Information til censorer 

Hent information vedrørende pædagogisk assistentuddannelserne i Horsens og Viborg.

Er du censor ved VIA Pædagogisk assistent i Viborg eller Horsens?

Her finder du de relevante bekendtgørelser og cirkulærer samt de lokale undervisningsplaner og bestemmelser for afvikling af eksamen.

Regelsæt for pædagogisk assistentuddannelse

Bekendtgørelse om pædagogisk assistentuddannelse Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelser

Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Afvikling af eksamen

Se prøvevejledning (pdf)

Vejledning til WISEflow (pdf)

Lokale undervisningsplaner

Se lokale undervisningsplaner for den pædagogiske assistentuddannelse

Timelønnet undervisning samt censorvederlag

Cirkulære om censorvederlag CIR nr. 12407 af 17/01/2001

Transportudgifter

Pædagogisk assistentuddannelse i Viborg og Horsens godtgør ikke udgifter til fly, medmindre der foreligger en aftale herom mellem censor og uddannelsesstedet.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed, er du velkommen til at kontakte os:

Jane Hermann, studieadministrativ partner
E: jhe@via.dk
T: +45 87 55 37 06

Birgitte Mikkelsen, uddannelsesleder
E: birm@via.dk
T: +45 87 55 37 10