Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

​Har du et ønske om at blive praktikvejleder på pædagoguddannelsen? Eller vejleder du allerede studerende, men vil gerne udvikle dine kompetencer? I begge tilfælde er modulet relevant for dig. Her får du indsigt i voksendidaktiske problemstillinger og meget andet.

Sted

Ikast

Pris

11100 kr.

Dato

16.08.2021 - 10.12.2021

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

11100 kr.

Dato

23.08.2021 - 24.12.2021

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Viborg

Pris

11100 kr.

Dato

23.08.2021 - 24.12.2021

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

06.09.2021 - 15.10.2021

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du varetage rollen som praktikvejleder.

  Du bliver i stand til at:

  • Tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for den studerende
  • Identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger inden for didaktikken
  • Dokumentere dit og andres arbejde med vejledningsopgaver under praktikperioden
  • Udvikle og bakke op om praktikstedets uddannelseskultur
  • Tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse med øje for praktikstedets værdier
  • Udvikle læringsmiljøer og fællesskaber
 • ​På modulet kommer du til at arbejde med temaer inden for vejledningsfaglighed, læringsteori og voksendidaktik. Temaerne bliver gennemgået med afsæt i dine erfaringer.

  Du arbejder med:

  • Praktikstedets organisation
  • Tilrettelægning af praktikperioden som en del af pædagoguddannelsen
  • Iagttagelses-, videns- og vurderingsformer
  • Læringsteori og voksendidaktik
  • Vejledningsformer og -metoder
 • ​Modulet henvender sig til dig, der vejleder – eller vil have kompetencer til at vejlede – studerende på pædagoguddannelsen.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt