Fælles kompetenceudvikling på socialområdet (voksne)

Arbejder I med mennesker der befinder sig i udkanten af samfundet og de sociale fællesskaber? Har I brug for fælles kompetenceudvikling til at styrke jeres indsats? Savner I greb til at gøre indsatsen mere sammenhængende? Eller har I brug for ny viden og nye metoder for at styrke indsatsen for mennesker i udsathed? Så kan vi hjælpe jer.

Voksne

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra socialområdet (voksne).

Mennesker i udsathed kræver særlig viden og handlekompetencer. Er I klædt på?

Gruppen af socialt udsatte voksne er ofte en bred og sammensat gruppe, men en fællesnævner er ofte, at de både er i udkanten af de sociale og de samfundsmæssige fællesskaber. Som fagprofessionelle på området, ved I alt om, er forskellighederne ofte større end lighederne, for blandt samfundets allersvageste, kan det være svært at identificere en primær problematik - og ofte er problemstillingen både kompleks og sammensat. 

Det stiller store krav til jer som professionelle, der både spiller en vigtig rolle i rammesætningen omkring mennesket i udsathed, mødet med den enkelte og den enkeltes muligheder i forsøget på at leve et værdigt liv på sine egne betingelser.

Her er metodeberedskabet afgørende, og hos VIA hjælper vi jer med at blive rustet til hverdagen med viden og metoder, som kan afhjælpe jeres oplevede udfordringer.

Det kan også være, I har brug for kompetenceløft omkring inklusions- og eksklusionsmekanismer? At I er en gruppe, der har behov for mere viden omkring dobbeltdiagnoser? Eller I vil udvikle det tværgående samarbejde? Eller måske er I en gruppe, som gerne vil rustes til konflikthåndtering? 

I VIA kan vi skræddersy et uddannelsesforløb eller kompetenceløft præcis til jeres behov. Vi byder ind med nyeste viden, teori med afsæt i den konkrete udfordring og metoder til praksis.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra socialområdet (voksne). Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at kriminalforsorgen, politiet, kommuner, regioner, private aktører, ngo’er, afdelinger og teams, mm. har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Alle kompetence- og uddannelsesforløb udspringer af praksis og relateres til praksis. Vi inddrager praksiseksempler, og vi arbejder med kritisk refleksion over egen faglighed og faglige tilgange.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til det sociale område. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Charlotte Vange Løvstad