Praktikvejleder sundhedsadministrativ koordinator

​Er du også på ”overarbejde” når du skal vejlede de studerende? På vejlederuddannelsen lærer du at vejlede - OG bliver klar på din rolle som vejleder, således at det er de studerende som er mest på arbejde og ikke dig! Kom med og få vejledningsredskaberne.

Sted

Aarhus

Pris

14500 kr.

Dato

01.10.2024 - 30.01.2025

Ansøgningsfrist

01.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du kompetencerne til at vejlede de studerende i praktikken - du har ligeledes en solid baggrund for at tilrettelægge de studerendes læring på din arbejdsplads. I forløbet arbejdes der i læringsgrupper med praktiske afprøvninger dels i undervisningslokalet, men også på din arbejdsplads!

  Du bliver i stand til at

  • ​Tilrettelægge den studerendes læring dels med udgangspunkt i de læringsmuligheder der findes på din arbejdsplads men også de krav der stilles til den studerende i en konkret praktikperiode(praktikhåndbogen)
  • Være bevidst om de forskellige roller du som vejleder kan tage - samt hvilken betydning én given rolle har dels for din vejledning og dels for den studerendes læring
  • Strukturere og styre en vejledningssamtale fra start til slut
  • Agere når der opleves modstand eller når lærerprocessen er svær - samt at kunne vejlede med fokus på den studerendes motivation
  • Give konstruktiv feedback med henblik på den studerendes udvikling i læreprocessen
 • Modulets studieordningsbetegnelse er Vf3: Uddannelses- og karrierevejledning. Det vil også være denne titel fra studieordningen der vil fremgå på dit modulbevis og ikke "Praktikvejleder sundhedsadministrativ koordinator​".

  På modulet får du indsigt i forskellige forståelser for læring herunder læring på arbejdspladsen. Du får endvidere en grundig forståelse for hvad vejledning er for en størrelse - samt hvilke udfordringer der kan være heri. Din rolle som vejleder er ligeledes et centralt omdrejningspunkt - hvorfor du også kommer til at arbejde med praktiske vejledningsmæssige færdigheder undervejs med afsæt i din egen praksis. 

  • Fra lægesekretær/planlægger til vejleder for studerende på Sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen
  • Læringsteori
  • Vejledningsdidaktik
  • Arbejdspladsen som læringsrum
  • Vejleders forskellige roller
  • Praktisk vejledning og feedback-redskaber
  • Modstand og motivation
  • Den studerendes udvikling gennem et praktikforløb - hvordan understøtter du det?
 • Modulet er for dig som skal være vejleder for studerende på Sundhedsadministrativ koordinator uddannelsen og som skal tilrettelægge og varetage den praktiske vejledning af de studerende. Du er enten lægesekretær eller planlægger.

  Der kan være mulighed for at søge om følgende tilskudsmuligheder:

  Kompetencefonde kan give økonomisk støtte til din efteruddannelse. Læs om tilskudsordningerne her.

  Omstillingsfonden kan ligeledes give støtte til din efteruddannelse. Læs mere om denne tilskudsordning her

 • ​Læringsgrupper og afprøvninger på egen arbejdsplads er nøgleord på dette modul!

  Dvs. at du mellem undervisningsdagene arbejder i læringsgrupper, hvor I kvalificerer og arbejder med afprøvninger af konkrete vejledningsfærdigheder på egen arbejdsplads.

  Undervisningen består af oplæg, drøftelser, praktisk vejledning samt inddragelse af dine erfaringer med afprøvninger på arbejdspladsen - således at din vejledningspraksis løbende kvalificeres.

 • For at blive optaget direkte på et akademimodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • En relevant erhvervsuddannelse*
  • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  • En relevant grunduddannelse for voksne
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  *Ved relevant erhvervserfaring medregnes også den erhvervserfaring, som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ber480x4802019.jpg

Faglig kontakt