerer og arbejder på samme tid

  Under trainee-uddannelsen er du ansat i en uddannelsesstilling (trainee-stilling) på en skole. Typisk arbejder du ca. 30 procent af en ugentlig arbejdstid.

  Resten af tiden er du studerende, og følger de fag, der knytter sig til læreruddannelsen.

  Du søger om en uddannelsesstilling:

  Enten: Ved at søge en uddannelsesstilling, der bliver slået op på en skole eller gennem en kommune. Kontakt eventuelt en specifik kommune eller skole og spørg, om de har en uddannelsesstilling til folkeskolelærer.

  Eller: Ved selv at rette henvendelse direkte til en skole, herunder private, fri– og efterskoler, og undersøge, om du kan blive ansat som trainee.

  Studiets opbygning

  Trainee-læreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige læreruddannelse. Du arbejder cirka 11-12 timer om ugen på den skole, hvor du har din uddannelsesstilling. De resterende dage studerer du på læreruddannelsen. Studiet er tilrettelagt med hele dage på studiet og hele dage på skolen.

  Arbejdet på skolen ved siden af studiet skaber en særlig mulighed for, at du får erfaring med undervisning og lærerarbejde samtidig med, du er studerende.

  Hvordan gør jeg?

  For at blive optaget på trainee-læreruddannelsen, skal du søge ind på VIA Læreruddannelsen Skive.

  Læs mere under adgangskrav og optagelse

  Du kommer til at læse på læreruddannelsen i Skive

  Læs mere om læreruddannelsen i Skive

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for flere informationer.

  Henriette Falling

  E: hefa@via.dk

   

 • Du kan læse trainee-meritlæreruddannelsen på læreruddannelsen i Silkeborg og i Skive.

  40 % på arbejde - 60 % på uddannelsen

  Under uddannelsen har du mulighed for at blive knyttet til en skole som vikar i ca. 40 procent af en ugentlig arbejdstid. Det betyder, at du har mulighed for at tjene 11.-12.000 kr. pr. måned i de 3 eller 4 år uddannelsen tager. Læreruddannelserne i Silkeborg og Skive har lavet partnerskabsaftaler med sine samarbejdskommuner. De åbner for, at du som studerende kan blive tilknyttet som vikar på en skole. Kontakten til skolerne skal du selv skabe. Oversigten over skolerne i de kommuner vi samarbejder med, kan du få ved at henvende dig til os. 

  De sidste 60 procent af tiden er du studerende på læreruddannelsen og følger de fag, der knytter sig til trainee-meritlæreruddannelsen. Du skal regne med at gennemføre cirka 12-15 moduler, alt efter hvor meget merit du kan få for tidligere uddannelsesforløb. (Hvert modul koster 5.000 kroner)

  Hvordan gør jeg?

  Læreruddannelsen i Silkeborg

  For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Silkeborg, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Silkeborg.

  VIA Læreruddannelsen i Silkeborg arbejder sammen med Skanderborg, Herning, Ikast og Silkeborg Kommune. (Andre kommuner kan komme på tale efter aftale).

  Hent ansøgningsskema til merittraineelæreruddannelsen i Silkeborg (pdf) 

  Som studerende på trainee-meritlæreruddannelsen studerer du på Campus Silkeborg

  Læs mere om Campus Silkeborg

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Læreruddannelsen i Skive

  For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Skive, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Skive.

  VIA Læreruddannelsen i Skive arbejder sammen med Mors, Skive, Thisted og Viborg Kommune. (Andre kommuner kan komme på tale efter aftale).

  Hent ansøgningsskema til merit-traineelæreruddannelsen i Skive (pdf) 

  Som studerende på trainee-meritlæreruddannelsen studerer du på læreruddannelsen i Skive

  Læs mere om læreruddannelsen i Skive

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Henriette Falling

  E: hefa@via.dk

Andre måder at læse til lærer på

Læreruddannelsen

Læs til lærer i Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive eller Aarhus
Læs om læreruddannelsen

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen
- Meritlæreruddannelse
- Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere.
- Netbaseret læreruddannelse
- Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)