ICS - Integrated Children’s System

Har du lyst at kvalificere arbejdet med ICS og/eller børnehandicap og udredningsværktøjet? På denne side finder du en bred vifte af muligheder for fordybelse og kvalificering i arbejdet med ICS og udredningsværktøjet.

ICS - en helhedsorienteret metode

ICS er en helhedsorienteret metode, du kan anvende i hele sagsgangen med udsatte børn, unge og deres familie. Metoden er blevet forenklet og opdateret af Socialstyrelsen.

Du sikrer dig et socialfagligt løft, et styrket fokus på barnet/den unge og en systematisk tilgang. Der er fokus på faglig kvalitet i hele sagsprocessen med barnet, den unge og familien. Med ICS får du nyeste viden i relation til barnets/den unges udvikling, forældrekompetencer samt familie og netværk.

Hvad er udredningsværktøjet?

Udredningsværktøjet er udviklet til at understøtte sagsbehandlerens faglige arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelse og/eller indgribende kroniske eller varige lidelser.

ICS er det faglige fundament i udredningsværktøjet, og formålet med udredningsværktøjet er at understøtte en systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling. Der er fokus på at inddrage barnet, familien og netværket.

Kompetenceudvikling

Har du lyst kompetenceudvikling på området? Så er der er en bred vifte af muligheder for fordybelse og kvalificering i arbejdet med ICS og udredningsværktøjet.

De forskellige muligheder:

 • Tag selv på ICS-kursus eller bestil et skræddersyet forløb sammen med dine kolleger.
 • Klæd superbrugeren på som fagligt fyrtårn og faglig sparringspartner.
 • Træk på ICS-faglig sparring eller faglig sparring på børnehandicap.
 • Kontakt os for at få tilrettelagt lige det forløb I har behov for på arbejdspladsen.
 • Få konsulentbistand til implementeringsprocessen.
 • Børnekataloget: rekvirer et gratis metodekursus i ICS eller i Udredningsværktøjet til jeres organisation.

Mere om ICS og Udredningsværktøjet

 • I har mulighed for at rekvirere et gratis metodekursus, der afholdes i jeres egen organisation. På metodekurserne får I tre dages træning i anvendelsen af konkrete metoder og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne understøtter udbredelse og implementering af ICS og udredningsværktøjet. Kurserne tilrettelægges på et formøde mellem ledelse og kursusleverandør.

  Metodekurserne udbydes som en del af Børnekataloget og er finansieret af Social- og Boligstyrelsen. Kurserne kan derfor afholdes gratis i egen organisation med 15-40 deltagere.

  Du kan læse mere og ansøge om et rekvireret kursus her. 

 • Som arbejdsplads kan I også vælge at få et særligt tilrettelagte uddannelsesforløb eller temadag til et brush up, som et supplement eller til fordybelse på udvalgte områder.

  Vi tager fat om udvalgte ICS-tematikker, der har relevans for jeres arbejde med ICS. Forløbene tilrettelægger vi i tæt samspil med jer, så det matcher jeres behov. Mulighederne er mange.

  Det kan fx være, at I

  • har brug for en samlet introduktion til ICS.
  • har behov for et brush up på ICS, efter at DUBU har taget over en tid.
  • ønsker at gå i dybden med særlige perspektiver - fx tilknytnings- og relationsteorier, neuropsykologi, mentalisering eller resiliensprocesser.
  • vil styrke kvaliteten af den socialfaglige analyse og vurdering med et blik på indsatstrappen.
  • ønsker at arbejde med ICS-magneterne som sparringsredskab, fx til at styrke fokus og sikre, at undersøgelsen ikke er mere omfattende end formålet tillader.
  • vil styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem myndighed og udfører med ICS som fælles referenceramme.
  • vil styrke plejefamiliernes viden og forståelse for ICS og arbejde med, hvordan denne viden kan omsættes i statusudtalelser.
  • arbejder med dokumentation i en socialpædagogisk praksis og gerne vil styrke sammenhængen mellem den faglige dokumentation og ICS.
 • Vi tilbyder også forløb i forhold til jeres arbejde med udredningsværktøjet. Måske har I behov for

  • at styrke anvendelsen af udredningsværktøjet, fx valg af dimensioner i forhold til formål med udredningen, beskrivelsen, analysen eller den faglige vurdering.
  • at styrke kvaliteten i de faglige overvejelser og vurderinger.
  • at anvende målgruppevurderinger.
  • at arbejde med faglig sparring ud fra udredningsværktøjet og redskaberne (ægget mv.).
  • at gå i dybden med særlige handicapfaglige perspektiver og handicapfaglig viden i relation til arbejdet med udredningsværktøjet.
  • at arbejde med skalering.
  • at Styrke arbejdet med den frivillige handleplan og arbejdet med at formulere formål og konkrete mål.
  • at styrke samspillet mellem ICS og udredningsværktøjet, herunder sondringen mellem udredning og børnefaglig undersøgelse.
 • Har du som faglig leder eller konsulent ansvar for at implementere eller kvalificere anvendelsen af ICS og udredningsværktøjet, så har du måske behov for en faglig sparringspartner og ekstern konsulent, der kan indgå med målrettet ICS-faglig sparring eller sparring omkring udredningsværktøjet - og bidrage ind i jeres konkrete implementerings- og udviklingsproces.

  Få et klippekort til ICS-konsulentbistand, fx. fem gange to timers sparring, som I kan trække på, når I har behov. Book et uforpligtende møde eller ring og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kurser og moduler