Børnerådgiver: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Tag Børnerådgiverforløbet: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, hvis du vil højne dine professionelle kompetencer og få både viden og konkrete færdigheder i arbejdet med inddragelse og samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner. Du har endda mulighed for tilskud på børne- og ungeområdet - læs mere under hvem kan deltage.

Det har været et fantastisk udviklende forløb. Jeg er blevet opmærksom på de forskellige metoder/veje at gå. Jeg har nu en rygsæk fuld af brugbare redskaber.

Annemette Skou, Børnerådgiver

Om retningen

 • Du får styrket din faglige viden om udsathed, risikofaktorer og handlemuligheder. Du fordyber dig i teoretiske tilgange og konkrete metoder til samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner – du bliver du klædt på til at arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familie samt andre betydningsfulde aktører.

  Du bliver bedre til:
  • At forstå barnets, den unges og familiens udsathed – i dets kontekst
  • At tage udgangspunkt i barnets perspektiv og rettigheder
  • At arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familier
  • At arbejde tværprofessionelt og inddrage betydningsfulde aktører i barnet, den unge, familiens liv
  • At tilrettelægge og gennemføre komplekse samtaler med børn, unge og familier
  • At påtage dig et professionelt ansvar og kende handlemuligheder i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner 

  Vi inddrager den erfaring, du tager med ind i undervisningen, og vi bringer herved teori og metode tæt på din praksis. På den måde styrker vi sammen dine professionelle kompetencer i arbejdet med børn, unge og familier.

  Du møder erfarne undervisere, som er fagligt opdaterede og specialiserede inden for forskellige specialeområder. Du vil samtidig møde udvalgte fagpersoner fra Børns Vilkår som gæsteundervisere.

 • Modulerne er for dig, der til dagligt arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Du er fx medarbejder i dagtilbud, skole, SFO eller klub, i familieafdelinger på forvaltningen, på opholdssteder og døgninstitutioner, på krisecentre, er sundhedsplejerske, medarbejder inden for det boligsociale og opsøgende medarbejdere eller som frivillige i Børns Vilkår eller andre NGO'er med mere.

  Lige nu kan du få tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler eller til en fuld diplomuddannelse hvis du tilhører målgruppen. Læs om dine m​​uligheder her.

  Du har eventuelt også mulighed for at søge delvis finansiering via Kompetencemidlerne, afhængig af din faglige organisation. Læs mere på den kommunale kompetencefonds hjemmeside.

 • Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier er en ny uddannelsesretning under den sociale diplomuddannelse, og indgår i uddannelsesforløbet til Børnerådgiver. Der er to retningsspecifikke moduler:

  Du kan tage modulerne enkeltvis eller samlet som en afgrænset faglig enhed. Tager du begge moduler i retningen, får du et samlet bevis for gennemført Børnerådgiverforløb. Vi anbefaler at du tager moduler i nævnte rækkefølge, men du kan tage dem i den rækkefølge, der giver bedst mening for dig.

  Du kan også tage modulerne som et led i en fuld diplomuddannelse. En fuld diplomuddannelse med specialisering indenfor Børnerådgivning – Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier udgør 60 ECTS og består af obligatoriske moduler fra den sociale diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt. Den kan fx se sådan her ud:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sociale diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den sociale diplomuddannelse.

  Adgangskrav
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​​

  Læs mere om Børnerådgiver: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder