Hvad er en diplomuddannelse?

En diplomuddannelse giver dig mulighed for at lære nyt og udbygge dine kompetencer, samtidig med at du arbejder. En diplomuddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS og tager typisk tre år i alt, hvis du tager ét modul ad gangen. 

Om diplomuddannelser

En diplomuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt, og du vælger selv, hvor mange moduler du følger ad gangen. På den måde kan du selv tilrettelægge din uddannelse. Til et modul skal du regne med ca. 7-8 undervisningsdage.

Det er dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan nøjes med enkelte moduler, som giver dig de kompetencer, du er på udkig efter. Hvis du vil tage en hel diplomuddannelse skal den være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul. Du kan også inddrage moduler fra andre diplomuddannelser i din uddannelse. På den måde kan du kombinere på tværs af faglige områder og løbende bygge ovenpå, i det tempo der passer dig.

Diplomuddannelsen åbner døre

En diplomuddannelse giver dig konkret kompetenceudvikling inden for dit arbejdsfelt eller supplerer din faglighed med ny viden og retninger, hvis du er på jagt efter at skabe nye jobmuligheder. Du sikrer dig nye kompetencer, som du kan anvende i dit daglige arbejde, eller som du kan bruge til at fremme din fremtidige karrierevej.

Der er tale om, at du får en solid opkvalificering, hvor der er rig mulighed for gennem teori, metoder og redskaber at bygge oven på det, du allerede kan. I undervisningen arbejder du med eksempler fra din egen hverdag. Herigennem bliver studiet levende og håndgribeligt, så du kan gå ud og bruge den nye viden fra dag ét.

Når du har gennemført en diplomuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en masteruddannelse. Der kan være særlige adgangskrav til masteruddannelser, så tag eventuelt kontakt til den uddannelsesinstitution, der udbyder den masteruddannelse du er interesseret og spørg ind.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Søger du adgang til en diplomuddannelse efter du har afsluttet en akademiuddannelse kan du komme direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du opfylder følgende:

  1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig (dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen)
  3. Du er i relevant beskæftigelse, når du søger om at blive optaget på diplomuddannelsen

Oversigt over det danske uddannelsessystemFigur1: Oversigt over det danske uddannelsessystem

Hvis du ikke opfylder kravet om adgangsgivende uddannelse, men du har kompetencer, som kan sidestilles med det, så kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Læs mere om individuel realkompetencevurdering 

Uddannelsesretninger

På nogle diplomuddannelser har du mulighed for at følge en særlig uddannelsesretning. Her vil udvalgte valgmoduler, giver dig en specialisering inden for et givent område. På den måde kan du tone din diplomuddannelse i en mere bestemt faglig retning.

Økonomisk støtte under uddannelse

Opfylder du en række forskellige kriterier, kan du søge økonomisk støtte og tilskud. Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, kompetencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte