Diplomuddannelser

Det kan være en stor beslutning at give sig i kast med en hel diplomuddannelse. Men vidste du, at du bare kan gå i gang – uden at forpligte dig til mere end ét enkelt diplommodul ad gangen? Alle VIAs diplomuddannelser kan tilpasses både dit arbejdsliv, dine karrieredrømme og dit privatliv. Det er helt op til dig, om du tage modulerne i forlængelse af hinanden, eller om du vil holde pauser undervejs – en diplomuddannelse kan derfor tage fra 2 til 6 år.

Diplomuddannelser

Få svar på dine spørgsmål om diplomuddannelse

 • En diplomuddannelse er en videregående voksenuddannelse, som du kan tage samtidig med, at du arbejder.

  En diplomuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt. Ofte er diplomuddannelsen bygget op med 2-3 obligatoriske moduler og en række valgfrie moduler, som du kan kombinere og vælge, alt efter dit behov og din faglige interesse.

  I VIA kan du vælge mellem 20 forskellige diplomuddannelser inden for blandt andet pædagogik, sundhed, ledelse, projektledelse, design, byggeri og offentlig administration. 

  Se alle VIAs diplomuddannelser her

 • Det tager typisk tre år at færdiggøre en hel diplomuddannelse, hvis du tager ét modul ad gangen. Men alle VIAs diplomuddannelser kan tilpasses både dit arbejdsliv, dine karrieredrømme og dit privatliv – så du vælger helt selv, hvor mange moduler du følger ad gangen.

  Du bestemmer også selv, om du vil tage hele diplomuddannelsen, eller du vil nøjes med enkelte moduler, som giver dig de kompetencer, du er på udkig efter.

  Find VIAs diplomuddannelser her

  Hvis du vil tage en hel diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul. Det betyder, at du sagtens kan vælge at holde pauser undervejs, hvis du har behov for det.

 • En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS-point.

  Ved at tage en diplomuddannelse, får du en solid opkvalificering, hvor der er rig mulighed for, gennem teori, metoder og redskaber, at bygge oven på det, du allerede kan. I undervisningen arbejder du med eksempler fra din egen hverdag, så du kan gå ud og bruge din nye viden fra dag ét.

  Når du har gennemført en diplomuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en masteruddannelse. Der kan være særlige adgangskrav til masteruddannelser, så det er en god idé at kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder den masteruddannelse, du er interesseret i og spørge ind til det.

 • Både akademi- og diplomuddannelser er målrettet voksne med erhvervserfaring.

  Forskellen på akademiuddannelse og diplomuddannelse er uddannelsesniveauet. Derfor er der også forskel på adgangskravene.

  For at kunne tage en akademiuddannelse skal du have en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau og to års relevant erhvervserfaring. Du kan læse mere om adgangskrav til akademiuddannelse.

  Ønsker du en diplomuddannelse skal du som minimum have kort videregående uddannelse, eksempelvis en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Læs mere om de specifikke adgangskrav til en diplomuddannelse.

 • For at få adgang til en diplomuddannelse skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse f.eks. en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bachelor. Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Oversigt over det danske uddannelsessystem

  Figuren viser en oversigt over det danske uddannelsessystem.

  Hvis du ikke opfylder kravene, men har andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering.

  Læs mere om realkompetencevurdering

 • Prisen på din diplomuddannelse afhænger af, hvilke moduler du vælger. Prisen per modul ligger mellem 9.000-21.000 kr. Og en hel diplomuddannelse koster typisk mellem 59.000 og 110.000 kroner. 

  Priserne for de enkelte moduler kan ses på modulbeskrivelsen for de moduler, du gerne vil tage, og på den måde kan du regne sammen, hvad din diplomuddannelse vil koste.

  Se VIAs diplomuddannelser her

  Opfylder du en række forskellige kriterier, kan du søge økonomisk støtte og tilskud. Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, kompetencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

  Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte

 • Har du yderligere spørgsmål omkring det at tage en diplomuddannelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere. 

  Få karriere- og studievejledning

Mere om diplomuddannelser