Studieformer

Studieformer til forskellige aktiviteter på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

På meritpædagoguddannelsen i Aarhus møder du forskellige former for studieaktiviteter (undervisning).

  • Forelæsninger, oplæg og andre undervisningsformer sammen med en underviser
  • Forberedelse til undervisning og gruppe/projektarbejde. 
  • Selvstændigt arbejde
  • Selvstændigt arbejde, vejledning og anden fælles undervisning

Se mere om de forskellige studieformer på VIAs uddannelser