Om diplomuddannelser

En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau. Den henvender sig til dig, der vil specialisere dig yderligere med ny viden og kompetencer eller efteruddanne dig inden for et nyt fagligt område. Hvis du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, kan du tage en diplomuddannelse hos VIA. 

En diplomuddannelse er baseret på deltidsstudie og er bygget op af obligatoriske moduler og valgmoduler. Du tager typisk en diplomuddannelse over to til tre år, dog kan enkelte diplomuddannelser læses på fuld tid og dermed afsluttes på et år.

De kompetencer, du vil tilegne dig på en diplomuddannelse, løfter din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver. 

VIA udbyder en bred vifte af diplomuddannelser inden for en række forskellige fagområder, lige fra sundhed, pædagogik og socialt arbejde til ledelse, projektledelse, design og business.

Uddannelsernes opbygning kan variere alt efter fagområdet, men består typisk af en række obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 

Du kan i et vist omfang også vælge moduler inden for andre diplomuddannelsers fagområde. VIAs studie- og karrierevejledere kan rådgive dig om dine muligheder.

Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Se hvilke diplomuddannelser, vi tilbyder

Er der adgangskrav? 

Ja. For at få adgang til en diplomuddannelse, skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse er færdiggjort

Herudover kan der gælde særlige adgangskrav for den specifikke diplomuddannelse. Se de specifikke adgangskrav under den diplomuddannelse, du er interesseret i.

Opfylder du ikke adgangskravet om den adgangsgivende uddannelse, men har færdigheder og kompetencer, der kan sidestilles med dette, kan du ansøge om adgang på baggrund af dine realkompetencer.

Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem i og uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

Opfylder du ikke kravet om to års erhvervserfaring, men har den adgangsgivende uddannelse, kan du ikke få anerkendt realkompetencer svarende til den manglende erhvervserfaring. Her skal du opfylde kravet om de to års relevant erhvervserfaring.

Hvad kan jeg bruge en diplomuddannelse til?

Med en diplomuddannelse i bagagen får du sat både din erhvervserfaring og din tidligere opnåede viden i et nyt teoretisk perspektiv. Du kan også bruge en diplomuddannelse som adgang til at læse videre på flere kandidat- og masteruddannelser.

Hvor lang tid tager en diplomuddannelse?

Diplomuddannelserne varer typisk to år på deltid. Men du kan også vælge blot at tage et eller flere diplommoduler uden at gennemføre en hel diplomuddannelse.

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Hvordan er en diplomuddannelse opbygget?

En hel diplomuddannelse har et omfang på 60 ECTS-point. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år. 

ECTS står for European Credit Transfer System og er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

En diplomuddannelse består af en række obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Modulerne er på henholdsvis 5, 10 eller 15 ECTS-point. 

Du kan i et vist omfang også vælge moduler inden for andre diplomuddannelsers fagområde. VIAs studie- og karrierevejledere kan rådgive dig om dine muligheder.

Hvad er en uddannelsesretning?

På nogle diplomuddannelser kan du vælge at følge en særlig uddannelsesretning, fx Pædagogisk Diplomuddannelse med retning i Psykologi. 

En uddannelsesretning betyder, at du toner din diplomuddannelse i en bestemt faglig retning ved at følge et  antal udvalgte moduler, der giver dig en specialisering. 

Følger du en uddannelsesretning, vil der på dit uddannelsesbevis fremgå både diplomuddannelsens navn samt titlen på din uddannelsesretning.

Kan jeg nøjes med at tage enkelte diplommoduler?

Ja. Du kan tage ét eller flere moduler, som det passer dig. Du får et bevis for hvert modul efter bestået eksamen.  

Du får først bevis på hele uddannelsen, når/hvis du gennemfører alle moduler. 

Kan jeg sammensætte min egen diplomuddannelse?

Ja. Hvis du helt frit vil sammensætte din egen diplomuddannelse, kan du tage en fleksibel diplomuddannelse. Vi anbefaler, at du laver en personlig uddannelsesplan sammen med en af vores studievejledere. 

Du kan også følge én diplomuddannelse men vælge et eller flere moduler fra andre diplomuddannelser. Der er med andre ord rig mulighed for at sammensætte netop den uddannelse, der opfylder dine ønsker og behov. 

Kan jeg få økonomisk støtte under uddannelsen?

Ja, hvis du opfylder kriterierne, kan du ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte 

Få et overblik over uddannelsessystemet:

Oversigt over det danske uddannelsessystem