Modul

Ledelse af social kapital

​Er du enig i, at social kapital er en betydningsfuld faktor for organisationers arbejdsmiljø? Så henvender dette modul sig til dig. Her får du viden om de ledelsesmæssige muligheder, der er i forbindelse med at forstå, udvikle og anvende den sociale kapital på arbejdspladsen.

Sted

Herning

Pris

8500.00 kr.

Dato

10.03.2021 - 23.04.2021

Ansøgningsfrist

01.02.2021

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at arbejde med analyse, refleksion og ledelse, der bidrager til din organisations sociale kapital.

  Du bliver bedre til at:

  • Analysere relevante problemstillinger samt planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø
  • Arbejde systematisk og involverende med social kapital og relatere det til egen ledelsesmæssig praksis
  • Planlægge, gennemføre og evaluere konkrete indsatser i arbejdet med social kapital i din organisation
 • ​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med social kapital i dit lederskab. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Den sociale kapitals analytiske, refleksive og ledelsesmæssige arbejde
  • Forskellige teoretiske tilgange, begreber og metoder ift. social kapital
  • Processuelle niveauer i arbejdet med social kapital
  • Systematisk og involverende afsæt på organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau
  • Planlægning, gennemførelse og evaluering af konkrete indsatser ift. social kapital
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at kunne styrke arbejdet med social kapital i din virksomhed og organisation.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt