Rehabilitering

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med livskvalitet og bedst mulig funktionsevne.  Som sundhedsprofessionel handler det om at bidrage til, at det enkelte menneske med symptomer, sygdom eller sociale problemer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af funktionsevnenedsættelse. 

Rehabilitering ældreområdet

Mange social- og sundhedsmedarbejdere, terapeuter og sygeplejersker bliver bedt om at arbejde med en rehabiliterende tilgang til den ældre borger, men har ofte ikke en klar fornemmelse af, hvad deres rolle er i det rehabiliterende arbejde.

Hvad er rehabilitering for ældre?

Rehabiliteringsarbejdet handler om at samarbejde med den ældre borger og deres pårørende med respekt for deres motivation. Det vil sige, at alle rehabiliteringsforløb skal være individuelt tilrettelagte hvilket betyder, at den sundhedsprofessionelle ikke skal behandle den ældre borger ud fra fastlagte koncepter, og ikke opsætte behandlings- eller læringsmål uden at det er borgerens ønske. Udfordringen er dermed hvordan den sundhedsprofessionelle skal balancere deres egne faglige mål med borgerens mål og ønsker. På vores kurser og uddannelser inden for rehabilitering udvikler du dine kompetencer til at styrke kvalitet, effekt og borgerinddragelse i dit rehabiliterende arbejde.

Rehabilitering uddannelse

På VIA tilbyder vi forskellige former for kompetenceudvikling inden for rehabilitering på demens- og ældreområdet; akademi- og diplommoduler, kurser samt særlig skræddersyede forløb for monofaglige eller sammensatte medarbejdergrupper og for ledere.

Medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse som fx sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagog har mulighed for at tage uddannelse på diplomniveau. For pædagogiske- og SOSU-assistenter er uddannelse på akademiniveau og vores kurser en god mulighed for opkvalificering.

Vi har stor erfaring med at udvikle praksisnære kompetenceløft, der opfylder specifikke behov - udviklet i tæt samarbejde. Her kan være tale om forløb sammensat af fx konsulentbistand, diplom- og akademiforløb, kurser (fx AMU), temadage og opfølgning ude på arbejdspladserne med henblik på at styrke implementeringen - alt sammen målrettet ift. den indsats- og forandring, der skal ske i daglig praksis. Se eksempler på forløb herunder eller kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om jeres behov og muligheder. 

Obs. Den statslige kompetencefond har de næste 2 år midler den enkelte kan søge til dækning af udgifter til uddannelse.

Find uddannelse og kurser

Kontakt

Michael Smærup