Hvad er en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse giver dig mulighed for at lære nyt og udbygge dine kompetencer, samtidig med at du arbejder. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS og tager typisk tre år i alt, hvis du tager ét modul ad gangen.

Om akademiuddannelser

En akademiuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt, og du vælger selv, hvor mange moduler du følger ad gangen. På den måde kan du selv styre tilrettelæggelsen af din uddannelse. Til et modul skal du regne med ca. 7-8 undervisningsdage.

Det er dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage hele akademiuddannelsen, eller du kan nøjes med enkelte moduler, som giver dig de kompetencer, du er på udkig efter. Hvis du vil tage en hel akademiuddannelse skal den være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul. Du kan også inddrage moduler fra andre akademiuddannelser i din uddannelse. På den måde kan du kombinere på tværs af faglige områder og løbende bygge ovenpå, i det tempo der passer dig.

Uddannelsen åbner døre

En akademiuddannelse giver dig konkrete kompetencer inden for dit arbejdsfelt eller supplerer din faglighed med ny viden og retninger, hvis du sigter mod at skabe nye jobmuligheder. Du sikrer dig nye kompetencer, som du kan bruge i dit nuværende job, eller som du kan bruge til at fremme din fremtidige karriere.

Der er tale om en solid opkvalificering, hvor du får rig mulighed for gennem teori, metoder og værktøjer at bygge oven på det, du allerede kan. Og da du i undervisningen kommer til at arbejde med eksempler fra din egen hverdag, bliver studiet levende og håndgribeligt, så du kan gå ud og bruge den nye viden fra dag ét.

Når du har gennemført en akademiuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En gymnasial uddannelse fx hf, hhx eller htx
  • En relevant grunduddannelse for voksne
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. De to år må godt være opnået sideløbende med uddannelsen, hvis du har en erhvervsuddannelse.

Oversigt over det danske uddannelsessystemFigur1: Oversigt over det danske uddannelsessystem

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en akademiuddannelse og dertilhørende moduler, men du har kompetencer som kan sidestilles med det, så kan du søge om et få vurderet dine realkompetencer.

Læs mere om individuel realkompetencevurdering 

Økonomisk støtte under uddannelse

Opfylder du en række forskellige kriterier, kan du søge økonomisk støtte og tilskud. Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, kompetencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte