Hvad er en diplomuddannelse?

En diplomuddannelse giver dig mulighed for at lære nyt og udbygge dine kompetencer, samtidig med at du arbejder. En diplomuddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS og tager typisk tre år i alt, hvis du tager ét modul ad gangen.

Hvad er en diplomuddannelse?

En diplomuddannelse er en videregående voksenuddannelse, som du kan tage samtidig med, at du arbejder.

En diplomuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt. Ofte er diplomuddannelsen bygget op med 2-3 obligatoriske moduler og en række valgfrie moduler, som du kan kombinere og vælge, alt efter dit behov og din faglige interesse.

I VIA kan du vælge mellem 20 forskellige diplomuddannelser inden for blandt andet pædagogik, sundhed, ledelse, projektledelse, design, byggeri og offentlig administration.

Du kan se alle VIAs diplomuddannelser her

Hvor lang tid tager en diplomuddannelse?

Det tager typisk tre år at færdiggøre en hel diplomuddannelse, hvis du tager ét modul ad gangen. Men alle VIAs diplomuddannelser kan tilpasses både dit arbejdsliv, dine karrieredrømme og dit privatliv – så du vælger helt selv, hvor mange moduler du følger ad gangen.

Du bestemmer også selv, om du vil tage hele diplomuddannelsen, eller du vil nøjes med enkelte moduler, som giver dig de kompetencer, du er på udkig efter.

Hvis du vil tage en hel diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul. Det betyder, at du sagtens kan vælge at holde pauser undervejs, hvis du har behov for det.

Hvad svarer en diplomuddannelse til?

En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS-point.

Ved at tage en diplomuddannelse, får du en solid opkvalificering, hvor der er rig mulighed for, gennem teori, metoder og redskaber, at bygge oven på det, du allerede kan. I undervisningen arbejder du med eksempler fra din egen hverdag, så du kan gå ud og bruge din nye viden fra dag ét.

Når du har gennemført en diplomuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en masteruddannelse. Der kan være særlige adgangskrav til masteruddannelser, så det er en god idé at kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder den masteruddannelse, du er interesseret i og spørge ind til det.

Hvad er forskellen på en akademiuddannelse og en diplomuddannelse?

Både akademi- og diplomuddannelser er målrettet voksne med erhvervserfaring.

Forskellen på akademiuddannelse og diplomuddannelse er uddannelsesniveauet. Derfor er der også forskel på adgangskravene.

For at kunne tage en akademiuddannelse skal du have en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau og to års relevant erhvervserfaring.

Du kan læse mere om adgangskravene til akademiuddannelsen her

For at kunne tage en diplomuddannelse skal du som minimum have kort videregående uddannelse, eksempelvis en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav til en diplomuddannelse under næste punkt: ”Hvilke adgangskrav er der til diplomuddannelse?”.

Hvilke adgangskrav er der til diplomuddannelse?

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse (eksempelvis en akademiuddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en bachelor).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Søger du adgang til en diplomuddannelse, efter du har afsluttet en akademiuddannelse, kan du komme direkte ind på diplomuddannelsen, hvis:

  1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig
  3. Du er i relevant beskæftigelse, når du søger om at blive optaget på diplomuddannelsen

Hvis du ikke opfylder kravet om adgangsgivende uddannelse, men du har kompetencer, som kan sidestilles med det, kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Læs mere om individuel realkompetencevurdering

Hvad koster en diplomuddannelse?

Prisen på din diplomuddannelse afhænger af, hvilke moduler du vælger. Prisen per modul ligger mellem 9.000-21.000 kr. Og en hel diplomuddannelse koster typisk mellem 59.000 og 110.000 kroner. 

Priserne for de enkelte moduler kan ses på modulbeskrivelsen for de moduler, du gerne vil tage, og på den måde kan du regne sammen, hvad din diplomuddannelse vil koste.

Se alle diplomuddannelser i VIA lige her

Opfylder du en række forskellige kriterier, kan du søge økonomisk støtte og tilskud. Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, kompetencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte 

Skal vi hjælpe dig videre?

Har du yderligere spørgsmål omkring det at tage en diplomuddannelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere. 

Få karriere- og studievejledning

Om diplomuddannelser

En diplomuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt, og du vælger selv, hvor mange moduler du følger ad gangen. På den måde kan du selv tilrettelægge din uddannelse. Til et modul skal du regne med ca. 7-8 undervisningsdage.

Det er dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan nøjes med enkelte moduler, som giver dig de kompetencer, du er på udkig efter. Hvis du vil tage en hel diplomuddannelse skal den være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul. Du kan også inddrage moduler fra andre diplomuddannelser i din uddannelse. På den måde kan du kombinere på tværs af faglige områder og løbende bygge ovenpå, i det tempo der passer dig.

Diplomuddannelsen åbner døre

En diplomuddannelse giver dig konkret kompetenceudvikling inden for dit arbejdsfelt eller supplerer din faglighed med ny viden og retninger, hvis du er på jagt efter at skabe nye jobmuligheder. Du sikrer dig nye kompetencer, som du kan anvende i dit daglige arbejde, eller som du kan bruge til at fremme din fremtidige karrierevej.

Der er tale om, at du får en solid opkvalificering, hvor der er rig mulighed for gennem teori, metoder og redskaber at bygge oven på det, du allerede kan. I undervisningen arbejder du med eksempler fra din egen hverdag. Herigennem bliver studiet levende og håndgribeligt, så du kan gå ud og bruge den nye viden fra dag ét.

Når du har gennemført en diplomuddannelse, åbner det også døren for, at du kan læse videre på en masteruddannelse. Der kan være særlige adgangskrav til masteruddannelser, så tag eventuelt kontakt til den uddannelsesinstitution, der udbyder den masteruddannelse du er interesseret og spørg ind.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Søger du adgang til en diplomuddannelse efter du har afsluttet en akademiuddannelse kan du komme direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du opfylder følgende:

  1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig (dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen)
  3. Du er i relevant beskæftigelse, når du søger om at blive optaget på diplomuddannelsen

Oversigt over det danske uddannelsessystemFigur1: Oversigt over det danske uddannelsessystem

Hvis du ikke opfylder kravet om adgangsgivende uddannelse, men du har kompetencer, som kan sidestilles med det, så kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Læs mere om individuel realkompetencevurdering 

Uddannelsesretninger

På nogle diplomuddannelser har du mulighed for at følge en særlig uddannelsesretning. Her vil udvalgte valgmoduler, giver dig en specialisering inden for et givent område. På den måde kan du tone din diplomuddannelse i en mere bestemt faglig retning.

Økonomisk støtte under uddannelse

Opfylder du en række forskellige kriterier, kan du søge økonomisk støtte og tilskud. Støttemulighederne afhænger af, hvilken type uddannelse du vælger, om du allerede har en uddannelse, og hvor lang uddannelsen er. Det er fx ordninger som Omstillingsfonden, kompetencefonde, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte