Modul

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

​Har du et ønske om at blive praktikvejleder på pædagoguddannelsen? Eller vejleder du allerede studerende, men vil gerne udvikle dine kompetencer? I begge tilfælde er modulet relevant for dig. Her får du indsigt i voksendidaktiske problemstillinger og meget andet.

Sted

Aarhus

Pris

10600.00 kr.

Dato

28.08.2020 - 09.10.2020

Ansøgningsfrist

15.05.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Viborg

Pris

10600.00 kr.

Dato

31.08.2020 - 09.10.2020

Ansøgningsfrist

15.05.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

10600.00 kr.

Dato

25.01.2021 - 11.06.2021

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Holstebro

Pris

10600.00 kr.

Dato

25.01.2021 - 11.06.2021

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

10600.00 kr.

Dato

08.03.2021 - 23.04.2021

Ansøgningsfrist

01.11.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du varetage rollen som praktikvejleder.

  Du bliver i stand til at:

  • Tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for den studerende
  • Identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger inden for didaktikken
  • Dokumentere dit og andres arbejde med vejledningsopgaver under praktikperioden
  • Udvikle og bakke op om praktikstedets uddannelseskultur
  • Tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse med øje for praktikstedets værdier
  • Udvikle læringsmiljøer og fællesskaber
 • ​På modulet kommer du til at arbejde med temaer inden for vejledningsfaglighed, læringsteori og voksendidaktik. Temaerne bliver gennemgået med afsæt i dine erfaringer.

  Du arbejder med:

  • Praktikstedets organisation
  • Tilrettelægning af praktikperioden som en del af pædagoguddannelsen
  • Iagttagelses-, videns- og vurderingsformer
  • Læringsteori og voksendidaktik
  • Vejledningsformer og -metoder
 • ​Modulet henvender sig til dig, der vejleder – eller vil have kompetencer til at vejlede – studerende på pædagoguddannelsen.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Du kan også tilmelde dig dette modul online, hvor det eneste du behøver er en computer (med webkamera og mikrofon) og en internetadgang.
  Du får undervisning af nogle af landets dygtigste undervisere, som alle har erfaring med udvikling og afholdelse af digital undervisning. VIAs online undervisning er kendetegnet af høj fleksibilitet kombineret med høj kvalitet, hvor pædagogik og didaktik understøttes af teknik.
  I undervisningen gøres brug af forskellige læringsteknologier, så læringen kommer til at foregå helt eller delvis digitalt, vekslende fra det statiske (fx moduler, du selv kan tilgå uafhængig af tid og sted) til det interaktive (fx livestreamet undervisning med digital interaktion). På alle moduler understøtter teknologien det pædagogiske og didaktiske sigte med modulet.
  Du vil møde livestreamet undervisning eller blended learning, hvor den digitale læring fx bruges før eller efter livestreamet undervisningen.

   

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt