Kommunikation og organisation

Tilføj som favorit
​Er du enig i, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og omkring en organisation? Så er modulet noget for dig. Med afsæt i grundlæggende kommunikations- og organisationsteori får du indblik i og styrket din ledelseskommunikation.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse i din ledelsespraksis.

Du bliver bedre til at:

 • Foretage reflekterede metodevalg i din ledelsespraksis
 • Kommunikere effektivt med udgangspunkt i din organisations overordnede mission, visioner og strategiske mål
 • Styre kommunikationsprocesser professionelt
 • Iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med kommunikation og organisation. Du skærper din viden og praksis ved at forholde dig undersøgende og arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

 • Refleksive kommunikative valg og handlinger
 • Betydningen af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter
 • Brugbare teoretiske tilgange og begreber om kommunikation og organisation
 • Identifikation og perspektivering af kommunikationsopgaver i egen praksis
 • Professionel styring og ledelse af kommunikationsprocesser
Læs hele beskrivelsen

Horsens20.08.2019 - 28.10.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 14.30

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119043

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.07.2019

Online tilmelding

Holstebro29.01.2020 - 03.04.2020

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 10.00 - 15.30

Sted

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Aktivitetsnummer

675120016

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Online tilmelding

Aarhus16.04.2020 - 05.06.2020

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

Aarhus Universitet,Birk Centerpark 15,7400 Herning

Aktivitetsnummer

675420007

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.03.2020

Online tilmelding

Aarhus24.08.2020 - 23.10.2020

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 10.00 - 15.30

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675120057

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig i rollen som leder af projekter og projektorganiseringer. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at styrke din ledelseskommunikation. 

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

infr480x480.jpg

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

infr480x480.jpg