Modul

Projektledelse

​Vil du styre og realisere projekter med succes? Dette modul fokuserer på netop planlægning, ledelse og evaluering af projekter, og hvordan projektorganisering kan understøtte målene i din virksomhed eller organisation.

Sted

Aarhus

Pris

8500.00 kr.

Dato

27.10.2020 - 15.01.2021

Ansøgningsfrist

15.09.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

8500.00 kr.

Dato

14.04.2021 - 11.06.2021

Ansøgningsfrist

01.03.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, er du i stand til at varetage opgaven som leder af projekter og projektorganiseringer, og du lærer at håndtere de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som særligt kendetegner projekter.

  Modulet vil:

  • Give dig viden om og forståelse af udvalgte teorier, begreber og metoder inden for projektledelse
  • Lære dig at håndtere og reflektere over teorier, begreber og metoder i praksis
  • Gøre dig i stand til at formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter
  • Klæde dig på til at varetage ledelse af projekter ift. organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v.
 • ​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med ledelse af projekter og projektorganiseringer. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

  Du arbejder med:

  • Ledelse af projekter og projektorganiseringer
  • Projekters strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår og kendetegn 
  • Forskellige teoretiske tilgange, begreber og metoder ift. projektledelse
  • Projektledelse set ift. organisationen, relationer og øvrige vilkår
  • Formidling og vurdering af projektets ledelsesmæssige opgaver og skabelse af fremdrift
  • Varetagelse af projekter ift. mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v.
  • Udvikling af egen praksis ift. projektledelse
 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at varetage rollen som projektleder i din organisation.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt