Skoleledelse

​Vil du have kompetencer til at agere inden for de juridiske og forvaltningsretslige spilleregler, der gælder for din skole? Og få greb om de styringsmæssige principper, der skaber rammerne din skoles handlingsrum?

Sted

Aarhus

Pris

12500 kr.

Dato

27.01.2025 - 11.04.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Oplyses ved studiestart
 • ECTS
  5
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • ​På modulet ’Skoleledelse’ er der fokus på dine muligheder og ledelsesmæssige dispositioner i forhold til aktørerne i og omkring skolen, herunder medarbejdere, elever, forældre, skolebestyrelsen og forvaltningen.

  Du får kompetencer til at:

  • Omsætte centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skolen til handlinger i egen ledelsesmæssig praksis og kontekst samt identificere behov for egen kompetenceudvikling.
  • Agere i tværprofessionelt og tværorganisatorisk samarbejde om forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger med forvaltning, skolebestyrelse og andre relevante aktører.
 • ​Modulet er tilrettelagt, så undervisning og de drøftede perspektiver altid relateres til den praksis, du kan opleve som leder i skolen. Derfor indgår som en del af forløbet læringsfællesskaber og netværk med de andre deltagere på holdet, samt afprøvning og øvelser i egen praksis gennem aktionslæring.

  Gennemgående temaer er:

  • Skolen som forvaltningsvirksomhed og grænsefladen mellem folkeskolens ret til selv at iværksætte regler og hvornår er den grebet af forvaltningsretten
  • Disciplinære indgreb og retssikkerhed (partshøring, begrundelse, klageadgang)
  • Personalejura – ret og pligt i ledelse
 • ​Diplomuddannelsen i ledelse er en skræddersyet videreuddannelse til dig som er skoleleder, pædagogisk leder eller har anden form for ledelsesfunktion på skolen generelt.

 • ​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Eksamensform

  2 siders skriftligt oplæg og 30 minutters mundtlig eksamen inkl. votering. Det er den mundtlige prøve, der bedømmes. (Omfanget er 2 sider både ved individuel og gruppeeksamen).

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt

eljo2018480x480.jpg

Faglig kontakt