Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

​Er du optaget af din skoles pædagogiske og didaktiske udvikling? Vil du have bedre greb om, hvordan eksisterende og tilgængelig viden og data kan anvendes til systematisk udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis?

Sted

Aarhus

Pris

15000 kr.

Dato

30.08.2024 - 06.12.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Oplyses ved studiestart
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • ​På modulet ’Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse’ er der fokus på ledelsesarbejdet med at skabe rammer for at medarbejderne kan udvikle skolens kerneopgave på et vidensmæssigt grundlag.

  Du får kompetencer til at:

  • Lede den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogisk/didaktiske praksis
  • Lede skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner
  • Identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov og iværksætte handlingstiltag
  • Indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.
 • ​Modulet er tilrettelagt, så undervisning og de drøftede perspektiver altid relateres til den praksis, du kan opleve som leder i skolen. Derfor indgår som en del af forløbet læringsfællesskaber og netværk med de andre deltagere på holdet, samt afprøvning og øvelser i egen praksis gennem aktionslæring.

  Gennemgående temaer er:

  • Ledelse af skolens pædagogiske personale med fokus på elevers læring og trivsel.
  • Ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde.
  • Muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.
 • Diplomuddannelsen i ledelse er en skræddersyet videreuddannelse til dig som er skoleleder, pædagogisk leder eller har anden form for ledelsesfunktion på skolen generelt.

 • ​​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Eksamen

  Kombinationsprøve: 8 siders skriftligt eksamensoplæg og 30 minutters mundtlig eksamen inkl. votering. Der gives en samlet bedømmelse. (Ved gruppeprøver udvides omfanget med 2 sider pr. ekstra studerende).

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt

eljo2018480x480.jpg

Faglig kontakt