Om akademiuddannelser

En akademiuddannelse giver dig - sammen med din erhvervserfaring - kompetencer svarende til en erhvervsakademiuddannelse (en kort videregående uddannelse). Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point, og du studerer om dagen eller om aftenen sideløbende med dit job.

En akademiuddannelse er en kort kompetencegivende videreuddannelse, som giver dig ny viden og handlemuligheder, du kan overføre direkte til dine daglige jobfunktioner eller bruge i dit fremtidige karriereforløb. 

Akademiuddannelser er baseret på den nyeste viden om centrale tendenser inden for det erhverv eller den profession, som uddannelsen handler om. 

Se hvilke akademiuddannelser, vi tilbyder

Er der adgangskrav?

Ja. For at få adgang til en akademiuddannelse, skal du have en gymnasial uddannelse, en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau. Derudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. De to år må godt være opnået sideløbende med din adgangsgivende uddannelse, hvis det er en erhvervsuddannelse. 

Opfylder du ikke adgangskravet om den adgangsgivende uddannelse, men har færdigheder og kompetencer, der kan sidestilles med dette, kan du ansøge om adgang på baggrund af dine realkompetencer.

Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem i og uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

Opfylder du ikke kravet om to års erhvervserfaring, men har den adgangsgivende uddannelse, kan du ikke få anerkendt realkompetencer svarende til den manglende erhvervserfaring. Her skal du opfylde kravet om de to års relevant erhvervserfaring.

Hvad kan jeg bruge en akademiuddannelse til?

En akademiuddannelse er et oplagt valg, hvis du ønsker en uddannelse af kortere varighed, som giver dig konkrete kompetencer inden for dit arbejdsfelt, eller hvis du vil supplere din faglighed med nye retninger.

Når du har gennemført en akademiuddannelse, kan du desuden vælge at læse videre på en diplomuddannelse eller en bacheloruddannelse.

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. 

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Kan jeg nøjes med at tage enkelte moduler?

Ja. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.

Hvordan er en akademiuddannelse opbygget?

En hel akademiuddannelse har et omfang på 60 ECTS-point. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år. 

ECTS står for European Credit Transfer System og er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

En akademiuddannelse består af en række obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Modulerne er på henholdsvis 5, 10 eller 15 ECTS-point. 

På nogle akademiuddannelser kan du tage dele af uddannelsen over nettet - det kan du læse mere om på beskrivelsen af de enkelte uddannelser.

Kan jeg sammensætte min egen akademiuddannelse?

Ja. Du har mulighed for at trække fag fra en af de andre akademiuddannelser ind i den uddannelse, du har valgt. På den måde, kan du skabe præcis den kombination af moduler, som passer bedst til dig. 

Kontakt en studievejleder og få hjælp til at sammensætte din akademiuddannelse på den rigtige måde.

Kan jeg få økonomisk støtte under uddannelsen?

Ja, hvis du opfylder kriterierne, kan du ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte

Få et overblik over uddannelsessystemet:

Oversigt over det danske uddannelsessystem