Kommunikation og organisation

​Er du enig i, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og omkring en organisation? Så er modulet noget for dig. Med afsæt i grundlæggende kommunikations- og organisationsteori får du indblik i og styrket din ledelseskommunikation.

Sted

Aarhus

Pris

9500 kr.

Dato

23.08.2024 - 25.10.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

9500 kr.

Dato

03.09.2024 - 08.10.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

9500 kr.

Dato

30.01.2025 - 11.04.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

9500 kr.

Dato

10.04.2025 - 06.06.2025

Ansøgningsfrist

01.03.2025

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse i din ledelsespraksis.

  Du bliver bedre til at:

  • Foretage reflekterede metodevalg i din ledelsespraksis
  • Kommunikere effektivt med udgangspunkt i din organisations overordnede mission, visioner og strategiske mål
  • Styre kommunikationsprocesser professionelt
  • Iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger
 • ​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med kommunikation og organisation. Du skærper din viden og praksis ved at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Refleksive kommunikative valg og handlinger
  • Betydningen af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter
  • Brugbare teoretiske tilgange og begreber om kommunikation og organisation
  • Identifikation og perspektivering af kommunikationsopgaver i egen praksis
  • Professionel styring og ledelse af kommunikationsprocesser
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig i rollen som leder af projekter og projektorganiseringer. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at styrke din ledelseskommunikation.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt