Information til censorer 

Hent information vedrørende pædagogisk assistentuddannelserne i Horsens og Viborg.

Er du censor ved VIA Pædagogisk assistent i Viborg eller Horsens?

Her finder du de relevante bekendtgørelser og cirkulærer samt de lokale undervisningsplaner og bestemmelser for afvikling af eksamen.

Regelsæt for pædagogisk assistentuddannelse

Afvikling af eksamen

Lokale undervisningsplaner

Timelønnet undervisning samt censorvederlag

Transportudgifter

Pædagogisk assistentuddannelse i Viborg og Horsens godtgør ikke udgifter til fly, medmindre der foreligger en aftale herom mellem censor og uddannelsesstedet.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende din censorvirksomhed, er du velkommen til at kontakte os:

Jane Hermann, studieadministrativ partner
E: jhe@via.dk
T: +45 87 55 37 06

Birgitte Mikkelsen, uddannelsesleder
E: birm@via.dk
T: +45 87 55 37 10