Akademiuddannelser

Tag en akademiuddannelse og styrk dine kompetencer. En akademiuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse for dig, der har mindst 2 års erhvervserfaring. Du kan også sagtens nøjes med at tage enkelte af vores akademimoduler, hvis du ikke ønsker at tage en hel akademiuddannelse. 

Uddannelser

Få svar på dine spørgsmål om akademiuddannelse

 • En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS og tager typisk tre år i alt, hvis du tager ét modul ad gangen. 

  En akademiuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt, og du vælger selv, hvor mange moduler du følger ad gangen. På den måde kan du selv styre tilrettelæggelsen af din uddannelse. Til et modul skal du regne med ca. 7-8 undervisningsdage.

  En akademiuddannelse giver dig mulighed for at lære nyt og udbygge dine kompetencer, samtidig med at du arbejder.

  Se alle VIAs akademiuddannelser.

 • Det tager typisk tre år at færdiggøre en hel akademiuddannelse, hvis du tager et modul ad gangen. Men det er dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud.

  Find VIAs akademiuddannelser her

  Du kan tage hele akademiuddannelsen, eller du kan nøjes med enkelte moduler, som giver dig de kompetencer, du er på udkig efter. Hvis du vil tage en hel akademiuddannelse skal den være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul. Du kan også inddrage moduler fra andre akademiuddannelser i din uddannelse. På den måde kan du kombinere på tværs af faglige områder og løbende bygge ovenpå, i det tempo der passer dig.

 • En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

  En akademiuddannelse giver dig konkrete kompetencer inden for dit arbejdsfelt eller supplerer din faglighed med ny viden og retninger, hvis du sigter mod at skabe nye jobmuligheder. Du sikrer dig nye kompetencer, som du kan bruge i dit nuværende job, eller som du kan bruge til at fremme din fremtidige karriere.

  Der er tale om en solid opkvalificering, hvor du får rig mulighed for gennem teori, metoder og værktøjer at bygge oven på det, du allerede kan. Og da du i undervisningen kommer til at arbejde med eksempler fra din egen hverdag, bliver studiet levende og håndgribeligt, så du kan gå ud og bruge den nye viden fra dag ét.

  Når du har gennemført en akademiuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en diplomuddannelse.

 • Diplom- og akademiuddannelser er videreuddannelser målrettet voksne med erhvervserfaring.

  Forskellen på akademiuddannelse og diplomuddannelse er niveauet for uddannelsen, og der er derfor forskel på adgangskravene.

  For at kunne tage en akademiuddannelse skal du have en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau og to års relevant erhvervserfaring. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav til en akademiuddannelse.

  For at kunne tage en diplomuddannelse skal du som minimum have kort videregående uddannelse, eksempelvis en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Læs mere om adgangskravene til diplomuddannelse

 • For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En gymnasial uddannelse fx hf, hhx eller htx
  • En relevant grunduddannelse for voksne
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de ovenstående

  Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. De to år må godt være opnået sideløbende med uddannelsen, hvis du har en erhvervsuddannelse.

  Oversigt over det danske uddannelsessystem

  Figuren viser en oversigt over det danske uddannelsessystem. 

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en akademiuddannelse og dertilhørende moduler, men du har kompetencer som kan sidestilles med det, så kan du søge om et få vurderet dine realkompetencer.

  Læs mere om realkompetencevurdering

 • Prisen på din akademiuddannelse afhænger af, hvilke moduler du vælger. Prisen per modul ligger mellem 8.000-15.000 kr. Og en hel akademiuddannelse koster typisk mellem 60.000 og 75.000 kroner.

  Priserne for de enkelte moduler kan ses på modulbeskrivelsen for de moduler, du gerne vil tage, og på den måde kan du regne sammen, hvad din akademiuddannelse vil koste.

  Se VIAs akademiuddannelser her

  Opfylder du en række forskellige kriterier, kan du søge økonomisk støtte og tilskud. Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, kompetencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

  Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte

 • Har du yderligere spørgsmål omkring det at tage en akademiuddannelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere. 

  Få karriere- og studievejledning

Mere om akademiuddannelser